Ponedeljak, Utorak, Sreda, Vranjske, Petak, Subota..

Marketing

 

 

Dimenzije i cene oglasa

 

KORICE

 • Kolor korica K2 (215x306 + 10mm):                12.000,00
 • Kolor korica K3 (190x280 + 10mm):                12.000,00
 • Kolor korica K4 (215x306 + 10mm):                18.000,00

 

UNUTRAŠNjE KOLORNE STRANE

 • 1/1 (190x280 + 10mm):                                       10.000,00
 • 1/2 (190x135 + 10mm):                                         7.000,00
 • 1/4 (0,93x135 + 10mm):                                        5.000,00
 • 1/8 (0,67x0,93 + 10mm):                                       3.000,00
 • 1/2 (umetak) (135x190):                                       5.000,00
 • Markica na naslovnoj strani (55x30mm):       6.000,00

 

UNUTRAŠNjE CRNO-BELE STRANE

 

 • 1/1 (190X280 + 10mm):                                       7.000,00
 • 1/2 (190x135 + 10mm):                                       4.000,00
 • 1/4 (0,93x135 + 10mm):                                      3.000,00
 • 1/8 (0.67x0,93 + 10mm):                                     2.000,00

 

POSEBNA PONUDA (INSERTACIJA)

 • Ubacivanje dodatka, podliska ili flajera  (A4- 1 po kom) (A5- 0.80 po kom) (A6- 0.50 po kom)
 • Prilog u okviru Vranjskih na 16 strana A4     70.000,00
 • Prilog u okviru Vranjskih na 8 strana A4        50.000,00
 • PR tekst: 50% više od cene oglasa iste površine
 • Sponzorstva rubrika i posebni zahtevi: po dogovoru

 

 

Oglašavanje banerima

 

Pozicija B1

dimenzije 1 mesec 3 meseca 6 meseci

12 meseci

      Popust 20% Popust 30%

Popust 40%

  728x90 6.000,00 14.400,00 28.800,00

43.200,00

 

Pozicija B2

dimenzije 1 mesec 3 meseca 6 meseci

12 meseci

      Popust 20% Popust 30%

Popust 40%

 

300x250

5.000,00 12.000,00 21.800,00

36.200,00

 

Pozicija B3

dimenzije 1 mesec 3 meseca 6 meseci

12 meseci

      Popust 20% Popust 30%

Popust 40%

  300x250 4.000,00 9.600,00 18.600,00

28.800,00

 

Pozicija B4

dimenzije 1 mesec 3 meseca 6 meseci

12 meseci

      Popust 20% Popust 30%

Popust 40%

  300x250 4.000,00 9.600,00 18.600,00

28.800,00

 

Pozicija B5

dimenzije 1 mesec 3 meseca 6 meseci

12 meseci

      Popust 20% Popust 30%

Popust 40%

  160x600 7.000,00 16.800,00 29.400,00

50.400,00

 

Pozicija B6

dimenzije 1 mesec 3 meseca 6 meseci

12 meseci

      Popust 20% Popust 30%

Popust 40%

  728x90 4.000,00 9.600,00 18.600,00

28.800,00

 

Pozicija B7

dimenzije

1 dan

3 dana

7 dana

10 dana

      Popust 20% Popust 30%

Popust 40%

  468x60 2.000,00 4.800,00 9.800,00

16.000,00

 

 

 

Navedene cene su bez PDV, poreza na dodatnu vrednost.

Cenovnik važi od 1. Aprila 2016.g.
 

Rok za predaju oglasa je ponedeljak do 12h za broj koji izlazi u četvrtak.
- Oglasi se predaju isključivo u formatu TIFF, JPG, PDF ili EPS.
- U slučaju vektorskog EPS-a obavezno pretvorite tekst u krive.
- Sav materijal mora biti u separisanom (CMYK) obliku.
- Materijal se predaje isključivo na CD-u ili e-mailom. (šalje se na adresu) – Prilikom finalnog fajla ne treba stavljati nikakve pomoćne štamparske oznake   (cajtne i sl.) već samo treba zadati tačnu   dimenziju   oglasa.
Samo   oglasi   za   celu   za   celu   stranu   moraju   imati   uračunata 10mm za obrez sa sve četiri ivice.
Za   detalje   oko   popusta   na   veći   broj   oglašavanja   i   za   sve   ostale   informacije   preporučujemo
kontakt   sa   službom   marketinga:   telefon   017/400-045,   +38162278903   ili   emailom   na marketing@vranjske.co.rs