GORAN PETROVIĆ, DIREKTOR POD OPTUŽBOM TUŽILAŠTVA

Slabost pravne snage

Direktor Javnog preduzeća Novi dom Goran PETROVIĆ od 21. juna ove godine pod optužbom je Osnovnog javnog tužilaštva (OJT) u Vranju, koje ga optužnim predlogom tereti za produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Na osnovu optužnog akta, u Osnovnom sudu u Vranju formiran je predmet pod oznakom K-338/2017, a krajem prošlog meseca postupajući sudija zakazao je prvi glavni pretres za 2. oktobar ove godine, dan kada će praktično početi sudski proces protiv Petrovića.

Posle ovakvog raspleta i okončanja tzv. pretkrivičnog postupka protiv Petrovića, tri ključna pitanja nameću se kao potencijalno sporna kada je u pitanju legalitet njegovog imenovanja za direktora Novog doma, ali i njegov legitimitet da i u ovom momentu, nakon optužbe državnog tužilaštva, upravlja tim preduzećem. Kao prvo, da li je prilikom imenovanja Petrović ispunjavao važan uslov „da se protiv njega ne vodi krivični postupak“; potom, da li je i posle podizanja optužnog akta nadležnog tužilaštva, preciznije od 21. juna zakonito na direktorskoj funkciji ili bi po slovu zakona morao biti podvrgnut određenim merama osnivača, odnosno Grada; i, na kraju krajeva, da li je etično da se čovek sa takvom reputacijom uopšte kandiduje za direktora bilo kog javnog preduzeća i kakav je to moralni sklop da se i posle optužbe OJT ostane na direktorskom položaju bez griže savesti.

 

ZLOUPOTREBA POLOŽAJA: Bitan je, najpre, momenat (maj 2017) u kome je Petrović na sednici Skupštine Grada Vranja imenovan za direktora. U to vreme, protiv njega se već uveliko (još od 2013. godine) vodi tzv. pretkrivični postupak (u kome on po Zakoniku o krivičnom postupku ima status „osumnjičenog“). Postupak se vodio po krivičnoj prijavi Policijske uprave Vranje (KU 1159/13) u kojoj su izneti osnovi sumnje da je Petrović počinio „produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja“ (vidi okvir). Navodna šteta koja je nastupila po preduzeće sa namerom pribavljanja imovinske koristi drugome je oko 44 miliona dinara (po aktuelnom kursu oko 370.000 evra, po onom iz 2009/2010 verovatno i više).

Sa takvom „reputacijom“, u momentu kada se još uvek vodio pretkrivični postupak, Goran Petrović, inače kadar vladajuće Srpske napredne stranke (ranije G17 i DS), konkurisao je za drugi direktorski mandat u Novom domu (prvi odradio u periodu 2008-2012, kao kadar DS). Skupština Grada Vranja je na sednici 13. februara ove godine raspisala oglas o javnom konkursu za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad. U odeljku 4 ovog javnog oglasa propisala je „uslove za imenovanje direktora javnih preduzeća“, gde u stavu 8 piše da je jedan od njih da se protiv kandidata „ne vodi krivični postupak“. U odeljku 7, stav 6 piše da je svaki kandidat dužan da, uz prijavu na konkurs, dostavi određene dokaze o tome da nemaju posla s pravosuđem u nekom krivičnom predmetu.

Komisija za mandatno-imunitetska pitanja, izbor i imenovanje Grada Vranja, sa Miroslavom NEŠIĆEM (SNS) na čelu, utvrdila je predlog za Petrovićevo imenovanje i prosledila ga skupštini. Dokumentaciju svih kandidata proveravala je prethodno Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Vranje. Po osnovu tih provera, Mandatno-imunitetska komisija konstatovala je da je Petrovićeva dokumentacija uredna i da nema smetnji da se za predlog te komisije glasa na skupštini. Drugi kandidat, Petrovićev prethodnik u statusu v.d-a Slobodan Ignjatović (SDS), sam je odustao od kandidature.

„Mi smo dobili zvaničan papir konkurske komisije da ne postoje smetnje za kandidata Petrovića. Pretkrivični postupak nije od značaja, jer onaj protiv koga se vodi u toj fazi ima status „osumnjičenog“, a ne „okrivljenog“. Prema članu 2 Zakonika o krivičnom postupku, okrivljeni je lice protiv koga je podignuta optužnica, podnet optužni predlog ili privatna tužba, a osumnjičeni je lice protiv koga je nadležno tužilaštvo u fazi pretkrivičnog postupka preduzelo određene radnje. Krivični postupak počinje u momentu kada optužnica stupi na pravnu snagu, tako da kod Petrovića u tom pogledu nije bilo smetnji, on ja po zakonu samo osumnjičeni“, stav je Nešića, advokata po profesiji.

