Pravosudna baza jug

13.07.2020 09:30 » 12.02.2021 14:37

Otvoreni podaci, budućnost srpskog pravosuđa

Što se tiče pravosuđa, minisartstvo pravde od 2018. koristi otvorene podatke i do aprila 2020. objavljeno je šest setova podataka koji se tiču sudova...
ZutoCvece