NKD: Hitno povući zaključak vlade o centralizciji informisanja o epidemiji

Nacionalna koalicija za decentralizaciju zabrinuta je zbog zaključka Vlade Srbije o informisanju stanovništva o stanju i posledicama zarazne bolesti COVID-19 kojim se predviđa centralizovano prikupljanje i objavljivanje podataka isključivo preko Vlade ili lica koja ovlasti republički Krizni štab.

- Ovakvim postupkom gubi se na efikasnosti celog procesa prikupljanja i objavljivanja informacija. Takođe, stvara se i bojazan kod javnosti da je cilj ove mere kontrola nad procesom informisanja građana, što ne doprinosi izgradnji poverenja u objavljene informacije. Kada govorimo o medijima, lokalne redakcije, a samim tim i njihova publika, dovode se i formalno (a do sada je bilo samo faktički) u situaciju još slabije informisanosti - kaže se u saopštenju NKD-a.

Prema saopštenju, ova odluka će dovesti do potpunog prekida komunikacije između lokalnih zvaničnika i stručnjaka prema medijima, pa je realno očekivati da će, u nedostatku relevantnih lokalnih informacija, građani još više verovati lokalnim glasinama koje se u ovakvoj situaciji masovno šire i izazivaju stresove i paniku.

NKD opominje da se obraćanje gradskih i opštinskih zvaničnika i do sada svodilo, na informisanje o primeni mera propisanih vanrednim stanjem, dok su stručne, edukativne i servisne informacije o neophodnim ponašanjima za suzbijanje epidemije na lokalu, uglavnom izostajale.

- Pozivamo Vladu Srbije da ovaj zaključak, kojim se šalje poruka da je jedino u Vladi Srbije moguće dobiti relevantne i stručne informacije, povuče jer vanredno stanje ne sme biti blokada slobode medija i prava na obaveštenost, zagarantovanih Ustavom. Potrebno je da Vlada kreira sistem u saradnji sa lokalnim samoupravama koji obezbeđuje da kompletan proces prikupljanja i objavljivanja informacija bude transparentan, efikasan i da ne ostavlja prostor za sumnju u objavljene informacije- kaže se na kraju saopštenja NKD-a.

NIV

Zapušena usta lokalnim vlastima, istina je samo ono što kaže premijerka

Najnovije vesti

ZutoCvece