 

SUSPENZIJA: Možda je sve ovo tačno i po zakonu, ali drugo važno pitanje koje se nameće je da li je u skladu sa zakonima ove države da Petrović, nakon što je protiv njega tužilaštvo podiglo optužni predlog, i dalje obavlja ovu funkciju, imajući u vidu da je sada i zvanično (sa statusom „okrivljeni“) on meta krivičnog postupka, jer je optuženje stupilo na pravnu snagu. I da je sudija Osnovnog suda u Vranju zadužio predmet koji je dobio svoj broj, te da je zakazan početak suđenja.

„Ne znam za taj optužni predlog, ali čak i da je tako nema prigovora njegovom izboru, jer u vreme sprovođenja konkursa i imenovanja Petrović nije bio optužen“, navodi Nešić.

On podseća na prezumpciju nevinosti u sudskim postupcima.

„Čak i u slučaju optuženja, on je nevin dok se suprotno ne dokaže pravnosnažnom sudskom presudom. Ukoliko bi se Petrovićeva krivica nedvosmisleno utvrdila na taj način, tek bi to moglo da ima težinu za eventualno razrešenje“, tumači Nešić, podsećajući da veliki broj postupaka u oblasti privrednog kriminala završava oslobađajućim presudama, gde je za postojanje krivičnog dela zloupotrebe položaja potrebno dokazati da je izvršeno sa namerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

 

Uprkos ovakvom stavu, Zakon o javnim preduzećima, u članu 51 predviđa mogućnost „suspenzije direktora“.

„Ukoliko u toku trajanja mandata protiv direktora bude potvrđena optužnica, organ nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća donosi rešenje o suspenziji. Suspenzija traje dok se postupak pravnosnažno ne okonča“, piše u ovom članu zakona.

 

Advokat Jovan ALEKSIĆ kaže da bi organ koji je direktora imenovao na tu dužnost morao da postupi po zakonu i da on to očekuje.

„Ukoliko nadležni organ to ne uradi, ja vam garantujem da ću kao građanin podneti zahtev nadležnom organu za imenovanje direktora da tu odluku primeni. Ukoliko to ne urade, podneću krivičnu prijavu potiv lica koja su dužna da postupe po zakonu. To im obećavam“, kaže Aleksić.

 

Naposletku, treće pitanje tiče se etike. Odnosno, Petrovićevog voljnog i moralnog momenta da uprkos okolnostima u kojima se nalazi (pretkrivični postupak, potom i optuženje) najpre konkuriše za direktorsko mesto, a potom i ostane na toj poziciji.

Igor ANDONOV, gradski lider Socijaldemokratske stranke (SDS), iz čijih je redova bio prethodni rukovodilac Novog doma Slobodan Ignjatović kao vršilac dužnosti direktora, podseća da je jedan od glavnih razloga za izlazak SDS iz koalicije sa SNS na lokalu upravo bio pitanje imenovanja Petrovića, najpre za izvršnog, a potom i generalnog direktora Novog doma.

„Da sam Goran Petrović, ja bih posle optužbe nadležnog tužilaštva podneo ostavku na funkciju direktora iz moralnih razloga, a da sam neko ko se pita u SNS i neko koji je tako uporno insistirao na njegovom imenovanju, predložio bih u skupštini inicijativu za Petrovićevu smenu, nakon novonastalih okolnosti, a do pravnosnažnog okončanja sudskog postupka“, navodi Andonov.

 

ETIKA: Advokat Aleksić smatra, čak i da je sve bilo po slovu zakona u vreme imenovanja, „bilo moralno“ od organa koji je Petrovića imenovao „da svoju odluku stavi van snage“, nakon saznanja za optužni akt.

„Pogotovo što se to dogodilo već narednog meseca. Etika je sastavni deo prava i pravne nauke i treba misliti o tome. Iako pretkrivični postupak sam po sebi ne dokazuje da će se voditi i krivični postupak, opet daje dovoljno prostora za organ koji imenuje direktora da dobro razmisli i da pre svega bude oprezan prilikom donošenja odluke. Tako bi savest bila čista i ljudima u tom organu, odnosno komisijama koje pripremaju predlog, ali i kandidatu za direktora. Međutim, stav ljudi koji vode te komisije, poput gospodina Nešića, često je pragmatičan i prilagodljiv onima koji su im politički ili na drugi način bliski“, smatra Aleksić.

