POTRAŽIVANjA GRADA VRANjA

Stvarnost ili fikcija

Grad Vranje po osnovi izvornih prihoda, poreza na imovinu, komunalne takse i naknade za zaštitu životne sredine, potražuje od pravnih i fizičkih lica 722 miliona dinara, a računajući i sredstva od poreza na zarade koja Republika Srbija u iznosu od 77 odsto transferiše lokalnim samoupravama, taj iznos premašuje milijardu dinara. Od tih para kojima „može da se asfaltira preko 100 gradskih ulica“, u startu je nenaplativo oko 800 do 900 miliona, pa aktuelna gradska vlast optužuje prethodnu da je privilegijama „neplaćanja od strane ne slučajno izabranih pravnih i fizičkih lica“ dugoročno ugrozila lokalne finansije i realizaciju komunalnog programa ove i naredne godine, dok se SPS pravda „razumevanjem za teško ekonomsko stanje ranijih godina u Vranju“.

 

PRIVILEGIJE: Da Grad Vranje po osnovi izvornih prihoda od pravnih i fizičkih lica potražuje veliki novac, potvrđuje Ivan Stanković, član Gradskog veća za finansije i jedan od inicijatora ažuriranja naplate koja je, po njegovim rečima, u bližoj pa i daljoj prošlosti predstavljala kamen spoticanja na planu stabilnog priliva prihoda u uvek gladnu gradsku kasu.

„Grad trenutno potražuje 722 miliona dinara po osnovi svih izvornih prihoda, to je naša realnost u ovom trenutku kada je više od polivine pravnih lica dužnika u stečaju, likvidaciji ili sa blokiranim računima na duže vreme, što ukazuje da je naplata ujedno i spora i neizvesna, a od njih Grad potražuje 260 miliona dinara“, priznaje Stanković.

 

Prema očekivanju, Stanković za ovakvo stanje gradskih finansija okrivljuje prethodne garniture na vlasti i njihov „stil“ vladanja koji je „prepoznatljiv po oktroisanim privilegijama pravnih i fizičkih lica, u prvom redu, od strane dugovladajućih vranjskih socijalista“.

„U pitanju je nerad prethodne vlasti i privilegovana pozicija poreskih obveznika, privrednih preduzeća koja su radila i dobro poslovala, ali im je gledano kroz prste kada se radi o njihovim obavezama prema Gradu, a isto to važi i za fizička lica koja su izbegavala da plaćaju pre svega porez na imovinu i prolazila samo sa opomenom. Zato imamo slučaj da 200 bogatih pojedinaca sa velikom poreskom osnovicom duguju čak 60 miliona dinara na ime tog poreza, jer godinama nisu plaćali“, zaključuje većnik za finansije Ivan Stanković i najavljuje mere za ažuriranje naplate svih izvornih prihoda Grada Vranja. (vidi okvir).

 

Siniša Mitić, predsednik Okružnog odbora SPS i u prethodnoj vlasti zamenik predsednika Skupštine Grada, na kritike iz aktuelne vlasti uzvraća pitanjem „ da li su rekli šta su značajno uradili na planu sređivanja gradskih finansija za 14 meseci koliko su na vlasti u Vranju“.

„To je njihova praksa da kada nemaju rešenje za neki problem, kritikuju prethodnike, iako ne poričem da je bilo propusta u SPS, ali i strankama koje su nam bili koalicioni partneri, budući da od 2004. godine nismo bili sami na vlasti“, ističe Mitić.

 

Predsednik Okružnog odbora SPS ne izbegava odgovor na pitanje zašto je gradska vlast u kojoj je SPS bio glavni faktor lokalne samouprave, ipak gledao kroz prste firmama i fizičkim licima na polju naplate obaveza prema Gradu.

„SPS je imao razumevanje za teško ekonomsko stanje lokalne privrede, velikih preduzeća i malih preduzetnika, kao i na ekonomske teškoće građana, ali su na žalost to mnogi od njih zloupotrebili izbegavajući da plaćaju obaveze prema Gradu i to duži niz godina. Ne bežim od odgovornosti SPS, ali u koaliciji nije uvek lako raditi“, pravda se Mitić.

