Centar za prevenciju: Zaštita žena i devojčica etničkih manjina

- Zdravstveni centar Vranje preko Centra za prevenciju sa polivalentnom patronažom uključen je u projekat «Unapređenja međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina», pa je u okviru tog projekta u subotu 7. decembra Centar za prevenciju organizovao edukaciju na temu «Zaštita reproduktivnog zdravlja i prevencija polno prenosivih bolesti» i preventivne ginekološke preglede, PAP testove, kolposkopske preglede i klinički pregled dojki -, saopštio je za medije dr Dragan Pešić, koordinator Centra za prevenciju Doma zdravlja u Vranju.

Dr Pešić se osvrnuo i na značaj reproduktivnog zdravlja u životu ljudi.

- Kako je reproduktivno zdravlje sposobnost ljudi za reprodukciju, odnosno, ispunjenje reproduktivne funkcije na zdrav i željen način, oono omogućava ljudima da se osećaju dobro, da vole i budu voljeni i da ostvare jednu od najlepših uloga u životu, roditeljstvo, a zatim potomstvo. Zato briga o reproduktivnom zdravlju počinje od rođenja, a naročito je važna u periodu mladosti, kada se dešavaju krupne promene u telesnom izgledu i funkcionisanju organizma, doživljavanju spoljašnjeg sveta, kontaktu sa drugim ljudima -, istakao je dr Dragan Pešić.

Pešić je na kraju saopštio da Romkinje u Srbiji u proseku žive 48 godina, oko 25 godina manje u odnosu na prosek opšte ženske populacije, što je posledica loših uslova života, nedovoljne brige o reproduktivnom zdravlju i prerane udaje, zbog čega je trećina Romkinja starosti od 15 do 19 godina već imala porođaj, dok je četiri odsto mlaćih od 15 godina rodilo živorođeno dete, a sve to dovodi do prekida školovanja.

Olivera Kurtić, medicinska sestra angažovana na pomenutom projektu, potencirala je da zainteresovanost Romkinja nije velika za edukacije iz ovoh oblasti.

- Trudimo se da se što veći broj Romkinja uključi u ove projekte, ali i migrantkinja, već smo organizovali edukacije na temu očuvanja reproduktivnog zdravlja i nastavićemo da radimo na ovom važnom projektu - rekla je Olivera Kurtić.

Predstavnica UG "Nexus" Vranje obavestila je medije da ova organizacija u saradnji sa IMPULSOM iz Tutina sprovodi realizaciju projekta "Unapređenje međuetničke saradnje Vranja i Tutina osnaživanjem žena i devojčica pripadnica etničkih manjina i umrežavanje relevantnih aktera iz lokalnih sredina", a sa ciljem podizanja svesti i znanja žena iz manjinskih grupa iz Vranja o značaju očuvanja reproduktivnog zdravlja.

Akcija je održana u saradnji sa Domom zdravlja i upravnicom dr Jadrankom Ajanović i Prihvatnim centrom za migrante u Vranju.

Projekat finansira Evropska unija partnerstva sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO.

Najnovije vesti

ZutoCvece