„DRAMA“ TRESE UP „VRANjE“

Velinovićeva sinekura

Pravo da potpisuje, ne samo ugovore o zakupu, ima zakonski zastupnik preduzeća u APR-u, a to je v. d. direktora Dragan Jovanović, a nikako zastupnik kapitala u ime Vlade Zoran Velinović, pa smatram da je to nezakonito, jer osnivački akt ili statut preduzeća na koji se poziva mogu da budu u suprotnosti sa zakonskim propisima“, tumači vranjski advokat Goran Ilić, koji je po tužbi 32 radnika dobio sudski spor u korist radnika u iznosu od 32.056.000 dinara.

 

FIGURA: „Zoran Velinović, pomoćnik gradonačelnika Vranja i u ime Vlade Srbije zastupnik kapitala u Ugostiteljskom preduzeću „Vranje“, alfa je i omega u tom preduzeću, kao da je njegova svojina, on vedri i oblači, potpisuje ugovore o zakupu, sa diskotekom „Drama“, In marketom, Turističkom organizacijom, kad zatreba pripreti uvođenjem stečaja, ne uvažava restituciju za stari deo hotela niti poštuje založno pravo radnika ovog preduzeća nad motelom, preti radnicima da povuku tužbe protiv preduzeća, jednostavno, sve se vrti oko njega i on odlučuje o svemu. Dragan Jovanović, vršilac dužnosti direktora, samo figurira kao britanska kraljica i ne pita se za ništa, niti meša u svoj posao, a za to prima platu od 40.000 dinara, dok su dugovi firme premašili 200 miliona dinara“, ocena je ljudi iz sindikalne organizacije ovog preduzeća ogorčenih ne samo na Velinovića, već i aktuelnu gradsku vlast koja je, po njihovom mišljenju sudbinu preduzeća osnovanog davne 1956. godine prepustila jednom čoveku, Zoranu Velinoviću.

Slobodan Krstić, predsednik sindikata, kao najveći gaf Velinovića izdvaja davanje u zakup u gradu poznatih lokala, kako kaže, „mimo direktora i bez dogovaranja sa sindikatom“.

„Potpisao je ugovore o zakupu „Vranjskog meraka“ i bašte starog dela sa diskotekom „Drama“, „Tašanu“ izdao In marketu, lokal gde je bila Vojvođanska banka Turističkoj organizaciji, „Kosovo“ u Vranjskoj Banji Gradskoj opštini, a ignoriše i založno pravo 32 radnika nad motelom koje je upisano u Službu katastra nepokretnosti u Vranju, a koji je ustupio Komesarijatu za izbeglice bez naknade“, navodi Krstić.

 

Zoran Velinović, pomoćnik gradonačelnika Vranja za lokalni privredni razvoj i u ime Vlade zastupnik kapitala u UP „Vranje“, ne poriče da je izdao veći broj lokala ovog preduzeća.

„“Vranjski merak“ i baštu izdali smo u zakup na šest meseci za diskoteku „Drama“, a zakupac je „Aleksandro kafe“, po ceni od 720 evra mesečno plus PDV i tu nema ničeg spornog. Izdali smo, takođe,  u zakup lokal u kome je bila Vojvođanska banka i to Turističkoj organizaciji za iznos od 300 evra mesečno, a „Tašanu“ smo izdali za 720 evra i obavezu da preduzeće „7. Juli“ zaposli dva naša radnika, a restoran „Kosovo“ u Vranjskoj Banji Gradskoj opštini za 100 evra (vidi okvir)“, saopštava Velinović.

 

Zastupnik kapitala UP „Vranje“ odgovara na novinarsko pitanje na koje račune se uplaćuje novac od zakupnina.

„Kirija ide na račun preduzeća koji je blokirala Poreska uprava, ali shodno zakonu, sa tog računa isplaćuju se plate i putni troškovi direktoru i obračunskom knjigovođi i za poreske obaveze“, objašnjava Velinović.

 

Pomoćnik gradonačelnika reaguje i na primedbu sindikata da „nema pravo da potpisuje ugovore o zakupu umesto direktora Jovanovića“.

„Imam pravo da potpisujem ugovore ne samo o zakupu, najpre u odsustvu direktora, a i shodno članu 19. stavu 11. Osnivačkog akta Privrednog društva za ugostiteljstvo, turizam i usluge „Vranje“ od 3. novembra 2014. godine, gde se zastupniku kapitala daje pravo da odlučuje o sticanju, prodaji, davanju u zakup i raspolaganju imovinom“, navodi Velinović.

