SINDIKATI I ZAPOSLENI U JAVNOM SEKTORU

Društvena i(li) lična paranoja

Ostalo je da direktori javnih ustanova i preduzeća, posle sednice Skupštine Grada koja još nije zakazana, donesu nove pravilnike o sistematizaciji, kada će se tačno znati koji su to radnici proglašeni za tehnološki višak. Tek tada sindikati mogu da preduzimaju neke mere na zaštiti članstva.

Konfuzija i pravi „džumbus“ su nastali donošenjem i početkom primene odluke Vlade, a tiče se otpuštanja i racionalizacije zaposlenih u javnom sektoru. Samostalni sindikat je uključen u ovaj problem, pa je s toga održan veći broj sastanaka sa gradonačelnikom i radnom grupom. A, 21. avgusta je na zahtev Samostalnog sindikata održan zajednički sastanak na kome su bili prisutni članovi Radne grupe za sprovođenje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, direktori javnih preduzeća i ustanova, predsednici sindikalnih organizacija ovih preduzeća i ustanova i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Vranje“, kaže Ružica Stošić, predsednica Saveza samostalnih sindikata Srbije za Grad Vranje.

Opšta paranoja stvorila se Odlukom Vlade Republike Srbije o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu.

 

EGZISTENCIJA: Sastanak je, prema rečima naše sagovornice, skoro pa „za džabe“ održan. Direktori nisu ispunili svoj zadatak i nisu dostavili imena i prezimena radnika koji bi bili proglašeni kao tehnološki višak.

„Mi smo tražili imena i prezimena radnika koji će biti tehnološki višak kako bi se u jednom socijalnom dijalogu iznašla mogućnost da se ovi ljudi zbrinu upošljavanjem kod nekih drugih poslodavaca. Tim pre što među zaposlenima ima i samohranih roditelja, bolesnih radnika kojima će gubitkom posla biti ugrožena egzistencija“, ističe Stošićeva.

„Po ovoj odluci, maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u našoj lokalnoj samoupravi za tekuću godinu je 1.199. Što znači da je ukupan broj radnika koji će ostati bez posla 99“, podseća Stošićeva.

 

Samostalni sindikat je, prema rečima naše sagovornice, zahtevao sprovođenje anonimnih anketa na nivou svih preduzeća i ustanova za sve zaposlene u javnom sektoru.

„Umesto toga, ankete se sprovode samo za zaposlene koji su od strane direktora određeni za tehnološki višak. Mi smo tražili da se za dobrovoljni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine po zakonu, izjasne svi zaposleni. Na taj način smo se nadali da će brojka od 99 biti ispunjena po dobrovoljnom principu kako bi proces racionalizacije prošao što humanije“, naglašava Stošićeva.

 

Veliki je, napominje, udar za sindikat ovaj nimalo prijatan slučaj u kome su na tapeti i radnici zaposleni na neodređeno vreme.

„S druge strane, u svim preduzećima i ustanovama radi zaista veliki broj radnika na određeno vreme i na povremenim i privremenim poslovima, što po našoj proceni veoma opterećuje budžet Grada Vranja. Ovakvim načinom rešavanja viška zaposlenih, doći ćemo u situaciju da obučeni radnici i osposobljeni za obavljanje određenih poslova, odlaze sa svojih radnih mesta, a dolaze novi za koje je potrebno vreme da bi se osposobili za određenu vrstu posla“, ocenjuje Stošićeva.

 

Da li ikog to interesuje, pita se naša sagovornica.

„Mi kao sindikat, tu smo da zaštitimo interese zaposlenih koji ostaju bez posla. Nakon donošenja odluke Skupštine Grada o određivanju maksimalnog broja zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Vranja za 2017. godinu, direktori javnih ustanova i preduzeća doneće nove pravilnike o sistematizaciji kada će se tačno znati koji su to radnici proglašeni za tehnološki višak. Tada će Samostalni sindikat ponovo insistirati da se iznađe mogućnost zapošljavanja ovih radnika“, zaključuje Stošićeva.

