NV

Civilizacijska bruka

Altena Asanović
Durmiš Jašarević
Kenan Rašitović
PROBLEMI ROMA SA LIČNIM DOKUMENTIMA
Podatak da veliki broj Roma,  dakle građana Srbije, nije upisan u knjigu rođenih i knjigu državljana, bolje od svih ostalih govori koliko je to marginalizovana grupa; samo je gore i teže od ovoga nekome oduzeti pravo na ishranu ili pravo na goli život   - Nedostatak ličnih dokumenata – kaže Altena Asanović, sekretar Kancelarije za zaštitu i ostvarivanje ličnih i kolektivnih prava...
ZutoCvece