 

Odredbe Osnivačkog akta od pre tri godine koje daju široka prava zastupniku kapitala, međutim, osporava advokat Goran Ilić, koji je po tužbi 32 radnika UP „Vranje“ dobio pravosnažnu presudu protiv preduzeća i po toj osnovi uvećao mu dugovanje za više od 32 miliona dinara.

„Ako u Agenciji za privredne registre piše ime zakonskog zastupnika, kao u slučaju UP „Vranje“ gde je jedini zastupnik Dragan Jovanović, v. d. direktora, onda po zakonu on potpisuje sve ugovore i odluke kao inokosni poslovodni organ, a nikako zastupnik kapitala, pa smatram da to što Velinović potpisuje ugovore nije u skladu sa zakonom, pa tu ne pomaže ni njegovo pozivanje na odredbe Osnivačkog akta UP „Vranje“ koji kao i statut preduzeća ovde nije u skladu sa zakonom“, tumači Ilić.

 

Velinović i advokat Ilić nastavljaju međusobni „duel“ i po pitanju (ne)poštovanja založnog prava radnika UP „Vranje“ nad motelom upisanog u katastar nepokretnosti u Vranju.

„Založno pravo kao u slučaju motela, ne utiče na postupak prodaje ili izdavanja u zakup, a i radnici bi morali da znaju da svi koji vode sudske sporove protiv preduzeća ne mogu da računaju na povezivanje staža“, upozorava Velinović.

„Obaveze iz založnog prava prenose se na kupca ili zakupca, a staž je pravo koje po zakonu pripada svakom zaposlenom radniku, nezavisno od toga da li vodi sudski spor ili ne, što je takođe pravo zaposlenih“, advokatski poentira Ilić.

 

(PRE)FAKTURISANjE: Ugovor o izdavanju „Vranjskog meraka“ sa baštom u starom delu hotela „Vranje“, koji su 5. juna ove godine potpisali Zoran Velinović i Dušan Antić, menadžer „Aleksandro kafea“, kao i priključenje na vodovodnu mrežu diskoteke „Drama“, dodatno je podgrejalo atmosferu oko i u UP „Vranje“, otvarajući dilemu kako je i ko u JP „Vodovod“ pristao da uključi vodu dužniku kome je isključena zbog duga od 900.000 dinara!?

 Goran Djorđević, direktor „Vodovoda“ nije odgovorio na novinarsko pitanje, ali je 26. jula na adresu  UP „Vranje“ zbog priključenja vode zakupcu, firmi „Aleksandro kafe“, ispostavio račun broj 0705 na iznos od 199.407 dinara za pružene usluge naručiocu Zoranu Velinoviću!?

„Tačno je da je JP „Vodovod“ dostavio račun za priključenje na vodu UP „Vranje“, ali smo mi prefakturisali preduzeću „Aleksandro kafe“ i Turističkoj organizaciji, jer je njihova obaveza da plate taj račun“, „brani“ se Velinović.

 

„Nepodobni“ sindikalci, međutim, tvrde „da je na relaciji „Vodovod“ – Velinović svašta moglo da se desi, pa i da UP „Vranje“ plati priključenje na vodovodnu mrežu i tako „poštedi“ „Aleksandro kafe“ i Turističku oragnizaciju plaćanja ove obaveze.

„Sprečilo ih je u tome interesovanje medija i pažnja lokalne javnosti, a ko zna šta bi uradili, kao što su motel bez naknade ustupili Komesarijatu za izbeglice po štetnom ugovoru koji, između ostalog, predviđa „trajanje ugovora  dok traje izbeglička kriza“, fatalista je sindikalac Krstić.

 

Dragan Jovanović, v. d. direktora, međutim, smatra da je ustupanje motela Komesarijatu za izbeglice predstavljalo „spas“ za taj objekat.

„Motel je bio nezaštićen, dva puta opljačkan, bez struje i vode, neobezbeđen, on je dat bez naknade, ali su u objekat uložili i renovirali ga i zaposlili 10 radnika, a ugovor može da se raskine u slučaju prodaje ili izdavanja u zakup“, obrazlaže Jovanović.

 

 

„Neizbežni“ Velinović pak podseća na ulogu Vlade Srbije u projekciji sudbine motela i napominje „da je tako moralo biti“.

„Vlada je donela zaključak u 2016. godini o ustupanju motela Komesarijatu za izbeglice i mi smo postupili u skladu s tim, jer hipoteka nad motelom nije mogla da bude realizovana zbog sudskog spora oko nepokretne imovine na relaciji UP „Vranje“ – država Srbija – Grad Vranje i taj spor je uslovio da nepokretnom imovinom i dalje raspolaže UP „Vranje“, zaključuje Velinović.

Na kraju, sa državom, kako vidimo, nema šale, ali „naš“ Velinović nije za bacanje i nikako ga ne treba smatrati autsajderom. Naprotiv!