 

Novica Mitić, koordinator ujedinjenih sindikata Srbije za Pčinjski okrug, kaže da se ovako specifičan slučaj odigrava u korist članova vladajuće partije, Srpske napredne stranke.

„Po mom mišljenju, radnici koji su godinama zaposleni, pretrpeće veću štetu jer ima indicija za tako nešto. Praksa je pokazala da su već u nekim javnim preduzećima, direktori koji su članovi partije na vlasti, za tehnološki višak proglasili ljude koji u svojim preduzećima rade i po 10-15 godina. Da bi na njihovo mesto zaposlili za stalno svoje naprednjačke kadrove“, ocenjuje Mitić.

 

OSIONOST: Niko, naglašava, nije protiv tehnološkog viška, samo bi trebalo da se formira komisija koja bi najispravnije izbodovala tu listu kad već neko mora da bude višak.

„Tehnološkog viška zaista ima mnogo u javnim preduzećima, ali je sada pitanje kako otpustiti nekog ko tu radi više od decenije. Već iz mnogo javnih ustanova dobijam pozive koji se tiču neregularnosti u vidu pritiska na predsednike sindikata u ovim preduzećima. Najsvežiji primer je „Novi dom“ gde je sadašnji direktor izvršio veliki pritisak na članove našeg sindikata da se ispišu iz njega i pristupe drugom sindikatu koji je poznat po tome što je uvek privržen direktorima i partiji koja je na vlasti“, ističe Mitić.

 

Uloga sindikata je, kaže, samo na papiru jer je sve ovo jedna velika igra.

„Ovde su sindikati slabi i njihova je uloga samo na papiru jer je vlast toliko osiona da su sindikati bačeni na margine. Zbog uloge koju imaju ljudi na vlasti, veoma je teško pružiti potrebnu zaštitu ovim ljudima“, razočaran je Mitić.

 

Na kraju, na poslednjem sastanku je dogovoreno da će se Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu jedinice lokalne samouprave Grada Vranja za 2017. godinu, naći na narednoj sednici Skupštine Grada (nije poznato kada će biti održana), nakon čega sledi priprema predloga sistematizacije.

Ima li viška, a bogami u pojedinim ustanovama i manjka, niko nikoga ne pita. Broj je tu. Njih 99 moraju se naći na spisku, koliko god bili osposobljeni za posao koji obavljaju. Jer, ko još mari za to?

 

Jovana Ristić

KO KOLIKO TREBA DA OTPUSTI

Spisak broja radnika koje treba da otpusti lokalna vlast. Spisak se (vidi tabelu) razlikuje od prvobitnog spiska broja radnika za otpuštanje.

FIRMA STALNO ZAPOSLENI VIŠAK RADNIKA

Gradska uprava 263 16 (20)

JKP „Komrad“ 218 16 (17)

JP „Vodovod“ 206 16 (16)

JP „Novi dom“ 45 10 (3)

Predškolska ustanova „Naše dete“ 262 10 (22)

Turistička organizacija 32 4 (2)

JU Biblioteka „Bora Stanković“ 30 5 (2)

JU Pozorište „Bora Stanković“ 22 1 (1)

Centar za razvoj lokalnih usluga soc.zašt. 28 2 (2)

Centar za socijalni rad 17 3 (1)

JU „Narodni muzej“ 14 3 (1)

JU Istorijski arhiv „31. januar“ 21 2 (1)

Sportska hala 16 4 (1)

JKP „Zavod za urbanizam“ 15 2 (1)

JKP „Parking servis“ 32 1 (1)

JP „Uprava Banje“ 18 4 (1)

Broj u zagradi označava prvobitnu cifru viška zaposlenih. Broj ispred zagrade je konačan, saopšten na poslednjem sastanku kojem je prisustvovao gradonačelnik Slobodan Milenković, predsednik Skupštine Dejan Tričković i načelnik Gradske uprave Dušan Aritonović, održanom 21. avgusta 2017. godine.

Javne ustanove „Narodni univerzitet“ i „Škola animiranog filma“, kao i „Regionalni centar za talente“ i „Slobodna zona“ su bez viška zaposlenih.

ZutoCvece