Tast vređa, zet tuži, deca trpe...

NEZAVISNO NOVINARSTVO ZA NEZAVISNO SUDSTVO - Uvreda

Tast vređa, zet tuži, deca trpe...

Ti si ludak i nasilnik i nikada nećeš videti decu - začulo se u dvorištu porodične kuće u Loznici. Zbog ovih reči usledila je privatna tužba a sudija Osnovnog suda u Loznici je posle šest meseci presudio da je izvršeno krivično delo uvrede

NAPOMENA: Imena su promenjena za potrebe teksta

Marka Petrovića, visokoobrazovanog Lozničanina, sudija Osnovnog suda u Loznici je zbog izvršenog krivičnog dela uvrede kaznio novčanom kaznom od deset hiljada dinara koju je dužan da plati u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. U istom roku on je dužan da na ime trošova krivičnog postupka privatnom tužiocu plati 73.960 dinara a sudu na ime paušala pet hiljada dinara.

Tužbu protiv njega podneo je Darko Mitrović, takođe visokoobrazovani, 20. avgusta prošle godine, u kojoj se navodi da je 14. avgusta tužilac otišao do dvorišta okrivljenog kako bi svoju bivšu suprugu, a kćerku okrivljenog, pitao da li će mu dozvoliti da viđa decu, pošto poseduje sudsku presudu i izvršno rešenje da može da ih viđa. Okrivljeni Petrović ga je tada “u uračunljivom stanju i sa umišljajem, sposoban da shvati značaj svoga dela i upravlja svojim postupcima”, uvredio rečima: „Ti si ludak i nasilnik i nikada nećeš videti decu“- čime je izvršio krivično delo uvrede. Kao dokaz privatni tužilac je naveo saslušanje okrivljenog i dva svedoka.

Nema pomirenja

Sud izdaje naredbu da se u skladu sa ZKP pre održavanja glavnog pretresa za krivična dela koja se gone po privatnoj tužbi, pozovu privatni tužilac i okrivljeni da 3. septembra dođu u sud radi upoznavanja sa mogućnošću upućivanja na postupak medijacije, odnosno mirenja. Na medijaciju se nije odazvala ni jedna ni druga strana.

Glavni pretres koji je zakazan za 9. oktobar odložen je, pošto nisu došli ni optuženi ni privatni tužilac, niti njegov punomoćnik, a nije bilo ni dokaza da su pozive primili. Stoga, Sud donosi rešenje da se ročište odlaže i zakazuje novo za 23. novembar. Pre početka glavnog pretresa sud upoznaje stranke sa mogućnošću mirenja i medijacije, ali branilac optuženog izjavljuje da se stranke neće moći izmiriti s obzirom da se pred ovim sudom vodi još jedan postupak između njih i da su u pitanju poremećeni porodični odnosi. On je najavio i podnošenje protivtužbe i zamolio da se odloži glavni pretres što je Sud i učinio. Osnovni sud donosi rešenje da se jedinstveni glavni pretres na kojem će biti spojeni protivtužba i tužba jer između njih postoji međusobna veza i isti dokazi, održi 22. januara 2016. godine.

U protivtužbi za krivično delo uvrede koja je sudu podneta 22. decembra, navodi se da postoji opravdana sumnja da je 14. avgusta optuženi Mitrović “u uračunljivom stanju i sa umišljajem uvredio privatnog tužioca Petrovića jer ga je više puta i kratkom vremenskom razmaku, parkiravši se kod kapije ispred njegove kuće, glasno pozvao rečima: „Domaćine, gde su mi deca? - što su mogle da čuju komšije i prolaznici a mogao je da dođe do vrata i pozove ih. Nastavio je glasno da zove i kada je tužilac sa ženom izašao pred kapiju i pitao ga odakle mu hrabrosti da dođe pošto je prethodno izvršio nasilje nad njegovom kćerkom, optuženi je rekao: “Videćeš ti svoga boga, videćeš ti šta će biti sa tvojom karijerom.“ Kao dokaz navedena su dva svedoka, od kojih je jedan žena podnosioca protivtužbe.

