NOVO KRŠENJE ZAKONA: Vranje bez INTERNE REVIZIJE

Kontrolom poslovanja Grada Vranja utvrđeno je da lokalna samouprava nije uspostavila internu reviziju, iako je Zakonom o budžetskom sistemu i Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova Gradske uprave jasno navedena “Služba za internu reviziju i budžetsku inspekciju”.

Propuštanjem da osnuju službu za budžetsku inspekciju i neuspostavljanjem interne revizije na način koji je predviđen zakonom, konstatuje se u izveštaju državnog revizora, “značajno se slabi funkcija interne finansijske kontrole Grada”.

- Preporučujemo odgovornim licima Grada da se adekvatno kreiraju sistem za nadgledanje finansijskog upravljanja i kontrole. Da osnuju službu za budžetsku inspekciju, da uspostave internu reviziju, kako bi se tekućim uvidom, samoprocenjivanjem i internom revizijom na najefikasniji način obavili praćenje i procena sistema – kaže se u izveštaju Državne revizorske institucije.

Državni revizor je u kontroli poslovanja grada za 2016. godinu, čiji su rezultati i izveštaj objavljeni krajem 2017, utvrdio da postoji sistematizovano radno mesto za poslove budžetske revizije.

Time što Vranje nije uspostavilo ovaj institut, prekršen je član 82. Zakona o budžetskom sistemu i član 6. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru.

Oni propisuju da je obaveza grada da uspostavi internu reviziju koja je organizaciono i funkcionalno nezavisna i da nije deo nijednog poslovnog procesa.

Vranje BEZ PLANA za bezbednost saobraćaja

D.D.

Najnovije vesti

ZutoCvece