BEZ UGOVORA do uniformi za Komunalnu policiju

Suprotno članu 56. Zakona o budžetskom sistemu, Gradska uprava Vranja je u 2016. godini, bez zaključenog ugovora, nabavila uniforme za lokalnu Komunalnu policiju u iznosu od 138.000 dinara.

- Napravljen je rashod, a da račun nije potpisan od strane lica koje potvrđuje da je roba isporučena. Račun nije zaveden zavodnim štambiljem i nije ga potpisalo lice odgovorno za nastalu poslovnu promenu. Bez validne je računovodstvene dokumentacije, što je suprotno članu 58. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu – konstatuje se u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI), čiji su službenici više meseci “češljali” dokumentaciju Gradske uprave Vranja.

Na tom kontu, objašnjava se, izvršen je ukupan rashod u iznosu od 288.000 dinara za nabavku zimskih uniformi za komunalne policajce.

Služba javnih nabavki je sačinila Službenu belešku (broj 404-1-24/15-15) od 11.05.2015. godine, o izboru najpovoljnije ponude ponuđača - „Mikromodeli“ doo Vranje.

Izvršilac usluge, „Mikromodeli“, ispostavio je račun-otpremnicu broj 16 od 7. februara 2016. godine na iznos od 288.000 dinara, koja nije potpisana od strane lica koje je robu preuzelo, niti je priložena otpremnica o izvršenoj isporuci dobra.

Gradska uprava je u 2016. godini platila deo računa u iznosu od 138.000 dinara.

Skupština grada je Odlukom o obrazovanju i unutrašnjem uređenju Komunalne policije grada Vranja uredila upotrebu službene uniforme i period zamene odeće, obuće i ostalih delova uniforme.

Ništa nije smešno

Komnalna policija u Vranju formirana je 2011. godine, kao i u većini srpskih gradova, i trebalo bi da bude organ koj zavodi komunalni red u urbanoj sredini. Troškove njenog funkcionisanja snosi lokalna samouprava.

D.D.

Buka je politički problem

Komentari

Aman, dali bre neko odgovara za takve propuste? Nas jure za dug od 500 dinara,za neplaćenu taksu.Sudski izvršitelji bez pardona popisuju i oduzimaju. Bruke i sramote,vaša vladavina brava je na nivou plemenske zajednice,koje jači taj je glavni.

Pa dobro i da su dobili uniformu kad u budzet unose milionske sume novca.

Najnovije vesti

Pao sa motora u Karađorđevoj »

U četvrtak pre podne u ulici Karađorđevoj dogodila se saobraćajna nezgoda sa, nažalost, teškim posledicama.Vozeći svoju...

Ode Neši u direktore!? »

Nenadu Đorđeviću Nešiju, gradskom većniku za sport, predstoji direktorska fotelja u «taze» javnoj ustanovi «Sportski obj...

Smiljče NOVA šefica SNS BOTOVA »

Smilja Antić, nedavno za stalno zaposleni kadar naprednjaka u kabinetu gradonačelnika Milenkovića, preuzela je i "šefova...
ZutoCvece