BAŠ SE ŠTEDELO: 4,3 miliona za REPREZENTACIJU

Aktuelna i delom prošla gradska vlast potrošile su tokom 2016. godine 4,3 miliona dinara ili više od 36.200 evra na reprezentaciju, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI) u postupku kontrole poslovanja lokalne samouprave.

Koliko je to para  pokazuje mala računica, po kojoj je potrošnja para građana za čašćavanje “opštinara” bila čak 150 evra dnevno!

Poznato je da u Vranju jedan ćevap košta 25 dinara, pa ispada da su čelnici grada za godinu dana potencijalno mogli da pojedu 172.000 ćevapa.

Djoša ne ide po kafane

Kao da je to malo, u Izveštaju DRI se dodaje da Gradska uprava Vranja “nije sprovela postupak javne nabavke za usluge reprezentacije za navedeni iznos, “što je suprotno članu 39. Zakona o javnim nabavkama i članu 56. Zakona o budžetskom sistemu”.

Vlast trošila milione na kafanu

Na ovom kontu, recimo, uzorkovan je rashod u visini od 78.000 dinara za usluge reprezentacije u restoranu „Tri lepe”.

- Račun na taj iznos je pod brojem 022/2016 i datira od 24. januara 2016. godine. U 2016. godini ovom dobavljaču plaćen je iznos od 182.000 dinara, od čega se iznos u celosti odnosi na 2016. godinu. Za navedenu uslugu nije zaključen ugovor o pružanju usluga. Uz račun nije priložen izveštaj, ali je navedeno da je usluga korišćena za dane komunalne policije – obrazlaže se u izveštaju DRI.

Na kontu za reprezentaciju, uzorkovan je rashod u visini od 120.000 dinara za usluge nabavke dobara (šećer u foliji sa logom, med u foliji, kašičice u foliji, čačkalice u foliji sa logom) po osnovu ispostavljenih računa od strane firme PTR „SMS-PAK“.

Reč je o privatnom preduzeću u vlasništvu Slavice Popović, supruge tadašnjeg v.d. direktora Ugostiteljskog preduzeća Vranje Dragana Popovića Popa.

- U 2016. godini ovom dobavljaču plaćen je iznos od 369.000 dinara, od čega se iznos od 101.000 dinara odnosi na račune iz 2015. godine, a iznos od 268.000 dinara na račune iz 2016. godine.

Za navedenu uslugu nije zaključen ugovor o pružanju usluga. Računi su potpisani od strane lica koja potvrđuju da su dobra isporučena – navodi se u izveštaju revizora.

Na ovom kontu uzorkovani su rashodi u visini od 136.000 dinara za usluge nabavke dobara (sokovi, voda, kafa, limun, ratluk, plastične čaše, čaj, nes kafa, čokolada u prahu) po osnovu ispostavljenih računa od strane preduzeća „Bio produkt group“ doo Vranje, u vlasništvu Slađana Mladenovića, u gradu poznatijeg kao Bata Kravata.

U 2016. godini, ovom dobavljaču plaćen je iznos od skoro 3 miliona dinara, od čega se iznos od 607.000 odnosi na račune iz 2015. godine, a iznos od 2,3 miliona dinara na račune iz 2016. godine.

- Za navedenu uslugu nije zaključen Ugovor o pružanju usluga. Uz račune nije priložena otpremnica, niti su računi potpisani od strane lica koja potvrđuju da su dobra isporučena i primljena – utvrdio je revizor.

Na osnovu revizije uzorkovane dokumentacije utvrđeno je da za plaćanje u iznosu od 256.000 dinara (sa razdela Gradska uprava, po računima broj 200/15, 033/16 i 083/16, kao i sa razdela Gradska uprava po fakturama broj 2, 30, 199 i 334) nije poštovan rok za plaćanje od 45 dana, što je u suprotnosti sa članom 4. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

- Izvršen je rashod u ukupnom iznosu od 136.000 dinara po osnovu računa „Bio produkt group“ doo, koji nisu potpisani od strane korisnika usluge, tj. bez otpremnice, odnosno bez validne računovodstvene dokumentacije koji potvrđuju da je usluga izvršena, što je suprotno članu 58. Zakona o budžetskom sistemu i članu 16. Uredbe o budžetskom računovodstvu – konstatuje revizor.

REPREZENTACIJA: Komradovci vole ražnjiće

D.D.

Najnovije vesti

Preseljen PIO Fond »

Filijala Fonda PIO u Vranju seli se u zgradu u ulici Cara Dušana broj 20, preko puta zatvora, tik uz Predškolsku ustanov...
ZutoCvece