20.07.2018

A zbog čega OSTATI?

2016. godine kada je došla nova vlast jasno i glasno su govorili kako će fokus biti da što manje mladih ode iz Vranje i kako će kreirati razne programe i mehanizme da se i to ostvari.

Za grad koji je jedan od socio – ekonomskih nerazvijenih gradova u Srbiji ovo je velika ideja ali i optimizam jer zapravo neko želi da se bavi mladima.

Na jesen se formira radna grupa za Lokalni akcioni plan za mlade, gde zapravo nema ni jedne mlade osobe, a organizaciju civilnog društva predstavlja tek osnovano udruženje bez kompetencija u omladinskom radu i omladinskoj politici.

Grad Vranje je pokrenuo proces izrade lokalnog akcionog plana koji i danas traje...

2018. godine Kancelarija za mlade, koja treba da bude jedan od nosioca omladinske politike na lokalu i da se zalaže da dobrobith mladih, jasno na svojim profilima promoviše PIVO FEST i na taj način javno poziva mlade i promoviše alkohol medju mladima.

Ista ta Kancelarija za mlade je deo „Nacionalne asocijacije Kancelarija za mlade“ koja je ove godine potpisala "Zajednički standardi subjekata omladinske politike u Republici Srbiji u omladinskim aktivnostima u prevenciji konzumacije i promocije alkohola”.

I postavlja se pitanje da li se zapravo razumeju ti standardi i način na koji se poštuju.

Dve godine kasnije Grad Vranje nije uspeo ni da kreira lokalni akcioni plan. Grad Vranje nije ni pitao mlade šta im zapravo treba i koji su njihovi problemi i potrebe.

Grad Vranje ima Kancelariju za mlade koja danas koordiniše prostor bivšeg Omladinskog Kulturnog Centra, a koji isti izdaje za finanijsku nadoknadu ukoliko neko želi da organizuje aktivnosti.

Ovo je jedino što je kreirao Grad, pa moram reći da se nisu nešto potrudili.

Postavlja se pitanje zapravo ko brine o mladima u Vranju, ko kreira politiku za mlade i da li ti ljudi razumeju šta znači sistemska briga o mladima ili se vode time da se sadržaju kreiraju na osnovu individua koji sede u fotelji i njihovih želja?

Da li su zabavni programi jedino što ovaj grad može da ponudi mladima uz pivo i pljeskavicu? Da li smo zaboravili da su zdravi stilovi života je jedan od prioriteta Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije?

Da li je organizacija zabavnih programa način da se mladi uključe u procese dešavanja na lokalu? I da li su zapravo ti programi želja mladih ili im se samo serviraju? 

Da li grad prepoznaje sve mlade i mlade iz osteljivih društvenih grupa ili samo one koji su u njihovom vidokrugu?

Smatram da mladi treba da budu aktivno uključeni u procese dešavnaja na lokalu i da se pitanju jer njihovo mišljenje i njihve ideje kreiraju budućnost u kojoj će oni da žive.

A sami ti mladi ljudi znaju šta je njima potrebno, iako se možda to kosi sa našim nekim idejama.

Neko je skoro napisao da ljudi preko 65 godina ne treba da glasaju jer to nije njihova budućnost i to je istina.

Toliko se društvo promenilo i menja svaki dan da mi zaista moramo da pratimo trendove i na taj način kreiramo sredinu koja će odgovoriti na potrebe mladih, uključiti mlade i dati im mogućnost da kreiraju svoju bbudućnost.

Podsećam da Vranje ima većnika za omladinu i sport, koji se retko oglašava po pitanjima mladih i omladinske politike.

Da li Grad misli da može da kreira sadržaje i stvarno kreira sredinu iz koje mladi neće odlaziti, a da ne pita iste te mlade ljude koje su njihve potrebe i problemi?

Da li će grad ignoristai mlade i servirati ono što je po njihovoj želji? Ukoliko da, zalužili ste da isti ti mladi odu odavde!

Komentari

Ko jos cita tekstove pod pseudonimom? Ko jos pise na takav nacin u 21 veku? Cemu strah? Glupo za medalju. Ako pišete, pišite....

Ovim sadasnjim naprednim je cilj da se sve sto vredi protera iz grada, kako bi lakse mogli da manipulisu podobnima ili bespomocnima koji ostaju. Koliko samo ljudi znam koji su zavrsili fakultete u drugim gradovima i hteli su da rade kod kuce, ali im nisu dali. Zalosno je sto su ZC mladim lekarima sa Bg fakulteta urucili otkaze na volonterskim radnim mestima, da bi zaposlili neciju decu koja su zavrsila kosovske cuvene skole. O mladima niko ne brine, oni ne glasaju, bitni su fosili,oni su sigurni,lako ih je slagatu, a i navikli su na sindrom vodje.

Sto se tice prethodnog komentara, ima jedan sjajan intervju sa Lanetom Gutovicem, u kome kaze da na se na svetu broj bica povecava , ali ne i broj ljudi. Lako ih je razlikovati, cak i kada umeju da citaju.

Auhhh, u Centar. Pogodak.

ZutoCvece