Vranju 430 MILIONA manje od planiranog!

Prilikom nedavne kontrole poslovanja Grada Vranja u 2016. godini, Državna revizorska institucija (DRI) ustanovila je da su tzv. nenamenski transferi od države u korist nivoa gradova u Vranju ostvareni sa svega 54 odsto u odnosu na plan, odnosno bili su manji za 430 miliona dinara.

- Pogrešnom procenom i znatnim uvećanjem planiranih vrednosti prihoda stvoreni su uslovi za trošenje javnih sredstava i neosnovano preuzimanje obaveza. Značajno manji procenat ostvarenja tekućih prihoda u odnosu na plan ukazuje da je Grad Vranje postupio suprotno članu 31. Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu – navodi revizor u izveštaju.

U 2016. godini, Grad je ostvario prihode od transfera u ukupnom iznosu od 629,3 miliona dinara.

Od nenamenskih transfera od republike u korist nivoa gradova ostvareni su prihodi u iznosu od 497,6 miliona dinara.

Za redovno finansiranje jedinica lokalne samouprave, Gradu Vranju preneto je 397,6 miliona dinara, a na osnovu rešenja Vlade Republike Srbije o raspodeli sredstava iz tekuće budžetske rezerve još 100 miliona.

„Kresanje“ na sve strane

Kada je reč o tekućim namenskim transferima u užem smislu, koji idu od republike u korist nivoa gradova, u 2016. godini ostvareni su u iznosu od 131,8 miliona dinara.

D.D.

Najnovije vesti

Pao sa motora u Karađorđevoj »

U četvrtak pre podne u ulici Karađorđevoj dogodila se saobraćajna nezgoda sa, nažalost, teškim posledicama.Vozeći svoju...

Ode Neši u direktore!? »

Nenadu Đorđeviću Nešiju, gradskom većniku za sport, predstoji direktorska fotelja u «taze» javnoj ustanovi «Sportski obj...

Smiljče NOVA šefica SNS BOTOVA »

Smilja Antić, nedavno za stalno zaposleni kadar naprednjaka u kabinetu gradonačelnika Milenkovića, preuzela je i "šefova...
ZutoCvece