Obustavljen saobraćaj u ulici Bore Stankovića

JP «Urbanizam i izgradnja Grada Vranja» obaveštava javnost da se dana 1. avgusta obustavlja saobraćaj u ulici Bore Stankovića od Dunavske ulice do kružnog toka.

Saobraćaj se obustavlja zbog početka radova treće faze rekonstrukcije ulice Bore Stankovića.

Zabrana saobraćaja važi do završetka radova.

Dok traju radovi u ulici Bore Stankovića važi privremena horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija.

NIV

Komentari

Mesta za parkiranje
Član 36
Mesta za parkiranje vozila koja koriste osobe sa invaliditetom u prostoru predviđaju se u
blizini ulaza u stambene zgrade, objekata za javno korišćenje i drugih objekata i
označavaju se znakom pristupačnosti.
Mesta za parkiranje treba da ispune sledeće uslove:
1) najmanja širina mesta za parkiranje vozila sa posebnim potrebama u prostoru iznosi
350 cm;
2) mesto za parkiranje za dva automobila koje se nalazi u nizu parkirališnih mesta
upravno na trotoar veličine je 590 x 500 cm s međuprostorom širine 150 cm;
3) izlaz s parkirališta na trotoar osiguran je ukošenim ivičnjakom nagiba najviše 10%,
širine najmanje 120 cm, kao i površinom parkirališnog mesta koja je izrađena od
materijala koji ne otežava kretanje invalidskih kolica (šljunak, pesak, zatravljena površina
i sl.).
Pored uslova iz stava 1. ovog člana predviđa se:
1) za javne garaže, javna parkirališta, kao i parkirališta uz objekte za javno korišćenje i
veće stambene zgrade, najmanje 5% mesta od ukupnog broja mesta za parkiranje;
2) na parkiralištima sa manje od 20 mesta koja se nalaze uz ambulantu, apoteku,
prodavnicu prehrambenih proizvoda, poštu, restoran i dečji vrtić, najmanje jedno mesto
za parkiranje;
3) na parkiralištima uz benzinske pumpe, restorane i motele pored magistralnih i
regionalnih puteva 5% mesta od ukupnog broja mesta za parkiranje, ali ne manje od
jednog mesta za parkiranje;
4) na parkiralištima uz domove zdravlja, bolnice, domove starih i druge veće
zdravstvene i socijalne ustanove, kao i druge objekte koji pretežno služe licima sa
posebnim potrebama u prostoru, najmanje 10% mesta od ukupnog broja mesta za
parkiranje.

3. Elementi pristupačnosti javnog saobraćaja
Trotoari i pešačke staze
Član 32
Trotoari i pešačke staze, pešački prelazi, mesta za parkiranje i druge površine u okviru
ulica, trgova, šetališta, parkova i igrališta po kojima se kreću osobe sa invaliditetom, u
prostoru su međusobno povezani i prilagođeni za orijentaciju, i sa nagibima koji ne mogu
biti veći od 5% (1:20), a izuzetno 8,3% (1:12).
Najviši poprečni nagib uličnih trotoara i pešačkih staza upravno na pravac kretanja iznosi
2% Šetališta u okviru javnih zelenih i rekreativnih površina su dobro osvetljena, označena i
sa obezbeđenim mestima za odmor sa klupama duž pravaca kretanja.
Klupe treba da imaju sedišta na visini od 45 cm i rukohvate na visini od 70 cm iznad
nivoa šetne staze. Pored klupa se obezbeđuje prostor površine 110 - 140 cm za smeštaj
invalidskih kolica.
Član 33
Radi nesmetanog kretanja osoba sa invaliditetom širina uličnih trotoara i pešačkih staza
iznosi najmanje 180 cm, a izuzetno 120 cm, dok širina prolaza između nepokretnih
prepreka iznosi najmanje 90 cm.
Površina šetališta je čvrsta, ravna i otporna na klizanje.
Na trgovima ili na drugim velikim pešačkim površinama, kontrastom boja i materijala
obezbeđuje se uočljivost glavnih tokova i njihovih promena u pravcu.
Član 34
U koridoru osnovnih pešačkih kretanja ne postavljaju se stubovi, reklamni panoi ili druge
prepreke, a postojeće prepreke se vidno obeležavaju.
Delovi zgrada kao što su balkoni, erkeri, viseći reklamni panoi i sl., kao i donji delovi
krošnji drveća, koji se nalaze neposredno uz pešačke koridore, uzdignuti su najmanje
250 cm u odnosu na površinu po kojoj se pešak kreće.

Do koje mere ce biti ispostovan Pravilnik o tehnickim standardima pristupacnosti? Pitanje za struku,posto se na sva usta hvale svojom strucnoscu....

Kada se ulica završi Eto nama velikog vodje u posti Vranju.Avionom se spušta ulicom Bore Stankovića i ulica će prerasti u BULEVAR Bore Stankovića.Eto LEGAT AV Vranjancima neki će zbog toga da krepaju od muke ALI Narod je tako Glasao #Za Našu Decu#

Ma dajte na IG da zavrse ulicu pa mozemo i u camci da plovimo,ajde bre vise nam sa park i tu ulicu dosadise banditi,a i pozoriste jos nema dokumentaciju kompletnu,i svi cute,ma neznam da li imamo mi policiju u gradu?

Najnovije vesti

ZutoCvece