 

Većnik za finansije Ivan Stanković, međutim, ukazuje na dugoročne posledice takvog vođenja gradskih finansija među kojima je najteža za Grad realizacija komunalnog programa.

„Najpre, firme u stečaju i likvidaciji duguju Gradu 260 miliona dinara, a u prethodnom periodu su neke radile i lokalna samouprava je mogla da naplati bar deo svojih potraživanja. Grad ih je zbog tih obaveza blokirao na iznos od 100 miliona, ali te pare teško ćemo naplatiti. Zato od realizacije komunalnog programa ove godine neće biti ništa, a teško da će nešto moći da se uradi i naredne godine, iako je zatečeno stanje na gradskim ulicama katastrofalno i na žalost, identično katastrofi u gradskim finansijama, dakle, rupe u budžetu, rupe na gradskim ulicama“, fatalista je Ivan Stanković.

 

PARTNERI: „Jumko“ sa 140 miliona dinara dugovanja spada među najveće dužnike Gradu Vranju, ali većnik Stanković iznosi drugačiju cifru.

„Jumko“ duguje Gradu tih 140 miliona, ali kada „prebijemo“ međusobna dugovanja, potraživanje Grada je 100 miliona, jer i mi dugujemo ovoj fabrici. Dobro je u trenutnoj situaciji što u skladu sa planom reorganizacije, „Jumko“ ima obavezu da izmiri sva dugovanja, iako je privremeno zaštićen od prinudne naplate“, pomirljiv je prema tekstilcima Stanković.

 

Branislav Popović, predsednik Nadzornog odbora „Jumka“, potvrđuje da „Jumko“ mora da ispuni obaveze i prema lokalnoj samoupravi, ali u roku od pet godina.

„Otvoreno, plan reorganizacije je usvojen da bi bio izbegnut stečaj, ali za pet godina mora da se izmire sve obaveze, a „Jumko“ je privremeno zaštićen od prinudne naplate. Ukoliko ne izmiri obaveze, sledi stečaj, uostalom, postupak reorganizacije sprovodi sudija Privrednog suda u Leskovcu koji može da dobije status stečajnog sudije“, upozorava Popović.

 

„Jumko“, po rečima Dragoljuba Stevanovića, bivšeg zamenika gradonačelnika, „ne bi toliko dugovao Gradu i javnim preduzećima (600 miliona dinara, podatak autora) da je pre dve godine izvršena razmena imovine ove fabrike za obaveze prema lokalnoj samoupravi“.

„Rukovodstvo „Jumka“ se načelno slagalo s razmenom, ali je sve vreme opstruiralo dogovor sa gradskom vlašću iz političkih motiva, pa sada pitam, zašto još nema dogovora o razmeni kada su sva tri novoa vlasti, u Republici, Gradu i „Jumku“, njihova, odnosno, naprednjačka“, „provocira“ Stevanović.

 

Dug „Jumka“ je naplativ za najduže pet godina, što i nije baš utešno za Grad Vranje i njegovih 140 miliona dinara potraživanja od ove fabrike, pa u tom smislu ne deluju utešno ni kategorične tvrdnje Branislava Popovića „da „Jumko“ kroz realizaciju plana reorganizacije mora da izađe bez dugova i da zato neće biti razmene imovine sa Gradom, jer je odnos međusobnih potraživanja kompleksno pitanje i otvara period mogućeg partnerstva“.

 

Grad Vranje, dakle, makar i „privremeno“, ne može da računa na 260 miliona dinara od firmi u stečaju i likvidaciji, čak i u varijanti jalove blokade na 100 miliona, takođe i na 140 miliona zarobljenih u „reorganizovanom“ „Jumku“. Pre ravno godinu dana, tačnije 29. jula 2016. godine, Skupština Grada Vranja je odlukom naprednjačke većine konverzijom svojih potraživanja prema „Zavarivaču“ u iznosu od 122 miliona dinara u vlasništvo nad delom imovine ovog posrnulog preduzeća, de fakto otpisala milion evra u gradskom budžetu. Većnik za finansije Ivan Stanković u pomirljivom maniru opravdava ovaj postupak „taze“ gradske vlasti nakon svega mesec i po dana stupanja na tron lokalne samouprave.

