Život

Da je bar kuća naša

MUČE ŠESTOČLANE PORODICE PETROV -MILOŠEVIĆ
Skoro dvadeset godina, koliko su u braku, žive ovako, muče se, krpe kraj s krajem, ali se nekako drže i velika su podrška jedni drugima. Svi su skromni, njihova najveća želja je da imaju svoj dom jer ta kuća ne pripada baš njima, a problemi su ih snašli sa svih strana. Samo je jasmine tri godine radial u Koštani, Zdravko nikada nije imao stalni posao. BETON I LETVE Kuhinja je sa starim, lošim...

Najbolja verzija sebe

AUTOBIOGRAFIJA O DRUGIMA: ANDjELA CVETKOVIĆ, DIPLOMIRANA POLITIKOLOŠKINjA ZA MEDjUNARODNE POSLOVE
Hoću da živim u sistemu koji će za moju nanu da obezbedi dostojanstvenu starost, a za moju kćerku, kada je budem imala, da ako poželi da bude astronautkinja mogućnost da to ostvari u Srbiji koja nema svemirski program, ali je voljna da ga napravi zarad snova jedne devojčice Dok pišem tekst odgovarajući na molbu „Vranjskih“, shvatam da sam se olako upustila u zadatak koji mi je izgledao kao...
ZutoCvece