V. Obradović

Ne postoji srpska nauka, svaka nauka je globalna

INTERVJU: DR DIMITRIJE STEPANENKO
Pretpostavljam da ste mogli da uočite razlike u sistemu obrazovanja kod nas i na Zapadu. Da li je drugačiji sistem obrazovanja i u čemu? Razlike postoje, ali nisu jednostavne u smislu da je jedan sistem apsolutno bolji od drugog.  Današnji srpski sistem se kreće u istom smeru u kome i zapadni. Oba sa sve više entuzijazma prihvataju praktična znanja i trening kao zamenu za mišljenje....

Vučićeva „mrš, bre, džukelo“ Srbija

GOVOR VUKAŠINA OBRADOVIĆA NA SKUPŠTINI NUNS
  U prethodnih godinu dana, bezbroj primera delom navedenih i u našem izveštaju, pokazuju da Vlada Aleksandra Vučića želi apsolutnu kontrolu nad medijima, novinare tretira kao produženu ruku vlasti, podstiče i često učestvuje u prljavim kampanjama protiv onih naših kolega i medija koji su kritički nastrojeni prema ovom režimu, novinari su bili izloženi fizičkim i verbalnim napadima, čak i...
Sajam Zaposljavanja