KOLIKE SU ZARADE MENADžMENTA „JUMKA“ I „SIMPA“

Misterija Disićeve plate

KOLIKE SU ZARADE MENADžMENTA „JUMKA“ I „SIMPA“

Misterija Disićeve plate

Poslovodstvo vranjskih tekstilaca delimično uvažilo rešenje

poverenika i saopštilo da plata generalnog direktora Trajkovića iznosi 67.000 dinara. U najvećoj fabrici nameštaja lični dohodak prvog čoveka kriju kao najveću ovozemaljsku tajnu. Zašto, to oni najbolje znaju

Mesečna zarada Branislava Trajkovića, generalnog direktora „Jumka“ iznosi 67.000 dinara, u razmeri jedan prema tri u odnosu na prosečnu platu zaposlenih u proizvodnji, jer je iz „moralnih“ razloga tako zacrtano ugovorom o radu u aktuelnom trenutku preduzeća. Iz „Simpa“ su se oglušili o rešenje po novinarskoj žalbi poverenika za dostupnost informacijama od javnog značaja, pozivajući se na status akcionarskog društva a ne status u većinskom vlasništvu države. Na taj način ostavila je otvorenu sumnju da je, kako se čuje u fabrici, „plata generalnog direktora uvek bila u razmeri jedan prema 10 u odnosu na „prosek“ u proizvodnji“ i da je enormni i u ovakvim vremenima amoralni iznos plate Slađana Disića pravi razlog upornog odbijanja da se javnost upozna sa primanjima aktuelnog menadžmenta u „Simpu“.

 

DOBRA VOLjA: Hod po mukama za Holding kompaniju Pamučni kombinat „Jumko“ a. d. u Vranju započeo je 19. juna ove godine kada su Vranjske, u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacijama od javnog značaja, zatražile podatke od poslovodstva fabrike o mesečnim neto zaradama generalnog direktora i vodećih ljudi menadžmenta, iznos naknada predsedniku i članovima Nadzornog odbora i iznos prosečne neto zarade sa pratećom dokumentacijom. Kako se menadžment „Jumka“ oglušio o zahtev Vranjskih za dostavu traženih informacija, 13. jula je podneta žalba povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zbog takozvanog „ćutanja“ i nepostupanja po zahtevu nedeljnog lista. Dana 17. avgusta poverenik za informacije od javnog značaja doneo je rešenje kojim je naloženo „Jumku“ da „bez odlaganja, a najkasnije za pet dana od prijema rešenja“, dostavi Vranjskim tražene informacije. Dopisom povereniku i elektronskom poštom Vranjskim, „Jumko“ je dostavio tražene podatke, delimično postupajući prema rešenju poverenika, budući da nije dostavljena prateća dokumentacija.

U dopisu Vranjskim, koje je potpisao Branislav Trajković, generalni direktor „Jumka“, navodi se da je iznos neto zarade prvog čoveka fabrike 67.000 dinara i date su zarade ostalih ljudi iz menadžmenta (vidi okvir). Branislav Popović, predsednik Nadzornog odbora „Jumka“, visinu plate direktora tumači kao „posledicu“ aktuelnog stanja u nekada najvećoj tekstilnoj imperiji na Balkanu“.

„Zauzet je stav da u ovom trenutku, kada preduzeće ima velike dubioze, ali i druge teške probleme u poslovanju, plata generalnog direktora može da bude tri puta veća od zarada zaposlenih u proizvodnji i da uprkos rastu plata u proizvodnji, zarada direktora to ne prati, pstaje fiksna“, precizira Popović.

Predsednik Nadzornog odbora „Jumka“ ocenjuje „da je ova plata direktora, iskreno, premala zbog odgovornosti za probleme koje treba rešavati“.

„U pitanju je ogroman posao koji mora da odradi menadžment na čelu sa direktorom, pa realno, mesečna zarada generalnog ne bi smela da ide ispod 4.000 evra, a ljudi iz menadžmenta do 2.500 evra. Ali, ako znamo koliko primaju radnici u proizvodnji, ne možemo drugačije“, ističe Branislav Popović.

 

Vodeći ljudi dve sindikalne organizacije, međutim, u zavisnosti od naklonosti ili opozicionom stavu prema aktuelnom menadžmentu, različito gledaju na iznos plate generalnog direktora.

Miodrag Galić, predsednik Sindikata „Jumko spas“, od osnivanja naklonjenog sadašnjoj garnituri na čelu fabrike, pokazuje „razumevanje“ za „nesklad između zarade i obaveza generalnog direktora.

