R.I. i D.D.

Propisi su isti za sve

KOSOVO I JUG SRBIJE, PRAKTIČNI PROBLEMI GRADjANA KAO TEME ZA DIJALOG PROBLEM LIČNIH DOKUMENATA ALBANACA
Izvod iz matične knjige rođenih jedini je validan pokazatelj iz koga se podaci unose u ličnu kartu i druga lična dokumenta, kažu najodgovorniji ljudi Policijske uprave u Vranju. Probleme proizvodi matična služba u Vranju, tvrde Albanci   U razgovorima na temu dijaloga timova Beograda i Prištine, sagovornici „Vranjskih“ su istakli više onih praktičnih problema građana sa kojima se...
ZutoCvece