Vranje ZA STRUJU plaća STO MILIONA

Grad Vranje dodelio je ugovor o nabavci električne enerije Elektroprivredi Srbije, vredan oko 98,9 miliona dinara.

Struja će biti korišćena za osvetljenje grada i potrebe nekih škola i ustanova sa teritorije grada.

Reč je o 12 osnovnih i osam srednjih škola, te četiri ustanove - PU „Naše dete“, Biblioteka, Muzej i Arhiv.

Odogovorno lice čitavog posla je načelnik GU Dušan Aritonović, a predviđeno je da Grad sa svojima potroši oko 9,1 milion kilovat sati, doduše za period koji nije naveden u odluci o dodeli ugovora.

Praktično, to znači da će Grad trošiti struju dok ne potroši sve pare po ovoj javnoj nabavci.

Za one koji se razumeju, valja naglasiti da se kilovat na jednotarifnom brojilu plaća 7,01 dinar, a na dvotarifnom brojilu u višoj 7,79 i 4,49 dinara u nižoj tarifi.

Grad sada ima 45 dana da uplati ovaj novac, samo, pitanje je, ima li tog novca u kasi.

Sva je prilika da nema, a ako i ima, odakle?

SSB

Najnovije vesti

ZutoCvece