„Plata direktora je mala ako imamo u vidu obaveze koje ima direktor, a koje su ogromne, da se proizvodnja redovno odvija, da je velika odgovornost na njemu, ali smo i svesni trenutka u kome radimo i poslujemo, jer, kako je nekad bilo, sada je još i dobro i to je zasluga direktora i njegovih saradnika“, poručuje Galić.

 

Za razliku od Galića, Slađan Mitić, predsednik Samostalnog sindikata u „Jumku“, ne brine mnogo o „standardu“ ljudi iz poslovodstva.

„Ne bih da komentarišem iznos plate generalnog direktora i njegovih najbližih saradnika, oni nisu u mom sindikatu, mene zanimaju plate zaposlenih članova Samostalnog sindikata i insistiram na poštovanju minimalne cene rada“, jasan je Mitić.

 

MRTVA TRKA: Korespodencija sa „Simpom“ po pitanju traženja informacija od javnog značaja, prema očekivanju, odvijala se drugačije u odnosu na „Jumko“, jer su ljudi iz najveće vranjske fabrike nameštaja uporno istrajali na odluci da ne pruže tražene podatke o neto zaradama svojih vodećih ljudi iz menadžmenta i izbegnu ovu za njih, kako izgleda, baš neprijatnu situaciju. Zato se u toj korespodenciji odvijala „mrtva trka“ na relaciji Vranjske – „Simpo“ – poverenik za informacije od javnog značaja.

Vranjske su 19. juna ove godine, u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacijama od javnog značaja, podnele zahtev „Simpu“ da dostavi podatke o iznosima mesečnih neto zarada za generalnog direktora Slađana Disića, izvršnog direktora za proizvodnju, finansijskog direktora, izvršnog direktora za opšte i pravne poslove, komercijalnog direktora, za direktore zavisnih preduzeća, iznos prosečne zarade u „Simpu“ i koliko je sednica održao Nadzorni odbor preduzeća. Kako je aktom od 29. juna „Simpo“ odbio zahtev Vranjskih, pozivajući se na status akcionarskog društva i nepostojanje obaveze shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, poverenik za informacije od javnog značaja, rešavajući po žalbi lista od 13. jula, doneo je rešenje u kome je naložio ovoj fabrici da „bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana“, dostavi tražene informacije sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom. U obrazloženju rešenja, između ostalog, poverenik za informacije od javnog značaja navodi „ da se „Simpo“ nalazi u većinskom vlasništvu države (vidi okvir), što se vidi na statističkom prikazu vlasništva u Centralnom registru hartija od vrednosti, nezavisno od činjenice da je u Agenciji za privredne registre upisan kao akcionarsko društvo“.

Na pitanje novinara Vranjskih, upućeno Slađanu Disiću, generalnom direktoru „Simpa“, „zašto „Simpo“ ne postupa u skladu sa rešenjem poverenika za informacije od javnog značaja“, iz vranjske fabrike nameštaja stiže pisani odgovor koji je potpisao Siniša Mitić, menadžer za informisanje.

„Još jednom ističemo da smatramo da „Simpo“ kao akcionarsko društvo po odredbama Zakona o dostupnosti informacijama od javnog značaja, na koje se pozivate, nema obavezu da dostavlja informacije koje ste tražili. „Simpo“ je akcionarsko društvo u kome osim Republike Srbije, fondova i lokalnih samouprava, akcije imaju i preko 7.200 malih akcionara“.

U dopisu iz „Simpa“ na adresu Vranjskih na kraju se ističe „da je „Simpo“ 29. avgusta pokrenuo upravni spor protiv poverenika za informacije od javnog značaja i da će postupiti prema odluci Upravnog suda“.

 

Na pokretanje upravnog sudskog postupka „Simpa“ protiv poverenika za informacije od javnog značaja osvrće se poverenik Rodoljub Šabić (vidi okvir), a izbegavanje „Simpa“ da kao preduzeće u većinskom vlasništvu države javnosti saopšti podatke o visini mesečnih neto zarada svog menadžmenta, na prepoznatljiv način regauje Novica Mitić, koordinator Ujedinjenog sindikata Srbije za Pčinjski okrug.

„Vodeći ljudi „Simpa“, koji u ovom vremenu ekonomske krize i svenarodne bede i siromaštva imaju enormne plate, visinu svojih zarada kriju od javnosti plašeći se negativnih reakcija. Svi znamo koliko primaju direktor Slađan Disić i njegovi najbliži saradnici (vidi okvir), ali u „Simpu“ to ipak kriju, pa pitam zašto to radite ako dobro vodite firmu i bez državne pomoći koja košta sve nas koji smo obveznici poreza!? Voleo bih da vidim Disića i „kompaniju“ kako će sa tim ogromnim platama pogledati u oči radnike iz proizvodnje koji primaju između 20.000 i 30.000 dinara“, oštar je Mitić.

