Uvreda pred sudom, uvreda na sudu

 

Uvreda pred sudom, uvreda na sudu

 

Sudnica je obično mesto na kojem se sporovi razrešavaju, ali slučaj dva meštanina jednog lozničkog sela pokazuje da može biti i mesto na kojem nastaju novi

 

NAPOMENA: Imena su promenjena za potrebe teksta

 

Kada se sredinom novembra prošle godine na suđenju Draganu Jočiću zbog smetanja poseda po privatnoj tužbi nekoliko meštana jednog lozničkog sela, sudu u svojstvu parničke stranke obratio Nedeljko Petković, jedan od privatnih tužilaca, Jočić nije saslušao njegovu izjavu do kraja, već ju je prekinuo upitavši ga da li je opet pijan. To je bio razlog da se komšije ponovo vide pred sudom.

- Zbog postojanja osnovane sumnje da je optuženi Dragan Jočić na ročištu održanom u Osnovnom sudu u Loznici (OS), gde je učestvovao kao tuženi, “sa umišljajem i u uračunljivom stanju” rekao privatnom tužiocu: “Tužilac nije došao na prethodno ročište jer je bio pijan, a i danas je pijan”, pri čemu je optuženi bio svestan da je njegovo delo zabranjeno, čime je učinio krivično delo uvrede iz člana 170, stav 1 Krivičnog zakonika - stajalo je privatnoj tužbi koju je podneo OS, a predloženo je i zakazivanje glavnog pretresa, uvid u kopiju zapisnika sa suđenja na kojem je do uvrede došlo i pribavljanje izvoda iz kaznene evidencije za optuženog.

Predloženo je i da se pozovu svedoci kako bi se dokazala činjenica navedena u privatnoj tužbi, i da nakon sprovedenog postupka sud optuženog oglasi krivim i osudi ga na novčanu kaznu od 20 hiljada dinara te da ga obaveže na plaćanje troškova krivičnog postupka i radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva, oštećenog uputi na parnicu.

Nisam hteo da ga uvredim”

U zapisniku sa suđenja na kojem se tužilac osetio uvređenim, stoji da su na raspravu došli svi pozvani, ali da je tuženi izjavio da ne može tog dana postupati bez prisustva advokata pa je ročište odloženo za mart 2016, na njegov teret, bez obzira na uspeh u postupku. Petkoviću i još jednom privatnom tužiocu se saopštava da će biti saslušani u svojstvu parničke stranke, a tuženom da pristupi radi mogućeg suočenja. Sud dalje konstatuje da je tuženi naveo za privatnog tužioca Nedeljka Petkovića da je pijan i opomenuo ga je da se na takav način ne obraća tužiocu. Sud je dalje konstatovao da privatni tužilac ne odaje znakove pijanstva i da normalno razgovara sa sudom i tuženim. Svi prisutni pregledali su i bez primedbi na sadržinu potpisali zapisnik.

Za mart 2016. sud je zakazao i ročište za upoznavanje stranaka sa mogućnošću upućivanja na postupak medijacije. I Petkoviću i Jočiću u pozivu je objašnjeno šta će se dogoditi ako dođu i ako ne dođu na medijaciju. Na zakazano ročište za upućivanje na medijaciju optuženi je došao, ali privatni tužilac nije, a njegov advokat je pristupio i izvestio sud da ga je klijent obavestio da je bolestan i da ne može ustati iz kreveta. Optuženi je zatražio da se glavni pretres zakaže što pre i nije tražio zakonski rok od osam dana za pripremanje odbrane jer je rekao da treba da ide na tromesečni privremeni rad u inostranstvo pa je on onda zakazan za šest dana posle ročišta za medijaciju. U međuvremenu, na zahtev suda policijska stanica dostavila je izvod iz kaznene evidencije prema kojem je optuženi dva puta bio osuđivan i to 1997. i 2007. godine na uslovne kazne od po dva meseca za krivično delo druge vrste.

Medijacija

Ako u postupku medijacije dođe do pomirenja privatnog tužioca i optuženog i namirenja imovinsko-pravnog zahteva, privatna tužba se smatra povučenom i sud donosi rešenje o njenom odbijanju. U slučaju neuspešne medijacije, sud određuje glavni pretres. Ako privatni tužilac i optuženi ne prihvate medijaciju, sud od njih uzima izjave i poziva ih da daju predloge u pogledu pribavljanja dokaza, a ako smatra da to nije potrebno i da ne postoje drugi razlozi za posebno zakazivanje glavnog pretresa, može odmah doneti rešenje da se glavni pretres održi i po njegovom završetku odluči o privatnoj tužbi. Ukoliko se privatni tužilac ne odazove na uredno dostavljen poziv na ročište o upoznavanju za upućivanje na medijaciju, a izostanak ne opravda, sud odbacuje privatnu tužbu, a ako se ne odazove optuženi, određuje glavni pretres.