„Radi se o teško naplativom potraživanju koje po osnovi izvornih prihoda Grada iznosi 30 miliona dinara, a preostali iznos je po osnovi poreza na zarade“, pojašnjava Stanković.

 

Gradski većnik za finansije ovim podatkom otvara problem sredstava od poreza na zarade koji Republika Srbija u iznosu od 77 odsto transferiše lokalnim samoupravama.

„Naplatu poreza na zaradu vrši Republička poreska uprava, pa Grad Vranje nema podatke o tome koliko po tom osnovu potražuje od svih pravnih lica koja redovno isplaćuju plate zaposlenim radnicima“, kaže Ivan Stanković.

 

Procena je da Grad po ovom osnovu potražuje između 300 i 400 miliona dinara, ali je naplata problematična, između ostalog, i zbog preduzeća u restrukturiranju poput „Simpa“, „Jumka“ i „Zavarivača“ čiji su dugovi na čekanju koje traje u nedogled i bez naznaka da u skorije vreme bude okončano njihovo samo na prvi pogled dužničko ropstvo.

A do tada u Vranju ćemo i dalje imati trećinu gradske kase na ledu i „harmoniju rupa“, onih u budžetu i na gradskim ulicama!

Slavomir Kostić

Stanković: Naplata po sistemu

 „jednakom za sve“

„ Zamisao plana o efikasnijoj naplati izvornih prihoda Grada je sistem jednak za sve obveznike, kod pravnih lica nakon opomena sledi blokada računa, a kod fizičkih lica zabrane na deo plata i penzija, a ukoliko nema efekata ići ćemo sa naplatom prodajom nepokretne i pokretne imovine. Udariće se na najbogatije, a ne kao ranije na siromašnija preduzeća i građane i to je priča za ceo sistem Gradske uprave“, poručuje Ivan Stanković, većnik za finansije.

MILIJARDA, OGROMNA PARA ZA INFRASTRUKTURU

„Sa milijardu dinara koju potražuje Grad Vranje, mogu da se rehabilituju sve oštećene gradske ulice i izgradi kanalizaciona mreža u delovima Vranja gde je nema“, procenjuje jedan od čelnih ljudi nekadašnje Direkcije za izgradnju i razvoj Grada koji je zatražio da bude anoniman.

Ovaj sagovornik podseća „da je 2008. godine Preduzeće za puteve Vranje dalo ponudu Direkciji i lokalnoj samoupravi da za milijardu dinara presvuče i rehabilituje preko 100  gradskih ulica, ali Grad tada nije imao mogućnosti da izdvoji ta sredstva“.

POTRAŽIVANjA GRADA PREŠLA MILIJARDU

Pravna i fizička lica  po osnovi izvornih prihoda duguju Gradu Vranju722 miliona dinara.

Firme u stečaju i likvidaciji        260 miliona

Jumko                                             140 miliona

Dvesta fizičkih lica                    60 miliona

UP Vranje                                       7 miliona

Ostala pravna i fizička lica        255 miliona

Porez na zarade (procena)              300 do 400 miliona

„Simpo“                                          Ne duguje

Dug „Jumka“ Gradu

Porez na imovinu                           51,2 miliona dinara

Komunalna taksa                             38  miliona

Naknada za životnu sredinu            6,7 miliona

Komentari

Ike,treba mi od Bleka br 14,da li imas?RAZUBAVIJA SI SE OPASNO,MOZDA STO TI VIKAV DA SI NAJPAMETAN,ali vikav ti zatoj sto ce ti jutre da odgovaras samo potpisuj,neli ukapira IKE!?

ZutoCvece