Vranje BEZ PLANA za bezbednost saobraćaja

Grad Vranje nije doneo pojedina važna strateška dokumenta, poput Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima, a godina 2016. protekla je u lokalnoj vlasti bez  Godišnjeg plana bezbednosti saobraćaja, ustanovio je državni revizor u postupku revizije pravilnosti poslovanja grada.

- Vranje nema ni Strategiju za socijalno stanovanje, Strategiju i plan razvoja kulture i niz akcionih planova.

Grad nije doneo interna akta kojima bi uredio pravo na naknadu troškova na službenim putovanjima za izabrana, postavljena i zaposlena lica. Turistička organizacija nije donela interni akt kojim bi uredila način upotrebe sredstava za reprezentaciju – kaže se u izveštaju revizora koji je objavljen 28. decembra 2017. godine.  

Grad Vranje je ranije doneo neka dokumenta kojima je utvrdio svoja strateška opredeljenja u pojedinim oblastima, poput Strategije održivog razvoja od 2009. do 2019. godine i kasnije reviziju iste, Strategiju razvoja poljoprivrede i Lokalni plan upravljanja komunalnim otpadom.

Uz to, donet je i Akcioni plan za sprovođenje strategije razvoja sporta grada Vranja, planovi za omladinsko preduzetništvo i za  unapređenje rodne ravnopravnosti, kao i nedavno Strategiju razvoja turizma, Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije i druge.

Vlast RAZVIJA turizam, a nema INFRASTRUKTURU

D.D.

Najnovije vesti

ZutoCvece