Dr Srboljub Dimitrijević Kum

Šta će nam sad te Vranjske

18.08.2017
Mi smo Vranjanci, i naša osnovna osobina, moramo se složiti, je ogovaranje, a ne razgovor. Ružno zvuči, jer se pogrešno tumači. Naime, mi ogovaramo jer se brinemo za komšije, prijatelje, rodbinu, a ne iz razloga neke loše namere. Moj stariji kolega Martin Hajdeger brigu smatra osnovom našeg postojanja. Ali nije važno, kada mi to pre njega znamo, negujemo i čuvamo. Čak i kada "teramo sir", mi smo u okvirima ogovaranja sa dodavanjem jake doze komičnog. Dakle, time što pričamo nešto o nekome, mi strahujemo da se to ne ponovi, da ne uzme maha, ne dovede do lošeg završetka. I "sir teramo" da ne...
ZutoCvece