Na glavni pretres došli su svi. Optuženi je izjavio da će se sam braniti, a nakon čitanja privatne tužbe, i da ju je razumeo kao i krivično delo koje mu se stavlja na teret.

- Izjašnjavam se da nisam kriv jer, iako je tačno da sam na novembarskom ročištu Petkoviću kazao: “Zar si ti, Nedeljko, opet pijan?”, nisam mu to rekao da bih ga uvredio, niti sam imao takvu nameru, već zato što sam ga često viđao da konzumira alkohol, a on mi je tom prilikom delovao kao da je pod dejstvom alkohola - rekao je optuženi.

On je izjavio da se ne protivi dokaznim predlozima privatnog tužioca i predložio da se u svojstvu svedoka sasluša muškarac koji ih obojicu dobro poznaje, kako bi dokazao da kod njega nije postojala namera da uvredi tužioca. Pozvan da iznese odbranu rekao je:

- Petković je počeo da iznosi svoju izjavu i da priča nešto što, po meni, nije bilo u vezi sa predmetom spora pa sam mu rekao: “Nedeljko, jesi li ti to opet pijan?”. Sudija me je opomenuo da ne vređam svedoka, ali ja nisam znao da je to uvreda i kada sam to rekao, nisam imao nameru da ga uvredim. Poznajem Petkovića i često smo sedeli zajedno dok nije došlo do tog spora između nas. Po njegovom izgledu i po tome kako je i šta pričao, delovalo mi je da je pod dejstvom alkohola pa sam ga zato i pitao. Još jednom ponavljam da nisam imao nameru da ga uvredim i da nisam znao da je to uvreda pa želim da mu se izvinim, ako sam ga uvredio - rekao je Jočić sudu.

Na pitanje advokata optuženi je odgovorio ko je još bio prisutan i da se Petkoviću obratio jer mu je sudija rekla da ima pravo da stavi primedbe na iskaz svedoka, ako nije zadovoljan.

Ocrnio me pred pola sela”

Privatni tužilac izneo je svoju stranu priče.

- Kada sam čuo šta pred sudom tog dana priča Jočić objašnjavajući zašto je zatvorio put koji smo koristili ostali tužioci i ja, zatražio sam od sudije reč. Rekao sam da nije u pravu, a on mi je tada kazao da na prethodno ročište nisam došao jer sam bio pijan i da sam i tada bio pijan. Ništa mu nisam odgovorio na to, ali me je pogodilo jer me je ocrnio pred pola sela, odnosno pred ljudima koji su sa nama bili u sudnici i ja ne mogu da dozvolim da me neko tako vređa - kazao je Petković.

Sud je saslušao svedoka odbrane koji je, kako je rekao, u dobrim odnosima i sa optuženim i sa privatnim tužiocem koji mu je, inače, sestrić. On je izjavio da je Petković ostao bez posla, u materijalnoj je krizi i “pomalo se odao alkoholu” i potrebna mu je pomoć jer to traje šest, sedam godina. Naveo je i da nije stalno sa Petkovićem, ali da često čuje da je pijan. Kako ni okrivljeni nije negirao da je rekao ono zbog čega je tužen, sud je smatrao da može iskaz privatnog tužioca uzeti kao verodostojan i odbio je kao suvišno saslušanje svedoka optužbe. Utvrđena je verodostojnost kopije zapisnika sa suđenja na kojem je došlo do uvrede i pročitan izvod iz kaznene evidencije za optuženog. U završnoj reči Petkovićev advokat zatražio je da optuženi bude oglašen krivim i kažnjen kako je traženo u tužbi, a Jočić je odustao od ponovnog obraćanja.

Sud je potom doneo presudu u kojoj je Jočić osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 15 hiljada dinara, obavezan da plati troškove suđenja privatnom tužiocu u iznosu od 44.550 dinara i sudu na ime paušala još pet hiljada. Rečeno je da sud smatra da se time može ostvariti svrha kažnjavanja i u dovoljnoj meri uticati na optuženog i druga lica da ne čine krivična dela.

Nebojša Trifunović

Verica Mićić

Lozničke

 

 

Projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo finansira Evropska unija u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost nedeljnika Vranjske, Polimlje, Kikindske, Lozničke i YUCOM-a i ne odražava mišljenja i stavove Evropske unije.

ZutoCvece