Odbor za ljudska prava Niš

27.06.2020 23:57

Ustavni sud, čuvar prava građana

Upravo ova uloga Ustavnog suda dovodi do njegove preopterećenosti u radu i sporosti u odlučivanju, a zatvorenost i nedostatak komunikacije sa širim...
24.04.2020 23:49

Pandemija COVID 19 i promene u pravosuđu

Prema navodima predavača, u sistemu prevencije zloupotrebe procesnih ovlašćenja sam sud ima veliku ulogu, posebno aktivnu u prepoznavanju zloupotrebe...
14.03.2020 11:37 » 24.03.2020 17:17

Pravično suđenje - osnov modernog prava

Zbog pandemije korona virusa još uvek je neizvesno kada će biti zakazano novo predavanje u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za vladavinu prava -...
02.03.2020 18:53 » 20:09

Samostalnost Tužilaštva - uslov opstanka

On napominje da su, recimo, tipičan primer pritvor i izvršenje kazne.- Kada neko bude pušten iz pritvora iz nekog razloga, svi kažu, evo pustili su...
ZutoCvece