rad na crno

13.08.2019 10:08

Vranje ŠAMPION po broju radnika na crno

Inspekcije su utvrdile kontrolom 59 vranjskih privatnika da su u Vranju pojedini preduzetnici držali čak i po 50 neprijavljenih radnika, što nije...
Sajam Zaposljavanja