Posle svega, očekuju se odluke nadležnih. Ili, ćutanje, ovih dana tako popularno u političkom životu našeg grada.

Dejan DIMIĆ

GORAN PETROVIĆ

NE ŽELIM DA OMETAM POSTUPAK

Direktor Novog doma Goran PETROVIĆ kazao je kratko za Vranjske da je nešto načuo o optužnom predlogu tužilaštva, ali da još nije ništa zvanično dobio.

„Ne bih da bilo šta konkretno komentarišem. Neka sud radi svoj posao, da ja ne ometam rad državnih organa. Ali, valjda je svima jasno odakle sve vezano za taj postupak kreće i zašto se sve u vezi sa mnom dešava“, ostao je tajanstven Petrović, ne želeći da bilo šta ovome doda.

OJT

NEPRAVILNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

Portparolka Osnovnog javnog tužilaštva (OJT) Mirjana VUKOIČIĆ JOVIĆ, odgovarajući na pitanja redakcije, saopštava da je optužni predlog protiv Petrovića podnet 21. juna ove godine za „produženo krivično delo zloupotrebe službenog položaja“, iz člana 359, stav 1, u vezi sa članom 61 Krivičnog zakonika. Optužni predlog nosi oznaku Kt.br.3188/13.

„Okrivljeni Goran Petrović optužen je da je zbog određenih nepravilnosti u sprovođenju postupka javne nabavke za investicije u 2009. 2010 i 2011. godini, a u vezi sa izgradnjom kotlarnice u naselju Češalj i izgradnji toplovodne mreže“, precizira Vukoičićeva u odgovoru.

Prema navodima iz krivične prijave policije, koje je naš list objavio još u oktobru 2013 (Vranjske br. 865), Petrović, u svojstvu službenog lica, u vreme ranijeg direktorskog mandata u JP Novi dom, „iskorišćavanjem svog službenog položaja, suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama, nije doneo odluku o raspisivanju javne nabavke otvorenim postupkom za nabavku materijala za izgradnju toplovoda u Vranju, u naseljima Češalj, Ledena stena i Partizanski put u 2009, 2010 i 2011. godini, na kome bi mogla da konkurišu sva lica i firme zainteresovani da daju svoje ponude prema uslovima konkursne dokumentacije“. Nasuprot tome, on je, navela je policija u prijavi, navodno „izdavao usmene naloge Komisiji za javne nabavke da nabavku materijala vrši putem više uzastopnih javnih nabavki male vrednosti, do propisane visine za ovu vrstu nabavki, bez poštovanja propisane procedure“. Sve je učinjeno s ciljem, sumnjala je policija, kako bi se „omogućilo preduzeću Litokomerc d.o.o. iz Niša da, navodno, isključivo ono dobije ovaj posao i isporuči materijal u 2009. godini za iznos od 12,5 miliona dinara, u 2010. za 19,7 miliona i u 2011. godini za 11,5 miliona. Ukupno 43,7 miliona dinara.

IGOR ANDONOV

BULATOVIĆEV MEZIMAC

Igor Andonov, lider lokalnog SDS, navodi da se pokazalo da je njegova stranka „od početka bila u pravu u vezi sa Petrovićem“.

„Ne samo da je ubrzo nakon imenovanja podignut optužni predlog protiv njega, nego je problem i u tome što pod njegovom komandom u Novom domu trenutno vlada potpuni haos. Ljudi se otpuštaju protivzakonito, trenutno su u toku tri sudska spora po tužbama radnika protiv preduzeća i Petrovića lično, jer ih je otpustio bez ikakvog razloga“.

Lider SDS dodaje da ima saznanja od pravnika i advokata, da Novom domu „zbog toga preti nova višemilionska šteta“.

„A sve samo zbog hira jednog čoveka. Da li on to radi samovoljno ili po nalogu pretpostavljenih iz stranke, ne znam. Znam samo da je iz SNS na njegovom imenovanju, najpre za izvršnog, a zatim i generalnog direktora, uporno insistirao lokalni lider naprednjaka Slaviša Bulatović. Zašto, ne znam, ali će vreme to pokazati. Javnost treba da zna da je od 45 zaposlenih, brojku radnika u Novom domu ovih dana sveo na 31, ostavio bez parčeta hleba uglavnom članove ili simpatizeri SDS i DS, što je izvan svake ljudskosti i etičnosti“, kaže Andonov.

ZutoCvece