Slavomir Kostić

NAPREDNjACI UGOSTITELjI

UP Vranje je izdalo u zakup restoran „Kosovo“ u Vranjskoj Banji Gradskoj opštini u ovom mestu za 120 evra mesečno i sa obavezom da srede taj zapušteni objekat, okreče, srede toalete i poprave krov. Gradska opština je zakupila „Kosovo“ za potrebe KUD „Vrelac“ iz Vranjske Banje i ovom društvu predala ključeve restorana. Dan uoči 2. avgusta, vašara u Vranjskoj Banji, iz Gradske opštine pozvani su predstavnici KUD „Vrelac“ i naređeno im je da, shodno naređenju „šefa“, ključeve predaju „čuvenoj“ banjskoj naprednjačkoj četvorki  koja je restoran otvorila za posetioce na dan vašara i s obzirom na posetu, baš dobro pazarila! Ljudi iz KUD „Vrelac“ obavešteni su da ključeve „Kosova“ istoj četvorki moraju da predaju i 26. avgusta, kada počinju Dani karanfila.

Nije poznato gde je završio pazar od 2. avgusta, u banjskom odboru SNS ili džepovima narečene naprednjačke četvorke??

IZDALI TUDjE LOKALE

Pravosnažnim rešenjem Ministarstva finansija republike Srbije od 13. oktobra 2016. godine, broj 46-00-01121/2015-13, zgrada „stari hotel u Vranju“, čiji je držalac UP „Vranje“, nacionalizovan 28. aprila 1948. godine, vraća se Draganu Petroviću iz Beograda, Aleksandru Petroviću iz Francuske, Marku Saviću iz Beograda, Ireni Vučković iz Beograda i Aleksandru Avramoviću iz Beograda, naslednicima Hristine Stojanović, vlasnice oduzete imovine. Na opasku da je „UP „Vranje“ izdalo najveći deo lokala u ovoj zgradi uprkos okončanom postupku restitucije“, Zoran Velinović daje svoje tumačenje.

„UP „Vranje“ još uvek ima pravo raspolaganja ovom imovinom, jer naslednici kojima je vraćena imovina nisu uknjižili objekat na svoje ime“, smatra Velinović.

Advokat Goran Ilić, međutim, tumači „da nakon okončanog postupka restitucije, UP „Vranje“ izdaje tuđu svojinu u zakup, jer rešenje o vraćanju imovine, poput rešenja o nasleđu, predstavlja dokaz o vlasništvu“.

Dragan Jovanović, v. d. direktora UP „Vranje“, ističe „da je upozorio Velinovića na završen postupak restitucije i posledice zbog izdavanja u zakup lokala u starom hotelu“.

Postupak retsitucije okončan je i za vilu „Balkan“ u Vranjskoj Banji koja je vraćena naslednicima porodice Goločevci koji žive u Skoplju i Beogradu.

JOVANOVIĆ: POMAŽEM

KOLIKO MOGU

„Nisam uključen u izdavanje lokala UP „Vranje“, ali pomažem oko socijalnog programa i rešavam tekuće probleme. Više pratim šta se događa u vezi javnog poziva za prikupljanje ponuda za prodaju novog hotela „Vranje“ od 26. juna ove godine. Interesovanja ima, Rus želi ceo hotel, a ima i parcijalnih ponuda“, saopštava Jovanović.

Advokat Goran Ilić, međutim, upozorava „da je u postupku upis založnog prava nad hotelom po osnovi potraživanja 32 radnika UP „Vranje“ u iznosu od 33.056.000 dinara na ime nesiplaćenih plata“.  

UKUPAN DUG UP „VRANjE“  217.122.000 DINARA

Dobavljači        70.766.000

Poreska uprava               50.000.000

Radnici prva grupa      37.000.000

Radnici druga grupa    33.056.000

EPS        11.500.000

Grad Vranje       7.000.000

JKP „Komrad“   5.500.000

Advokatske usluge         1.300.000

JP „Vodovod“    900.000

Banke   600.000

 

LOKALI              ZAKUPAC            MESEČNA ZAKUPNINA

„Vranjski merak“           „Aleksandro kafe“       720 evra plus PDV

„Tašana“                            „7. Juli“              720 evra

„Vojvođanska banka“    TOV       300 evra

„Kosovo“ (Vr. Banja)     Gradska opština            120 evra

„Velikino kafanče“                    Nije izdato

Komentari

Pun grad kraljica, i to britanskih. Ali jedna od tih kraljica se iznervira, uzme stvar (volan) u svoje ruke(auto bas i nije njen) i pravac Grcka. Do kad ce on da pituje svaku susu.

ZutoCvece