Državni dželati

To je zločin nad zločinima: Preduzeće za puteve, Poljoprodukt, Novogradnja, Vodogradnja, Nova Jugoslavija, Živinoprodukt, Navip, TIV, Živinarska farma, Rasadnici, Zadruga 4. jul...ogromna društvena dobra, više stotina radnika u rukama stečajnih upravnika - mračnih sila srpske tranzicije.

Da, reč je o stečajnm upravnicima, bogovima tranzicije, branši nedodirljivih. Stečajni upravnici i oni koji im pomažu, ni luk jedu, ni luk mirišu, a napunili su se kao brodovi. Da nesreća bude veća, virmanski (i drugi...) utovari na njihove žiro-račune i dalje traju.

Upućeni kažu, treba im verovati, da oni trenutno raspolažu tuđom imovinom koja vredi 222 mijijarde dinara - dve milijarde evra. Ti isti upućeni kažu da pojedinci vode pet, sedam pa i deset preduzeća. Isti kažu da od svakog preduzeća imaju mesečno po 50 tisuća, a da svakome od njih, od svakog preduzeća kada se proda, pripada još pet odsto od prodajne cene.

I tako, što je državi gore, njima je sve bolje. Njima je interes da takvo stanje potraje, jer taksimetar na kraju svakog meseca odbrojava 50.000 dinara. A zašto je ova nakaradna logika u državi u interesu i dokle će tako, niko danas u ovoj Vučićevoj Srbiji ne zna pouzdano.

Moram priznati da mi ova priča sa njima, njihovim licencama, poslom koji su od društva preuzeli... nikako nije jasna. Biće, kao i u svim drugim mutnim tokovima ove bolne tranzicije, da su i njih izmislili vlastodršci (čitaj -lideri političkih stranaka). Da bi što više potčinili, potcenili i osiromašili sedam miliona građana ove zemlje, vlast je izmislila ove „dželate“.

Rezonujem ovako: svi u vlasti s oba oka vide šta ovi rade; svi koji moraju da znaju, znaju i previše. Policija se nešto snebiva, nešto kao da čačka. Sudije i sudovi ne žele da se mešaju u svoj posao. Agencija za licenciranje transformisala se u saučesnika ovog pakla i čemera. Rečju - ovi su srpskoj privredi uveli vanredno stanje.

Rezultat svega: hiljade radnika koji su stvarali ta dobra, danas su na ulici. Šta oni rade. Biću drzak: i njima, i nama, odgovor im je pre nekoliko dana , sa više naših televizija, saopštio jedan čuveni srpski kriminalac rekavši: „U moje vreme mi lopovi smo birali koga ćemo da pljačkamo. Danas narod sam bira ko će da ga pljačka. Neki to zovu - izbori“.

ZutoCvece