Morava konačno u svom koritu

Južna Morava nakon velikih poplava koje je izazvala u vranjskom kraju, konačno se povukla u svoje korito usled daljeg pada vodostaja i ne predstavlja opasnost za okolna naselja i oranice.

Meštani Zlatokopa saniraju posledice poplava u svojim kućama, a poljoprivrednici u selima pored Morave procenjuju nastalu štetu na njivama na kojima su zasejali ozimu pšenicu koja je delom satrunula nakon nekoliko dana pod vodom.

Gradsko rukovodstvo u Vranju se još nije oglasilo zbog nastale štete na poljima zasejanim pšenicom, ali je opštinsko rukovodstvo Bujanovca pozvalo građane u poplavljenim naseljima i selima da se u roku od 30 dana obrati nadležnoj opštinskoj službi sa zahtevom za nadoknadu štete nastale usled velikih poplava Južne Morave i njenih pritoka.

Delegacija opštine Bujanovac je u sredu obišla novo naselje u Bujanovcu, Bujanovačku Banju, Lučane i Končulj gde je razgovarala s meštanima o posledicama velikih poplava u atarima pomenutih naselja.

S. Kostić

Najnovije vesti

ZutoCvece