Otvoreni podaci, budućnost srpskog pravosuđa

U srpskoj javnosti vrlo malo se zna o zaštiti ličnih podataka, čulo se na još jednom predavanju u okviru projekta „Reforma pravosuđa – jug Srbije“.

Učesnici predavanja iz Niša, Leskovca, Vranja i Pirota mogli su da čuju da je ono što građani znaju o podacima koji se mogu koristiti vrlo malo i odnosi se pre svega na podatke koji se ne mogu koristiti - o ličnosti, te podaci koji su klasifikovani, tajni ili se odnose na zaštitu autorskih prava.

No, pored ovih, postoje i podaci koji se mogu koristiti, takozvani otvoreni podaci, nevezano od autora ili neke kontrolne mehanizme.

- EU je 2003. godine usvojila PSI Direktivu o ponovnoj upotrebi informacija iz javnog sektora. Na osnovu Direktive, Srbija je usvojila Zakon o elektronskoj upravi 2018. godine, kojim su otvoreni podaci definisani kao: „ podaci koji su dostupni za ponovnu upotrebu, zajedno sa metapodacima, u mašinski čitljivom i otvorenom obliku“ (član 4). – čulo se na predavanju.

Međutim, i pre 2018. nisu postojale zakonske prepreke da se javni podaci objave u formi otvorenih podataka.

Neke institucije su pre usvajanja zakona objavili javno dostupne podatke u formi otvorenih podataka, recimo Ministarstvo prosvete, koje je prednjačilo u ovom poslu.

Otvoreni podaci su onda počeli da se primenjuju u javnoj upravi kroz Zakon o elektronskoj upravi koji olakšava podnošenje zahteva, obradu podataka, razmenu podataka između službi koje čine Upravu u cilju olakšavanja administracije.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je 2016. depersonalizovao i objavio podatke.

- Zakonom o elektronskoj upravi uvedena je mogućnost podnošenja zahteva za ponovnu upotrebu podataka u komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Portal otvorenih podataka počeo je sa radom 2017. godine, a Zakonom o elektronskoj upravi definisana je obaveza javnog sektora da objavi podatke iz svoje nadležnosti na portalu i omogući pristup bez nadoknade – rečeno je na predavanju.

Što se tiče pravosuđa, minisartstvo pravde od 2018. koristi otvorene podatke i do aprila 2020. objavljeno je šest setova podataka koji se tiču sudova, izvoda iz matične evidencije rada javnih izvršitelja i veštaka, javnih beležnika itd...

U predlogu Strategije za razvoj pravosuđa u delu koje se bavi Pravosuđem predviđeno je dalje otvaranje podataka kao i to da Ministarstvo pravde jednom godišnje sprovodi konsultacije o podacima koje treba otvoriti, što će omogućiti da i Ministarstvo i zainteresovane strane predlažu setove podataka za otvaranje.

Predavanje u Nišu je održano u sklopu projekta „Reforma pravosuđa – jug Srbije“ u organizaciji Fondacije za otvoreno društvo i Odbora za ljudska prava iz Niša.

Ovaj tekst je emitovan uz pomoć i podršku European Endowment for Democracy (EED). Donator ne snosi odgovornost za mišljenja i stavove iznete u ovom tekstu.

Najnovije vesti

A od policije – televizor »

Kako javljaju čitaoci sa lica mesta, i to potkrepljuju fotografjama, kad si policija u Vranju bukvalno možeš – sve.Ulica...
ZutoCvece