Posao za 90 Vranjanaca preko javnih radova

Od danas pa naredna tri meseca 90 osoba u Vranju biće angažovano na javnim radovima na osnovu Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja u 2017 (NAPZ), kojeg sprovodi Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) u Vranju, potvrdio je za Info Vranjske Darko Janković, direktor filijale.

U Vodovodu i Komradu biće angažovano po 20 osoba, a u Upravi Banje 15.

Oni će raditi na sređivanju i održavanju javnih površina, čišćenju rečnih korita i sličnim poslovima.

Zdravstveni centar dobiće 15 geronto domaćica, koje će se brinuti o starim i iznemoglim licima, a Gradska uprava 20 osoba sa invaliditetom“, kaže Janković.

Svi oni primaće mesečnu naknadu od 18.000 dinara. 

Janković dodaje da je Filijala, preko resornog ministarstva, obezbedila još 10 miliona dinara u okviru Lokalnog plana zapošljavanja, za mere stručne prakse, samozapošljavanja i javne radove na jesen.

Lokalna samouprava treba da obezbedi još 12 miliona, a predviđeno je da program startuje u narednih mesec dana.

N.L.

Komentari

Vas iz Opštine bi poslala da radite za 18000 dinara.Sramota,to je ispod svakog minimuma,tak čovek ujutru mora doričak da kupi pa mu ostaje 15000 din.Ostaje mu toliko da plati porez i ostale dažbine da bi vi živeli.

Najnovije vesti

ZutoCvece