Tok i razvoj krivičnog postupka sa osvrtom na posebna krivična dela

Beograd, 31. mart– 2.april 2016 – Trodnevni trening za novinare i urednike lokalnih medija održan je u Hotelu M u Beogradu. U okviru projekta Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo koje finansira Evropska unija bitan elemanat aktivnosti je jačanje kapaciteta lokalnih medija da izveštavaju o krivičnim postupcima u svojim regionima. Novinari i urednici nedeljnika Polimlje, Vranjske, Kikindske, Lozničke radili su sa advokatima YUCOM-a na analizi elemanata i faza krivičnih postupaka. Ovakav pristup omogućio je novinarima da steknu osnove pravno–tehničkih znanja koja su im neophodna za istraživanje ove oblasti. Predavačice dr Katarina Golubović, Ana Janković Jovanović, Kristina Todorović, Milena Vasić analizrale su sve faze – tok krivičnog postupka, dostupnost informacija, uloga tužilaštva, načelo oportuniteta, prava oštećenih, ilustrujući konkretnim krivičnim procesima. Prikazan je i odraz koji su neki od ovih postupaka imali u medijima.

 

Krivični postupci i izveštavanje o njima zanimljiva su medijska tema koja zahteva strogo poštovanje Kodeksa novinara Srbije. Kratak pregled medijske scene i načina na koji se izveštava, senzacionalizam koji često ne vodi računa o pravima žrtve, zaštiti identiteta, doveo je do zanimljive rasprave koja je rezultirala pozivom Tamari Skrozza, predstavnici Komisije za žalbe Saveta za štampu da učestvuje treći dan seminara i pruži kratak prikaz pravila i najčešćih grešaka koji se javljaju pri izveštavanju.

 

Urednici i novinari su podvukli značaj izveštavanja o krivičnim postupcima na lokalu. Doprinos boljem poznavanju samog procesa krivičnog postupka, novinarima i urednicima nedeljnika Polimlje, Vranjske, Lozničke i Kikindske olakšaće istraživanje i izveštavanje o ovoj temi od javnog značaja. Lokalni mediji pružiće svojim čitaocima bolji uvid u mehanizme rada državnih organa uključenih u proces (policija, tužilaštvo, sudstvo) i uticaj na funkcionisanje pravne države.

Projekat Nezavisno novinarstvo za nezavisno sudstvo finansira Evropska unija u okviru Medijskog programa 2014. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu su isključiva odgovornost nedeljnika Vranjske, Polimlje, Kikindske, Lozničke i YUCOM-a i ne odražava mišljenja i stavove Evropske unije.

ZutoCvece