A možda je, ko zna, prvi čovek Ujedinjenih sindikata Srbije u Vranju dao najtačniju dijagnozu stare i neizlečive „Simpove“ boljke da pošto-poto sakrije od javnosti visinu plata svojih vodećih poslodavaca čije su zarade nadmašile ne samo „siću“ narodnih poslanika, već i plate ministara i približile se zaradama čelnika republičkih javnih preduzeća od kojih se običnim smrtnicima diže kosa na glavi!

 

Slavomir Kostić

DIREKTORSKA I RADNIČKE PLATE

„Slađan Disić kao generalni direktor uvek je imao deset puta veću platu od prosečne u proizvodnji, što znači da sada prima svakog meseca najmanje 280.000 dinara neto mesečne zarade, a tu ne računam druge prihode“, tvrdi nekadašnji direktor jednog „Simpovog“ sektora.

Sagovornik Vranjskih dodatno argumentuje svoju tvrdnju o visini Disićeve plate.

„Doskorašnji direktor jedne službe, koji je sada funkcioner u gradskoj vlasti, požalio mi se da je u „Simpu“ primao 120.000 dinara, a da sada radi za 75.000 dinara, pa zato je logično da Disićeva plata inklinira prema broju od 300.000 dinara, što je sramno i nemoralno u odnosu na zarade radnika u proizvodnji“, poručuje nekadašnji „Simpovac“.

ŠABIĆ: NEDOPUŠTENA TUŽBA „SIMPA“

„U „Simpu“ bi morali da znaju da je tužba Upravnom sudu prvostepenog organa u postupku, dakle, ovog preduzeća, protiv drugostepenog organa, poverenika za informacije od javnog značaja nedopuštena i biće sigurno odbačena, to govorim na osnovu zakona i dosadašnjeg iskustva. Jedino što može „Simpo“ je da se obrati državnom tužiocu, ali i tužba Upravnom sudu i obraćanje tužiocu ne odlažu izvršenje rešenja koje smo doneli po žalbi novina Vranjskih“, objašnjava u izjavi za Vranjske Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

DRŽAVA VEĆINSKI VLASNIK „SIMPA“

Republika Srbija ----------------------- 35,93 odsto akcija

Grad Vranje ------------------------------- 23,07

RFZO --------------------------------------- 12,66

Akcionarski fond AD Beograd ---- 7,30

PIO fond -------------------------------- 2,80

PIO fond RS ---------------------------- 1,81

Opština Bujanovac ------------------- 0,84

Opština Trgovište ------------------ 0,56

Grad Beograd --------------------------- 0,45

PROSEK PLATA U „JUMKU“ 20.807 DINARA

Generalni direktor -------------------------------- 67.000

Direktor Sektora KPO ----------------------------- 48.000

Direktor proizvodnje ----------------------------- 50.000

Komercijalni direktor --------------------------- 48.000

Direktor finalne proizvodnje ----------------- -44.000

Prosečna plata od 1. januara do 31. Maja ------- 20.807

Održano 11 sednica Nadzornog odbora od 1. januara do 31. maja

Putni troškovi članova NO nisu isplaćeni, jedino predsedniku u iznosu od 10.000 dinara

Mesečna nadoknada predsedniku NO ------------ 50.000

Mesečna nadoknada članovima NO -------------- 38.000

PERIŠIĆ: SLEDE ADMINISTRATIVNO

IZVRŠENjE I UPRAVNI SPOR

„Nakon odbijanja „Simpa“ da uprkos rešenju poverenika za informacije od javnog značaja po žalbi Vranjskih odbije da dostavi tražene podatke sa pratećom dokumentacijom, sledi predlog za sprovođenje administrativnog izvršenja koji Vranjske dostavljaju povereniku, a ako je to bezuspešno, predstoji tužba Upravnom sudu protiv „Simpa“ koju podnosi poverenik“, objašnjava u izjavi za Vranjske Gordana Perišić, viši savetnik poverenika za informacije od javnog značaja.

Komentari

Od seljaceta do prvog coveka Simpa. Odlicno on zna kako i na koji nacin dopunjuje svoja primanja. Mozda BOSANAC ima sta da kaze.

ZutoCvece