SUDBINA ZANATSKOG DOMA I BIOSKOPA

„Sloboda“ u vlasništvu grada

Apelacioni sud u Nišu „presekao“ je u deceniju i po dugom sporu između našeg Udruženja samostalnih zanatlija i Grada Vranja u vezi vlasništva nad zgradom bioskopa „Sloboda“ i Zanatskog doma u korist lokalne samouprave, zanemarivši sadržinu tapije iz 1939. godine, kojom se potvrđuje naše vlasništvo ostvareno kupovinom, te rešenje o nacionalizaciji iz 1961. kojim se nacionalizovana zgrada bioskopa i Zanatskog doma vraća bivšem vlasniku, Zanatskoj komori, ali bez prava otuđenja“, sa puno gneva i neverice obrazlaže Miodrag Miša Antić, predsednik Udruženja samostalnih zanatlija i preduzetnika u Vranju koje je po osnovi pravosnažne presude Apelacionog suda u Nišu dobilo nalog od Grada da se iseli iz prostorija u navedenoj zgradi.

U gradskoj vlasti pozivaju se na konačnu sudsku odluku Apelacionog suda, negirajući da je Udruženje samostalnih zanatlija pravni sledbenik Zanatskog fonda iz 1939. i Udruženja zanatlija iz pedesetih i šezdestih godina prošlog veka, dok iz Udruženja zanatlija naglašavaju „da nikada nisu prestali sa radom i da su jedini pravni sledbenici navedenih zanatskih aocijacija i da se nadaju povoljnom ishodu revizije u Vrhovnom kasacionom sudu i restituciji za pravna lica koja počinje 2018. godine.

 

POLITIKA: Grad Vranje preko institucije privatnog izvršitelja pokrenuo je postupak za iseljenje Udruženja samostalnih zanatlija iz prostorija u zgradi bioskopa „Sloboda“ i nekadašnjeg Zanatskog doma, a po osnovi pravosnažne presude Apelacionog suda u Nišu kojom je okončana deceniju i po duga parnica između lokalne vlasti i pomenutog udruženja oko vlasništva nad zgradom u ulici Ive Lole Ribara broj 14. Vranjske zanatlije su dobile nalog da se isele iz svojih službenih prostorija i da isele i „Vranjski izlog“, prostoriju u prizemlju u kojoj je izložbeni salon originalnih umetničkih rukotvorina vranjskih zanatlija, članova Udruženja samostalnih zanatlija. Dragan Mihajlović, gradski prvobranilac, i de fakto i de jure je „neumoljiv“, pozivajući se na konačnu sudsku odluku.

„Grad na osnovu pravosnažne presude preuzima „Zanatski dom“, bioskop „Slobodu“, „Vranjski izlog“ i restoran ABC. Znamo da je Udruženje zanatlija podnelo zahtev za reviziju postupka Vrhovnom kasacionom sudu, ali to ne odlaže izvršenje po osnovu pravosnažne presude“, jasan je Mihajlović.

 

Gradski prvobranilac nije bio u mogućnosti da kaže šta Grad Vranje planira sa „osvojenom“ zgradom bioskopa i Zanatskog doma, ali visoki funkcioner Gradske uprave, pravnik po profesiji, koji je iz poznatih razloga zahtevao da bude anoniman, međutim, po pitanju pomenute zgrade zauzima ambivalentan stav.

„Znam da u ovu oronulu zgradu Grad može da investira i izvrši njenu rekonstrukciju, ili, da uspešnije od Udruženja zanatlija potraži potencijalnog ulagača. Ipak, bojim se revizije na „kasaciji“s obzirom na dokumentaciju koju poseduju vranjske zanatlije, ali još više restitucije za pravna lica koja treba da krene naredne godine, jer u pitanju je objekat nacionalizovan pre više od 50 godina, a bio je vlasništvo pravnog lica, vranjskih zanatlija“, napominje sagovornik iz Gradske uprave.

 

U Udruženju samostalnih zanatlija Vranja, pak, ne kriju da su ogorčeni zbog presude Apelacionog suda, iznoseći svoje argumente i dokaze da je Udruženje vlasnik zgrade u ulici Ive Lole Ribara 14. Miodrag Antić, predsednik Udruženja samostalnih zanatlija, iznosi sumnju „da iza ishitrene odluke Apelacionog suda stoji politika u sprezi sa „nečijim“ ličnim interesima“.

