Nemanja Nenadić

Zašto je tansparentnost vlasti tako važna?

23.07.2019
Mnogi građani će reći da je za njih važno da znaju kako se troše javne finansije, zato što je to novac koji treba da stvori dobrobit i za njih kao članove zajednice. Oni koji su još osvešćeniji reći će da to mora da se zna zato što država i političari koji trenutno gospodare državnom kasom nemaju nikakav svoj novac, već samo ono što uzmu od naroda. Stoga, građani koji pune budžet imaju puno pravo da znaju na šta se te pare troše. Međutim, to što građani načelno smatraju da tokovi novca treba da budu transparentnti nikako ne vuče sa sobom zaključak da će se tim pravom koristiti. Naprotiv,...
ZutoCvece