EPS: Nivo vode je niži samo za 27 cm

EPS je, posle prvih “uznemirujućih” informacija, demantovao napise nekih medija. U tom pismu stoji:

“Nisu tačni navodi da je za tri meseca nivo Vlasinskog jezera snižen za pet do 10 metara jer je kota jezera u januaru bila 1.208,88 metara, a u aprilu 1.208,61 metar. Za tri meseca kota je snižena samo za 27 centimetara.

Kota Vlasinskog jezera u aprilu i dalje je znatno viša nego u ostalim godinama karakterističnog niskog vodostaja zbog suše.

Nivo Vlasinskog jezera bio je niži tokom 1995, 2000, 2001, 2007. i 2012. godine, a najniža kota od 1.205,59 metara, čak za tri metra ispod sadašnje, zabeležena je 2000. i 2001. godine.

Zbog bezbednosti radova na hidroelektrani „Vrla 1“ potrebno je kotu Vlasinskog jezera spustiti na 1.207 metara. Taj nivo kote je u dozvoljenim granicama i neće ni na koji način ugroziti biljni i životinjski svet u jezeru”, navodi se u saopštenju EPS.

KOMPLETAN TEKST PROČITAJTE U ŠTAMPANOM IZDANjU VRANjSKIH.

Najnovije vesti

ZutoCvece