Farenhajt 451

A zbog čega OSTATI?

20.07.2018
2016. godine kada je došla nova vlast jasno i glasno su govorili kako će fokus biti da što manje mladih ode iz Vranje i kako će kreirati razne programe i mehanizme da se i to ostvari. Za grad koji je jedan od socio – ekonomskih nerazvijenih gradova u Srbiji ovo je velika ideja ali i optimizam jer zapravo neko želi da se bavi mladima. Na jesen se formira radna grupa za Lokalni akcioni plan za mlade, gde zapravo nema ni jedne mlade osobe, a organizaciju civilnog društva predstavlja tek osnovano udruženje bez kompetencija u omladinskom radu i omladinskoj politici. Grad Vranje je...
ZutoCvece