„Sudimo se sa Gradom više od 15 godina, Osnovni i Viši sud su presudili u našu korist, a onda, po žalbi Grada od 19. jula 2016. godine, Apelacioni sud presudom od 9. oktobra 2016. godine odlučuje da je zgrada bioskopa i Zanatskog doma u javnoj svojini Republičke direkcije za imovinu, a da je korisnik Grad Vranje, dakle, za svega dva i po meseca presuđuje u sporu dugom više od 15 godina, to je čista politika u sprezi sa „nečijim“ ličnim interesima zbog lokala u srcu Vranja“, ogorčen je Antić.

 

Prvi čovek Udruženja samostalnih zanatlija Vranja, odmah nakon presude Apelacionog suda, uputio je Vrhovnom kasacionom sudu u Beogradu zahtev za reviziju konačne odluke, pozivajući se na odredbe Zakona o javnoj svojini iz 2011. godine.

„Zakon o sredstvima u javnoj svojini, u članu 376. a u vezi člana 84. stava 1. određuje da svi sudski postupci pokrenuti pre stupanja na snagu ovog zakona, moraju da se obustave, a to Apelacioni sud u Nišu nije ispoštovao i to je naša šansa na reviziji“, smatra Antić.

 

Predsednik Udruženja samostalnih zanatlija Vranja u prvi plan postavlja dokaze o vlasništvu nad zgradom bioskopa i Zanatskog doma iz 1939. i 1961. godine (vidi okvir), a Miodrag Anđelković, rukovodilac „Vranjskog izloga“, poziva se na moralni aspekt celog slučaja i ulogu ovog izložbenog salona na planu promocije Vranja.

„Otvorili smo ga pre šest godina u interesu Vranja, svesni da su stari zanati veliki potencijal i da ovaj salon sa izloženim rukotvorinama 50 različitih majstora predstavlja najbolju promociju ovog grada, pa me čudi da gradska vlast nije prepoznala da to treba Vranju i Vranjancima, već nas iseljava iz zgrade koju su stvarale zanatlije“, kaže Anđelković.

 

I dok rukovodilac „Vranjskog izloga“ potencira uspešnu saradnju sa Narodnim muzejom, Narodnim univerzitetom, školama i Turističkom organizacijom, Stanko Pavlović, „diplomirani krojač i modelar“, najstariji član Udruženja samostalnih zanatlija, ne razume odnos Grada Vranja prema vranjskim zanatlijama uprkos, kako kaže, „nerazumnoj“ presudi Apelacionog suda.

„Imam više od 85 godina i znam da su zanatlije sa svojim udruženjem ovde uvek radile, da mnogi koriste prostorije u našoj zgradi, a ne plaćaju kiriju (vidi okvir), pa nam sada gradska vlast oduzima naš dom i šalje izvršitelja. To je sramota za lokalnu vlast, politička nameštaljka, a tuga za naše Udruženje, jer mi, stare zanatlije, ovu zgradu više volimo od svoje kuće“, poručuje starina Pavlović.

 

Priču o sudbini zgrade bioskopa i Zanatskog doma, „Vranjskog izloga“ i Udruženja zanatlija, na svoj način zaokružuje sagovornik iz Gradske uprave, pravnik po profesiji, opaskom „da će za Grad Vranje možda biti kasno kada se sve oko Zanatskog doma okonča raspoloživim pravnim sredstvima“.

„Bojim se i sve mi izgleda da će se baš tako odigrati sa ovom zgradom da će, ukoliko vrhovna sudska instanca ne presudi u korist Udruženja zanatlija, Grad ili rekonstruisati postojeći objekat i lokale na tako povoljnoj poziciji dati u zakup svojim favoritima, ili, sve porušiti i sagraditi sasvim novo zdanje, a da će zatim u postupku najavljene restitucije za pravna lica morati da zgradu preda naslednicima Zanatskog fonda, što će lokalnu samoupravu da košta preskupo, pa će im uzalud biti sindrom naknadne pameti“, prorokuje ovaj sagovornik.

A do tada, zna se, Bog silu ne voli, ama i sila Boga ne moli!

