Pravosuđe i mediji: GONGO organizacije, zajednički protivnik

Pravosuđe i mediji moraju usko da sarađuju na obostranu korist, a između njih i građana postavljaju se GONGO, paranevladine organizacije, što im značajno otežava javno delovanje.

Još jedno predavanje u okviru obuke za praćenje reforme pravosuđa na temu „Vladavina prava - reforma pravosuđa na jugu Srbije“ prošlo je u znaku ove konstatacije.

Tužilac Lidija Komlen Nikolić i novinar Saša Stojković su zajedno, svako iz svoje oblasti, prisutnima najpe osvetlili problem postojanja GONGO organizacije, a zatim pokazali i moguće pravce delovanja kako bi se njihov rad minimizirao u što je moguće većoj meri.

Stojković je na početku predavanja nalasio da se mediji, danas više nego ikada, razlikuju preko svog odnosa prema ključnim medijskim rečima u Srbiji - javnom interesu i tokovima novca.

Kako su sada mediji NGO sektora veoma važni za opštu medijsku sliku, smata Stojković, postojanje GONGO, ili, srpski rečeno, vladinih nevladinih organizacija, predstavlja direktnu opasnost po javni interes, a, preko potpune kontrole novca, i za sam opstnnak važnijih medija.

- Dok se „obične“ NGO bave javnim interesom, u svim njegovim mogućim različitim pojavnim oblicima, dotle GONGO organizacije imaju jasne interesne grupe ili pojedince za koje rade, najčešće protiv javnog interesa. Gongo organizacije se zato i formiraju, praktično za rad protiv javnog interesa a u korist grupa i pojedinaca koji su protiv javnog interesa. I to je ključ za čitav sistem u kome ova zemlja, bar meni se čini, već predugo obitava - rekao je na skupu Stojković.

U Srbiji su u poslednjih nekoliko godina posebno bila aktivna GONGO udruženja u oblasti socijalne zaštite, informisanja i pravosuđa, odnosno vladavine prava. Krajnji rezultat rada GONGO udruženja je, osim trenutne podrške vlastima, njihova instrumentalizacija u smanjivanju dostignutog nivoa sloboda i prava građana.

- Ovom služe i PONGO udruženja, koja su neskriveno formirana od strane vlade i direktno utiču na mnoge javne procese u Srbiji, pre svega kao čuvari vlasti koja je, nekim čudom, ovde skoro pa uvek protiv naroda i protiv javnog interesa, ma kako on shvaćen na konvencionalan i normalan način - rekao je Stojković.

On je na primerima pokazao kako se novac države, umesto u javni interes, usmerava, preko GONGO udruženja, pre svega u privatne džepove.

- Građani koji danas žive u Srbiji iz nekog razloga praktično finansiraju rad beskrupoloznih ljudi koji rade upravo protiv njih. Kako se iz iznetih brojki dalo videti, reč je o krupnom poslu koji ovi ljudi neće olako ispustiti iz ruku - smatra Stojković.

idija Komlen Nikkolić, koja je tužilac oko 20 godina, član Udruženja tužilaca i sudija Srbije i član Evropskog udruženja sudija i tužilaca za demokratiju i slobode MEDEL, aktivno se bavi i prosesom evrointegracija, radom na poglavlju 23 – reforma pravosuđa.

On je na predavanju iznela podatak o postojanju jedne GONGO organizacije koja nosi gotovo isto ime kao i organizacija kojoj ona pripada, a koja postoji više od 20 godinaa.

- Cij je da se građani zbune, i na kraju da ne veruju nikome. Mi kao neprofitna orgaanizacija nemamo sredstva da se borimo van svojih zadatih okvira, a oni, iako su u istom zakonskom položaju kao i naše udruženje, ipak imaju sredstva, pa su samim tim u prednosti - rekla je Komlen Nikolić.

Ona je naglasila da niije reč o pukom postojanju jedne i druge organizacije, nego o percepciji koja se u društvu pravi, pre svega u medjima.

- Iz ove GONGO organizacije mediji, provladini, stalno zovu iste ljude, koji podržavaju stavove vlasti i na taj način ih relativizuju. Mi retko dolazimmo u situaciju da bilo gde bilo šta javno kažemo, što, u krajnjoj liniji, nije dobro za srpsko društvo - rekla je ona.

Govoreći o vanrednom stanju izazvanom epidemijom COVID 19 Lidija Komlen Nikolić rekla je da se najpre čeka da se oglasi Ustavni sud, o zakonitosti uvođenja vanrednog stanja, posle čega će uslediti i sudske odluke na nižim instancama.

- Suđenje preko skajpa na više načina se pokazalo neupotrebljivim, pa je i ukinuto ukidanjem vanrednnog stanja. Ali, neke posledice će ostati, pandemija traje, mere za rad sudstva takođe, pa ostaje da se vidi kako će se u praksi reagovati na ovaj izazov - rekla je Komlen Nikolić.

Zajednički stav na predavanju bio je da se tešnja saradnja između pravosuđa i medija mora uspostaviti, da mediji moraju biti upućeni u materiju i moraju javnosti prezentovati rad pravosuđa na mnoge načine, od kojih edukacija građana nije najmanje značajan.

Uz to, opšta je ocena da borba protiv GONGO orgnizacija tek predstoji, kao, uostalom, i svim drugim segmentima srpskog društva.

Komentari

Babacko lepo si kad pusta Soros.Po 50.000 evra.Merak.A ti si panelist postaja predavanja držiš.Ovamo places kako nemas i pljujes sve zivo a onamo kaplje lova s koju ti placav galamu da dizas.Milina.Još direktor pozorišta da bidnes.

Najnovije vesti

Gornji deo grada DANIMA BEZ VODE »

Gornji deo Vranja nema vodu već 24 časa, a ulica Pržarska, kako javljaju sa terena, već treći dan! - U vreme pandemije l...
ZutoCvece