KAD ON UDjE U KUĆU, JA SAMO BEŽIM!

Dan borbe protiv nasilja nad ženama - 25.11.

NASILjE U PORODICI

 

Za tri krivična dela nasilje u porodici sud u Prijepolju kaznio nasilnika zatvorom u trajanju od 9 meseci i merom obaveznog lečenja alkoholičara u Specijalnoj zatvorskoj bolnici.

„Ja nemam nikakvih primedbi na moju ženu. Ona mi sprema da jedem, pere veš, rasprema kuću, ima svoju penziju...“ izjavio je S.S. na saslušanju kod istražnog sudije 10. januara 2012. godine, nakon što ga je supruga prijavila zbog maltretiranja koje je već postalo nepodnošljivo. S.S. je pred istražnim sudijom porekao da fizički zlostavlja suprugu, da je isteruje iz kuće, preti, tuče i gađa čim stigne.

Po izjavi oštećene svaki put kada se vraćao pijan, S.S. je psovao i vređao a neretko bi bila isterana iz kuće koju su zajedno stekli. Kada je počeo i fizički da nasrće na nju, da je gađa prvim predmetom koji mu „dopadne šaka“ osećala se nesigurno i nezaštićeno, posebno od kada su joj sinovi otišli za poslom i studijama:

„Oni su pokušavali da ga smire, ali teško ide kada je pijan. Inače, on ne pije samo kad nema novca. Kad on uđe u kuću ja samo bežim, sklanjam se da me fizički ne maltretira. Predlažem sudu da mu odredi meru obaveznog lečenja jer ja drugog načina nemam da se oslobodim zlostavljanja“, rekla je u svojoj izjavi istražnom sudiji oštećena S.S. Ona je napomenula da je sa njenim suprugom sve u redu kada je trezan i da tada nema nikakvih problema.

Ali S.S. je voleo „kapljicu“. Samo što je početkom januara pred istražnim sudijom, porekao da fizički zlostavlja svoju suprugu, već je krajem meseca imao novi „ispad“ kada je ponovo intervenisala policija. U službenoj belešci Tužilaštva od 31. januara, stoji da je oštećena izjavila da je S.S. pod uticajem alkohola pokidao telefonsko kablo, oštetio termo akumulacionu peć, vređao je i pretio joj. S.S. je pred tužiocem još jednom porekao ove navode izjavivši suprotno. Da ona njega tuče zajedno sa njihovim sinovima.

Umesto da se „primiri“ okrivljeni kao da je gubio kompas pa počinje da niže krivična dela. Tog 27. januara, gađao je svoju suprugu flašom i fizički je maltretirao tako da je još jednu noć provela van kuće, zbog čega je OJT 2. marta 2012. godine podnelo sudu optužni predlog protiv S.S. zbog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. KZ. Još se mastilo na optužnom predlogu nije osušilo kada je S.S. u aprilu ponovio isto krivično delo i primenom fizičkog nasilja opet ugrozio spokojstvo svoje porodice. Po ulasku u kuću supruzi je uputio uvrede a onda je iz spavaće sobe doneo kaiš na čijem kraju je bio vezan metal od motike u nameri da je napadne. U tome ga je sprečio sin ali on se ponovo vratio i nasrnuo na suprugu sa šrafcigerom u u čemu ga je sin još jednom onemogućio ali je on istu radnju ponovio donoseći drugi šrafciger. U maju je usledio „odgovor“ OJT u vidu novog optužnog predloga.

U periodu od marta 2012. do oktobra 2013. godine traju istražne radnje, više puta se saslušavaju svedoci, pribavljaju lekarski nalazi... da bi Osnovni sud u Prijepolju 16. oktobra doneo rešenje kojim se oba optužna predloga OJT spajaju i vode kao jedan da bi bila donešena jedinstvena odluka.

NAPUSTILA KUĆU ZBOG NASILjA

Baš nekako u to vreme, dok je sudski proces bio u toku, 14. i 15. oktobra, S.S. je ponovo bio u alkoholisanom stanju. Ovoga puta oštećena nije uspela da pobegne već je dobila udarac u glavu zatvorenom šakom pa je završila na podu bez svesti, zadobivši prelom nosne kosti. Već sutradan okrivljeni je u napadu besa lomio stvari po kući, ali je oštećena pobegla i događaj prijavila policiji. Nakon toga je napustila porodičnu kuću. Tužilaštvo je reagovalo urgentno i samo u roku od dva dana, 17. oktobra 2013. podnelo je još jedan Optužni predlog sudu protiv S.S. zbog produženog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194 .Tužilaštvo je sada tražilo od suda da se za okrivljenog odredi pritvor. S obzirom da se radi o „povratniku“ u smislu činjenja istog krivičnog dela, održava se suđenje po skraćenom postupku. Ovaj „oktobarski“ optužni predlog sud je, međutim, odbio kao neosnovan zbog toga što, kako se kaže u obrazloženju „nisu navedene druge okolnosti koje bi ukazale na to da će okrivljeni u kratkom periodu ponoviti isto krivično delo“. OJT se 5. novembra žalilo na ovakvo sudsko rešenje Višem sudu u Užicu, koji je već 13. novembra predmet vratio sudu na ponovno odlučivanje.

