Nenad Antić: Nisam više hteo da budem tihi svedok sistemske korupcije

Nisam više hteo da budem tihi svedok sistemske korupcije koja je proteklih decenija ekonomski razorila našu državu i moj grad Vranje i moralno opustošila naše društvo. Što sam više izučavao ovu materiju sve više sam bio svestan razmere sistemskog razaranja koje je iza sebe ostavila korupcija i posledice po ekonomski, socijalni i demokratski razvoj i kapacitet naše zemlje. Antikorupcijska inicijativa u našem gradu nije postojala, niti normativna regulisanost, kao ni politička volja aktuelne vlasti da spreči sistemsku korupciju koja je bila zastupljena u svim segmentima društveno – političkog života Vranja, rekao je Nenad Antić, koordinator za integritet grad Vranja,

Shvatio sam da moram da se trgnem iz te opšte društvene anomije u koju je zapala većina Vranjanaca i krenem u borbu protiv ove društvene devijacije.

Naravno, bio sam svestan da kao pojedinac nisam imao nikakve šanse. Jedino u političkoj borbi, kao član političke stranke u širokom političko – društvenom konsezusu smo mogli da pobedimo lokalnu političku grupaciju koja je bila glavni generator korupcije u gradu. I to se aprila 2016.godine i dogodilo jer smo posle 26 godina neprekidne vladavine SPS-a pobedili, i posle 72 godina Vranje je dobilo jednog nekomunističkog gradonačelnika.

I to je samo po sebi ogroman uspeh i osnovni preduslov uspešne borbe protiv korupcije. Nova lokalna vlast je postavila potpuno novi politički koncept upravljanja gradom. To je podrazumevalo promenu nasleđenog korumpiranog sistema i temeljnu reformu lokalnih institucija kroz proces uspostavljanja principa vladavine prava, transparentne i odgovorne lokalne vlasti, veće participacije građana u donošenju važnih političkih odluka.

Mi u Vranju smo na samom početku procesa stvaranja jednog efikasnog antikorupcijskog mehanizma

Možda je formalno taj proces započeo 14 novembra ove godine kada me je Gradsko Veće grada Vranja imenovalo za koordinatora za integritet lokalne samouprave. Verujem da ću u saradnji i uz veliku stručnu i logističku pomoć Biroa za društvena istraživanja iz Beograda postaviti zdrave temelje antikorupcijske infrastrukture, a korupciju proterati na margine društva. Neću se zadovoljiti prosečnim rezultatima. Želim da Vranje kao i La Paz i Hong Kong, u svim knjigama i udžbenicima o korupciji i borbi protiv korupcije pominje kao primer dobre prakse, rekao je Antić ya portal www.integrist.net.

Najnovije vesti

Vranje dobija NOVI gradski SAJT »

Grad Vranje dobiće uskoro novi zvaničan sajt, javlja aktuelni gradski portal. Novi sajt planiran je u okviru projekta za...
ZutoCvece