Slavomir Kostić

VEK POSTOJANjA

„Udruženje samostalnih zanatlija naredne, 2018. godine, slavi vek postojanja, budući da je formirano 1918, pa ćemo taj veliki jubilej proslaviti na prigodan način. Znamo da gradska vlast negira da je naše Udruženje pravni sledbenik udruženja između dva svetska rata, ali napominjem da je ono neprekidno radilo od 1945. godine, da nikada nije prekidalo svoju aktivnost i da za to postoje pisani dokazi“, ističe Stanko Pavlović, najstariji član Udruženja samostalnih zanatlija Vranja.

Miodrag Antić, pak, na „principu reciprociteta“ promišlja „pravno sledbeništvo“ u Vranju ne samo na primeru Udruženja zanatlija.

„Ako zgradu „komiteta“ mogu kao pravni sledbenici Saveza komunista da koriste socijalisti, ako zgradu Skupštine Grada sada koristi Grad Vranje kao sledbenik nekadašnje opštine, sreza Vranje, zašto Udruženje zanatlija koje neprekidno radi od 1945. ne bi bilo pravni sledbenik Zanatskog fonda između dva svetska rata ili Zanatske komore pedesetih i šezdesetih godina prolžšlog veka“, pita Antić.

ANTIĆ: I PRAVO I PRAVDA SU NA NAŠOJ STRANI

Miodrag Antić, predsednik Udruženja samostalnih zanatlija, kao krunske dokaze za svojinu zgrade bioskopa i Zanatskog doma navodi dva ključna dokumenta, tapiju iz 1939. i rešenje o nacionalizaciji zgrade iz 1961. godine.

„U ovoj tapiji Sreski sud u Vranju potvrđuje pravo svojine Zanatskog fonda nad zgradom u Jančinoj ulici (danas ulica Ive Lole Ribara), a nakon dokaza da je zgrada stečena na osnovu kupovine od Poglavarstva u Vranju, a po odluci istog Poglavarstva broj 6354/36, što je zavedeno u ovom sudu pod brojem 27/39 22. aprila 1939“.

„Zgrada Zanatskog doma i bioskopa u Vranju prvi put je nacionalizovana od strane prvostepene komisije 20. januara 1958. godine, zatim je drugostepena komisja poništila to rešenje svojim rešenjem broj 317/59 od 20. oktobra 1959. godine, pa je prvostepena komisija rešenjem pod brojem 317/1-59 od 29. juna 1961. godine odlučila da zgrada bioskopa i Zanatskog doma u ulici Ive Lole Ribara 14, na parceli 1840 KO Vranje 1, bude u društvenoj svojini i vraćena na korišćenje vlasniku, Zanatskoj komori, da obavlja dozvoljenu poslovnu delatnost, a bez prava otuđenja“, navodi se u pomenutom rešenju o nacionalizaciji.

MANASIĆ: DOGOVORIĆEMO SE SA GRADOM

Žika Manasić, vlasnik restorana ABC u Brankovoj ulici, potvrđuje da deo svog ugostiteljskog objekta pripada zgradi bioskopa i Zanatskog doma.

„Restoran ABC radi već 20 godina, deo od 40 kvadratnih metara pripada zgradi bioskopa, to sam svojevremeno rekonstruisao, pa se nadam da ću se dogovoriti s Gradom o daljem korišćenju tog dela, jer po pravosnažnoj presudi Grad Vranje preuzima ovu zgradu“, kaže Manasić.

I Novica Mitić, koordinator Ujedinjenih sindikata Srbije za Pčinjski okrug, ima kancelariju u zgradi bioskopa.

„Do sada nikome nismo plaćali kiriju, ali sam svestan da će Grad preuzeti ceo objekat i verovatno ću morati da potražim prostoriju za moj sindikat na drugoj lokaciji“, realan je Mitić.

NIKO NE PLAĆA KIRIJU

„Zakupci prostorija u zgradi, restoran ABC, Ujedinjeni sindikati Srbije, Sindikat penzionera, Omladinska zadruga i Zanatska zadruga, na sugestiju iz Grada, ne plaćaju zakupninu Udruženju samostalnih zanatlija, a „Strelac“ smo utužili zbog neplaćenog zakupa i u toku je sudski spor“, navodi Miodrag Antić, predsednik Udruženja samostalnih zanatlija.

ZutoCvece