Prvi glavni pretres, povodom događaja od januara i aprila, održan je nekoliko dana kasnije, 18. novembra 2013. godine, kada je okrivljeni izjavio da je u tom periodu konzumirao alkohol u „normalnim“ količinama i da se ne seća da je svoju suprugu gađao niti da je koristio šrafcigere i kaiš sa metalom. Sećao se samo da su ga sin i supruga izbacili iz spavaće sobe, oborili na pod i tukli, nakon čega je pozvao policiju koja ga je odvela u bolnicu gde mu je ukazana lekarska pomoć. Prema nalazu lekara,imao je samo nekoliko modrica. Priznao je da se cele godine lečio od alkoholizma. Oštećena je, međutim, izjavila da je okrivljeni svako veče bio pod uticajem alkohola:

„Naši odnosi su zbog alkohola poremećeni od samog početka braka. A te noći je moj sin zvao policiju i oni su mu oduzeli šrafcigere i kaiš“.

Na predlog OJT sud je na glavnom pretresu doneo naredbu da se u ovoj krivičnoj stvari odredi veštačenje okrivljenog preko veštaka neuropsihijatrijske struke. Drugi glavni pretres održan je za manje od mesec dana, 13.decembra. Tada sud konstatuje da je, u međuvremenu, OJT protiv okrivljenog S.S, 17. oktobra, podnelo još jedan optužni predlog zbog produženog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194. U cilju celishodnosti postupka donosi rešenje da se i ovaj optužni akt spoji sa već postojećim spisom predmeta radi vođenja jedinstvenog postupka i jedne odluke.

Sada se u spisu predmeta nalazilo i „ono“ rešenje Višeg suda u Užicu, koje će sudu olakšati donošenje konačne presude. Na drugom glavnom pretresu, okrivljeni je izjavio da ubuduće neće činiti ista krivična dela, da se posvetio lečenju i da sada sa suprugom živi bez problema. Sudski veštak, konstatovao je da se okrivljeni redovno javljao svom lekaru i izrazio mišljenje da lečenje i dalje treba nastaviti. Ali,zbog opasnosti od ponavljanja istih dela, sud bi mogao da izrekne meru obaveznog lečenja koje bi se sprovodilo sa slobode.

Ovome se usprotivila tužiteljka koja je istakla da zadatak veštaka nije da utiče na izricanje presude suda već da oceni uračunljivost okrivljenog. A veštak je, u svom pisanom nalazu i mišljenju, naglasio da je uračunljivost okrivljenog „smanjena do bitnog ali ne i u bitnom“ te da je on mogao da shvati značaj svojih dela. Takođe je dodala, da je veštak podvukao da u dosadašnjem lečenju nije bilo uspeha i da je „kod okrivljenog evidentan nedostatak uvida u sopstveni alkoholizam i posledice koje proističu iz toga“.

Tužiteljka je još naglasila da to „što okrivljeni sarađuje sa lekarom ne znači da će i promeniti svoje ponašanje u porodici“.

Na kraju glavnog pretresa sud je presudio - okrivljeni je kriv. Zato što je izvršio dva krivična dela nasilja u porodici i jedno produženo krivično delo nasilja u porodici, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 meseci. Ujedno mu je i izrečena mera obaveznog lečenja alkoholičara u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.

Iz spisa se vidi da je S.S. odležao kaznu i da se lečio u navedenoj ustanovi jer se Specijalna zatvorska bolnica zvanično obratila sudu sa predlogom da donese rešenje o prekidu mere bezbednosti obaveznog lečenja.

„Pacijent je bio uključen u sociopsihodinamski program lečenja akoholičara. Tokom tretmana stekao je delimičan uvid u svoje stanje verbalizujući spremnost za korekcijom“ , kaže se u predlogu lekarske komisije. S.S. je na lečenju je bio od 17. marta do 28.maja 2014. godine.

M.Cmiljanović
Indira Hadžagić
Polimlje

 

 

Projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo finansira Evropska unija u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost nedeljnika Vranjske, Polimlje, Kikindske, Lozničke i YUCOM-a i ne odražava mišljenja i stavove Evropske unije.

ZutoCvece