Jug Srbije

Populizam nikuda ne vodi

Bilo, ne ponovilo se: okolina Bujanovca 2001.
ŽIVETI ZAJEDNO: BEZBEDNOST NA JUGU SRBIJE
Radikalni stavovi pojedinih albanskih lidera, samo odmažu albanskoj zajednici i stvaraju pogodno tlo za nove tenzije u regionu, smatraju analitičari i predstavnici srpske zajednice. Na drugoj strani, albanski političari misle da centralna vlast u Beogradu nekim svojim postupcima dodatno komplikuje ionako nestabilnu situaciju u regionu koji se još uvek oporavlja od oružanih sukoba 2000. i 2001....

Nije teško, dramatično je

Državna pomoć jedini izvor prihoda: prizor iz Bujanovac
ŽIVETI ZAJEDNO: SOCIJALNO-ZDRAVSTVENA KARTA PREŠEVA, BUJANOVCA I MEDVEDjE
Podatak je zabrinjavajući: za devet odsto, odnosno 8.200 stanovnika ove tri opštine, tamošnji centri za socijalni rad danas su poslednja šansa i poslednje utočište   - U opštini Preševo, koja ima nešto manje od 40 hiljada stanovnika, 70 odsto radno sposobnih građana je bez posla. To su uglavnom mladi ljudi sa srednjom školom ili fakultetom, koji su prinuđeni da egzistenciju obezbede...

Širom otvorena vrata

Nije važan jezik: Dom kulture Vuk Karadžić
RTV Spektri, najuticajniji albanski mediji
ŽIVETI ZAJEDNO: KULTURA I MEDIJI
Ono što je bitno, to je da nas država razume, i da uloži više i finanasijskih sredstava ali i političke volje, da sa ovim našim poslom, bolje reći misijom suživota tri etnosa, nastavimo što bolje   Bujanovac je grad koji se može pohvaliti bogatom kulturnom tradicijom. Centar zabave i afirmacije kulturnih dešavanja je Dom kulture “Vuk Karadžić”. Putnici koji putuju za Makedoniju, Grčku i...

Privreda talac politike

Šta je bliže: prizor iz Bujanovca
Jedna ekonomija odlazi, druga dolazi: Jović
Finansijska nedisciplina: Aleksić
Kompanije iz naših zemalja u okruženju izvršile su tamo pravu invaziju: Behljulji
Političari će se dozvati pameti: Zuljfiju
ŽIVETI ZAJEDNO: KOSOVO I JUG SRBIJE - EKONOMSKI ODNOSI U REGIONU
Promet juga Srbije s Kosovom spao je na skromnih 12 miliona dolara godišnje, što je krajnje nedovoljno. Inače, sami smo krivi što su tamo naše mesto zauzele ekonomije zemalja u okruženju: Bugarske, Albanije, Grčke, Crne Gore, Hrvatske Turske - po sistemu spojenih sudova: jedna ekonomija odlazi, druga dolaze   Vlasnicima malih i srednjih preduzeća iz Bujanovca i Preševa, posebno najbolje...

Ne može da se uči bez knjiga

OŠ Branko Radičević, Bujanovac
Tri načina za nabavku knjiga: Galip Bećiri
PROBLEMI U OBRAZOVANjU MANjINA NA JUGU SRBIJE
Problemi albanske zajednice u obrazovanju dugi su deceniju i po. Oko 3000 albanskih srednjoškolaca u Bujanovcu  i Preševu od 1999. nema udžbenike na maternjem jeziku, pa su prinuđeni da na časovima hvataju beleške ili da uče iz knjiga koje ilegalno donesu sa Kosova   Šaip Kamberi, narodni poslanik Partije za demokratsko delovanje (PDD), koja okuplja Albance sa juga Srbije, prilično je...

Poverenje je uslov stabilnosti regiona

U službi Katastra smeštenoj u Opštini, ne radi nijedan Albanac
To je obaveza koja proizilazi iz svih međunarodnih dokumenata: Šaip Kamberi
Srbi se zalažu za proces integracije Albanaca: Stojanča Arsić
Mladi iz svih etničkih zajednica odlaze odavde: Skender Destani
INTEGRACIJA ALBANACA NA JUGU SRBIJE
Nedostatak političke volje glavni je razlog spore integracije Albanaca u državne organe i institucije od završetka oružanih sukoba u regionu 2001. godine do danas  – jedinstveni su politički predstavnici Albanaca .Na drugoj strani, predstavnici Srba smatraju da je albanska zajednica dobila i više nego što joj pripada, ali i od onoga što je predviđeno „Čovićevim planom“ od pre 13 godina...

Dolaze nam bolji dani

Uskoro dobijamo Industrijsku zonu
JUG SRBIJE I PREGOVORI BEOGRADA I PRIŠTINE (24) INTERVJU: NAGIP ARIFI, PREDSEDNIK OPŠTINE BUJANOVAC
Ključ uspešnijeg privrednog, a to znači i ukupnog ekonomskom razvoja je u politici. Imajući u vidu da je politička situacija sve stabilnija, da će se uskoro na obostrano zadovoljstvo okončati razgovori Beograda i Prištine, ja sam optimista. Utisak je utoliko jači ako se ima u vidu da opština Bujanovac uživa ogromnu podršku svih međunarodnih subjekata, Vlade i vladinih institucija u Beogradu...

Dve odvojene priče

Naši problemi su samo naši: Miljković i Arsić
JUG SRBIJE I PREGOVORI BEOGRADA I PRIŠTINE (23) SRPSKI LIDERI O SEVERRU KOSOVA I ZAHTEVIMA ALBANACA
Zahteve Albanaca koji za sebe traže ista prava koja imaju Srbi severno od Ibra, srpski političari u Bujanovcu i Preševu ocenjuju kao bespotrebne i opasne   Situacija na severu Kosova odavno se reflektuje na jug Srbije. U tom kontekstu se stavovi lidera albanskih  partija  sa juga Srbije, u poslednje vreme svode na jedan zajednički oko koga su svi oni postigli konsenzus, a koji u...

Po uzoru na sever Kosova

Uobličili smo ranije dokumente: Kamberi
JUG SRBIJE I PREGOVORI BEOGRADA I PRIŠTINE (22) ALBANCI U PREŠEVU FORMIRALI SVOJU ZAJEDNICU OPŠTINA
Ovo telo je koordinator između političkih partija Albanaca. A to što je Skupština dobila Poslovnik o radu i na osnovu njega izabrala prvog predsedavajućeg, ne znači da je dobila i izvršna ovlašćenja, ali znači našu političku zrelost - kaže Kamberi   U subotu, 9 marta skoro da nije bilo domaćeg medija koji nije preneo vest iz Preševa u kojoj se kaže da su Albanci juga Srbije preduhitrili...

Kosovo ne stanuje u Srbiji

Negujte dobre komšijske odnose: Azem Vlasi
JUG SRBIJE I PREGOVORI BEOGRADA I PRIŠTINE (21) AZEM VLASI, SAVETNIK HAŠIMA TAČIJA
Moja poruka Albancima je da sa Srbima u Bujanovcu i Preševu neguju dobre komšijske odnose, da sarađuju radi boljeg zajedničkog života. A za vlast u Srbiji da bude pažljivija, da ne pokazuju snagu na Albancima. Treba imati u vidu da se loše ponašanje vlasti prema Albancima neminovno reflektuje na kosovske Srbe   -Za Srbiju je bolje da shvati realnost da Kosovo od 1999. godine, ne stanuje u...
ZutoCvece