Glavni pretres zakazan za 22. januar nije održan jer su pre početka advokat optuženog i optuženi izjavili da nisu dobili protivtužbu za ovaj predmet. Sud je konstatovao da je na osnovu povratnice utvrđeno da je optuženom uručeno rešenje o spajanju postupaka i protivtužba a da za advokata nema dokaza da je rešenje primio. Stoga je zakazan novi glavni pretres za 12. februar na kojem optuženi Marko Petrović negirao da je izgovorio uvrdljive reči navedene u optužnici, ali je pred sudom izjavio da privatni tužilac jeste nasilnik. „Ja sam mu rekao da je došao u pogrešno vreme i na pogrešno mesto, da mi je umalo ubio kćerku i kako ga nije sramota jedan brak, drugi brak pa i treći je upropastio. Rekao sam da smo ga pomagali da se doškoluje, da bude bolji čovek, a on je postao još gori i nasilnik.“

Tast vređao, ali nije uvređen

Darko Mitrović je u celosti prigovorio odbrani optuženog tvrdeći da se događaj nije desio onako kako je Petrović opisao.“Nije tačno da sam mu rekao da je završio karijeru i da će videti svog boga, da sam završio karijeru to je rekao on meni. Takođe mi je rekao da nikada neću videti decu. Tačno je da sam jednom zatrubio ispred kuće i ne izlazeći iz vozila ja sam pozvao domaćina. Tada je on koji je već video mene izašao na ulazna vrata i on je meni rekao završio si karijeru, ludače, smestiću te u zatvorsku bolnicu i ludnicu, nasilniče, otkud ti hrabrost da dođeš. Krenuo je ka vozilu ali ga je supruga zaustavila i on se vratio ka kući a ja sam otišao sa lica mesta“.

Svedoci su pored potvrđivanja navoda u optužnici naveli i da je optuženi odmah sa lica mesta otišao u Centar za socijalni rad da prijavi događaj, ali pošto je radno vreme bilo završeno otišli su u policiju da prijave šta se desilo. Tamo su saznali da je optuženi njih već prijavio zbog narušavanja javnog reda i mira. Treći svedok, žena optuženog tvrdila je da nikakve uvredljive reči nije čula od strane optuženog koja su navela prva dva svedoka. Optuženi i njegov branilac prigovaraju iskazu prva dva svedoka onoliko koliko se razlikuje od odbrane optuženog.

Naredni pretres sud zakazuje za 18. mart na kojem se nastavlja dokazni postupak ispitivanjem svedoka koji izjavljuje da mu nije ništa poznato vezano za ovaj događaj. Optuženi i njegov branilac prigovorili su ovom iskazu i zatražili suočenje nakon kojeg svako ostaje pri svom iskazu. Na kraju glavnog pretresa sud donosi presudu da je optuženi Marko Petrović kriv što je 14. avgusta 2015. godine “u uračunljivom stanju i sa umišljajem” kada je privatni tužilac Darko Mitrović otišao do dvorišta optuženog kako bi svoju bivšu suprugu, kćerku optuženog, pitao da li će mu dozvoliti da viđa decu, uvredio rečima: „Ti si ludak i nasilnik nikada nećeš videti decu“. Sud je oslobodio optužbe privatnog tužioca Mitrovića uz obrazloženje da njegova izjava nije uvredljivog karaktera u objektivnom ni subjektivnom smislu, jer nije usmerena ka omalovažavanju nekog lica, negiranju i potcenjivanju vrednosti koje čine njegovu čast, niti je od strane optuženog shvaćena kao uvreda jer je on sam rekao da se samo deklarativno oseća uveđenim.

Na ovu presudu okrivljeni Marko Petrović je 1. aprila uputio žalbu Višem sudu u Šapcu, zbog kako je navedeno, „bitnih povreda odredaba krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o troškovima krivičnog postupka.“

Presudom Višeg suda 16. juna žalba je odbijena kao neosnovana i potvrđena je presuda Osnovnog suda u Loznici.

Verica Mićić

Nebojša Trifunović

Lozničke

 

Projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo finansira Evropska unija u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost nedeljnika Vranjske, Polimlje, Kikindske, Lozničke i YUCOM-a i ne odražava mišljenja i stavove Evropske unije.

ZutoCvece