Visoki savet sudstva - garant samostalnosti pravosuđa

Na na predavanju u okviru obuke za praćenje reforme pravosuđa - jugu Srbije, koja se održavaju u Odboru za ljudska prava u Nišu, najviše se govorilo o Visokom savetu sudstva (VSS) i Državnom veću tužilaca (DVT), pre svega kao o garantima nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva.

Na skupu se govorilo o načinu, izboru i ulogama tih tela, preprekama u njihovom radu, kao i o tome šta se može i treba unaprediti kada su ova tela u pitanju.

Predavanje je počelo izlaganjem dr. Gorana Ilića, člana predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije koji je govorio o nezavisnosti kao preduslovu vladavine prava.

On je ocenio da je nezavisno pravosuđe preduslov vladavine prava a kako Ustav predviđa podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, javlja se paradoks da je svaka vlast nezavisna ali da jedne drugu kontrolišu.

- Ova ustavna odredba je dovela do toga da izbor sudija ne bude u VSS već da ih bira Narodna skupština na predlog VSS. Ustav ne određuje pravnu prirodu VSS, odnosno, da li je to pravosudni, politički, ili organ sudske vlasti, već da je to organ sudske samouprave. Tužilaštvo ima sličan i još nezavidniji položaj, jer je samostalno ali ne i nezavisno, i to je još izraženije jer se biraju tužioci na šest godina i time se još više vezuju za druge dve grane vlasti - rekao je Ilić.

On je objasnio da je Izbor u Narodnoj skupštini ustvari samo potvrda kandidata koji su dobili podršku kolega iz DVT .

- Samostalnost je, iako niži stepen nezavisnosti , pod hijerarhijom , tužilaštvom rukovodi Republički javni tužilac , nadređen svim tužiocima, a za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini. Po Ustavu, dva najviša pravosudna organa su VSS i DJT - objasnio je on.

Na skupu se čulo i da za razliku od VSS, koji predlaže predsednike sudova koje bira Skupština, DVT utvrđuje listu kandidata i prosleđuje je Skupštini.

Istovremeno, DVT samostalno bira bira disciplinske organe.

U drugom delu predavanja, Sandra Kulezić, članica predsedništva Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, osvrćući se na praksu u zemljama u regionu, istakla je da u radu tužilaštva postoje mnogi izazovi , društveno politički kontekst, mentaliet građana koji u mnogome negativno utiču na obavljanje tužilačke funkcije.

- Preduslovi za kvalitetno obavljanje tužilačkog posla su sloboda medija, podrška i poverenje građana u tužilaštvo i pravosuđe i razumevanje korupcije od strane građana kao prakse koja podriva sve institucije u državi. Čak i kad ima pritiska od strane politike, ako je to poznato javnosti, to građani kažnjavaju na sledećim izborima - ocenila je Kulezić.

Seriju predavanja o pravosuđu na jugu Srbije organizovao je Odbor za ljudska prava Niš, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo Srbije.

NIV

Komentari

Судство је ВРХ организованог криминала-све може за 10000 евра.

Tačno kako im kaže vladajuća stranka i dogovor za koliko para da presude i svi zadovoljni. PARE Im usle u glavu i za njih ništa ne vazi. A narod mora da daje.

Суд,судије и пресуде које доносе су употребљиве само за уста која нуде паре,задоваљавње политике и како им се нареди, чак и кад имају могућност да самостално донесу пресуду она буде неписмено написана.
Право и адвакатура иду путем дај шата даш. Нема горег правног система и најслабијих правника који су били лоши ђаци и студенти.

Najnovije vesti

ZutoCvece