Advokatura između javnog i privatnog interesa

Na petom predavanju u okviru obuke za praćenje reforme pravosuđa na jugu Srbije predavačica je bila Katarina Golubović, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava -YUCOM.

Na predavanju se govorilo o advokaturi kao nezavisnoj i samostalnoj profesiji koja pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima, izuzetno važnu za društvo.

Na skupu je ocenjeno da je advokatura, od etičkog i časnog zanimanja koje ima za cilj zaštitu javnog interesa, prerasla u profesiju koja služi za ostvarenje privatnog interesa, što je dovelo do gubitka poverenja u pravosudni sistem i samu profesiju.

Profesionalne organizacije advokata, Advokatska komora Srbije i advokatske komore u njenom sastavu, čak su vodile disciplinske postupke protiv nekih advokata koji su zastupnici pojedinih udruženja (sportskih, kulturnih, udruženja građana..).

Na udaru su i i oni koji su se bavili medijacijom, a kao razlog je navođeno da samo advokatske komore mogu da pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Sa druge strane, postupci protiv nekih advokata, članova komore koji su ujedno bili članovi gradskih veća i aktivno se bavili politikom, a zastupali stranke protiv te iste gradske uprave, nikada nisu pokretani.

O PREDAVANJU:

Danas govorimo o ulozi advokata i advokature, i kako se komore ponašaju u odbrani javnog interesa Republike Srbije. Mi zapravo imamo situaciju da advokatska komora Srbije i advokati nisu dovoljno uključeni u reforme pravosuđa, što je zaista nephodno kako bi smo imali pravosuđe po meri građana i po meri Evropske unije, koja se zahteva od nas u okviru pristupa EU i okviru tih aktivnoti za poglavlje 23. – rekla je Katarina Golubović.

Ovakve situacije i raskoli u advokatskoj profesiji dovele su između ostalog do toga da se na donošenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći čekalo više od 10 godina, i da su se advokati snažno borili da ulogu nevladinih organizacija u okviru ovog zakona svedu na isključivo informativno - uputnu.

Pravilnik koji detaljnije određuje obaveze pružalaca besplatne pravne pomoći, klijentu ne pruža nema nikakvu garanciju da će mu u slučaju da mu je zastupanje neophodno, biti dodeljen advokat koji je u materiji koja je klijentu potrebna.

U slučajevima da u jedinici lokalne samouprave postoji samo jedan advokat, koji u tom slučaju ne može da primi predmet, klijent će biti upućen na advokata koji čak nije iz mesta klijenta, što dodatno otežava pristup pravdi i pravila o pružanju pravne pomoći.

Ovaj skup u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za vladavinu prava – jug Srbije", koji na jugu Srbije, u Nišu, Leskovcu, Pirotu i Vranju organizuju Fondacija za otvoreno društvo Srbija i Odbor za ljudska prava Niš.

BIOGRAFIJA:

Katarina Golubović je predsednica Komiteta za ljudska prava Yucom. Član je Advokatske komore Beograda od 2007. do 2009. godine, bavi se advokaturom. Specijalizovala se za zastupanje pred Ustavnim sudom RS.
Učestovala je u priređivanju i uređivanju brojnih priručnika i stručnih tekstova.
2008. godine je završila poslediplomske master studije na pravnom fakultetu u Beogradu, sa prosečnom osecnom 10. Doktorirala je sa odlikom 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu „Evropski standardi pravičnosti u upravnom zakonodavstvu i praksi“.

Komentari

Advokatska profesija je privilegovana od stane države zadnjih 50 godina. Koji je osnov za plaćanje doprinosa i to paušalno. Otvoriš cvećaru i imaš zalihu robe 50.000 dinara , a moraš da vodiš knjige, advokati ne moraju. Zato je najveća pomama za tu profesiju . Srbija ima najveći broj advokata po glavi stanovnika u Evropi. Slaba država i loši zakoni dovode do bujanja advokatute. Sprega sa MUP-om, tužilaštvom i sudovima je posebna priča. Oporezivanje advokata je mnogo lako sprovesti ali država neće. Prilikom podnošenja svake tužbe, podneska i drugog spisa gde se udara pečat advokata u sudskoj evidenciji evidentirati ID broj advokata. Isto prilikom svakog zastupanja. Na kraju meseca poslati izveštaj poreskoj jer za svaku akciju advokata postoji cenovnik. Ostavreni prihod oporezovati u skladu sa zakonom uz priznavanje troškova kao odbitne stavke.

Najnovije vesti

ZutoCvece