IN MEMORIAM: Branko Nikolić

U Vranju je, u 95. godini života, preminuo Branko Nikolić, učesnik Drugog svetskog rata, posleratni fukcioner, društveno-politički radnik i nosilac brojnih visokih društvenih priznanja.

Nikolić je rođen 1926. godine u Tibuždu kod Vranja, a od 18. godine je bio borac Desete srpske udarne brigade iz sastava 22. srpske divizije NOVJ.

U toku rata bio je komesar mitraljeske čete sa kojom je učestvovao u proboju Sremskog fronta.

Jedan je od poslednjih učesnika Drugog svetskog rata i bitaka za oslobođenje od fašizma iz ovog kraja.

Po završetku rata, bio je potpredsednik Sreza vranjskog i predsednik Narodnog odbora opštine Vranje.

U privredi, Branko Nikolić je bio direktor Zemljoradničke zadruge i Gradske ekonomije Vranja, direktor Tekstilne industrije Vranje (TIV) u izgradnji, direktor PTT-a u Vranju, sekretar Regionalne Samoupravne interesne zajednice za puteve i predsednik Skupštine republičke zajednice PTT Srbije.

Branko Nikolić je Odlikovan Ordenom za vojne zasluge sa srebrnom zvezdom, Ordenom zasluge za narod sa srebrnim vencem, Medaljom za hrabrost i sa tri jubilarne ruske medalje pobede nad fašizmom.

Nosilac je i Ordena rada trećeg reda sa srebrnim vencem, Ordena rada sa zlatnim vencem i Udarničke značke sa radne akcije i drugih priznanja.

Bio je predsednik Opštinskog i Okružnog odbora SUBNOR-a Vranje i član Republičkog odbora SUBNOR-a Srbije.

Jedan je od osnivača Saveza boraca Sreza vranjskog i Saveza boraca Srbije i bio doživotni počasni predsednik Gradskog i Okružnog odbora SUBNOR-a Vranje.

Nikolić je sahranjen u četvrtak na Šapranačkom groblju u Vranju.

novosti.rs

Najnovije vesti

ZutoCvece