RASIPANJE: Grad pretplatio PUTNE TROŠKOVE za 650.000!

Gradska uprava Vranja isplaćivala je zaposlenima naknadu za troškove prevoza i u danima kada su odsustvovali s posla tokom 2016. godine, zbog čega je isplatom više od 10 miliona dinara budžet oštećen za oko 640.000 dinara, objavila je Državna revizorska institucija (DRI) u godišnjem izveštaju o poslovanju Gradske uprave.

- Takođe, Gradska uprava je isplatila naknadu troškova za međugradski prevoz u iznosu većem od cene mesečne karte, što je suprotno članu 56. Zakona o budžetskom sistemu i članu 21. Kolektivnog ugovora kod poslodavca za zaposlene u Gradskoj upravi grada Vranja – konstatuje revizor u izveštaju koji je objavljen polednjih dana 2017. godine.

Gradska uprava nije isplaćivala naknadu troškova za prevoz zaposlenih na posao i sa posla do 1. juna 2016. godine za zaposlene koji stanuju u gradu, a za period od juna zaključno sa novembrom 2016. godine isplaćivala je naknadu troškova za zaposlene i za dane odsustva sa rada.

Na ime naknade troškova gradskog prevoza isplaćen je iznos od 2,1 milion dinara.

Daj pet karata!

Za zaposlene koji stanuju van grada, isplaćivana je naknada troškova za period od januara zaključno sa novembrom 2016. godine i to u iznosu većem od cene mesečne pretplatne karte za međugradski prevoz, kao i za dane odsustva sa posla.

Na ime naknade troškova međugradskog prevoza isplaćen je iznos od 2,3 miliona dinara.

FINANSIJSKI KOLAPS U NAJAVI! Oko 750 radnika ZC tužbama traži 140 miliona

Odgovornim licima u Gradskoj upravi preporučeno je iz DRI da “obaveze preuzimaju i rashode izvršavaju u skladu sa važećim zakonskim propisima; da rashode evidentiraju i izvršavaju u skladu sa propisanom ekonomskom klasifikacijom i da rashode planiraju, izvršavaju i evidentiraju na odgovarajućoj organizacionoj klasifikaciji”.

D.D.

Komentari

Nema zakona i pravde, pa neka kradu.Niko ne odgovara za ništa.Učlanimo se svi u SNS i baš nas briga,može nam se.

Gospodo iz DRI, ako mesec ima 22 radna dana, a zaposleni odsustvuje sa posla 2 dana, da li on moze kupiti mesecnu kartu za 20 dana ili mora platiti puni iznos mesecne karte. Luda drzava...

Najnovije vesti

ZutoCvece