SPISAK ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI

Imena uprkos duševnoj boli

 

"Vranjskim" je dostavljeno rešenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kojim je naloženo da bez odlaganja Gradska uprava dostavi kopije svih ugovora, odnosno rešenja za lica radno angažovana na određeno vreme u periodu od 1. januara do 30. aprila 2017.

Zabrinuta lokalna vlast, da “Vranjske”, ne daj Bože, ponovo ne nanesu veliku štetu Gradskoj upravi, a zaposlenima duševnu bol, odbila je da pruži tražene podatke po Zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nakon mnogo "peripetija", a tek po nalogu iz Kabineta poverenika, Gradska uprava je dostavila spisak sa imenima koja su, prema rezonu vladajućeg krema, trebala biti sakrivena od očiju javnosti. Gradski oci su, u svoju odbranu, naveli da su "Vranjske” u broju 1056 na naslovnoj strani, na najgrublji način zloupotrebile ime jednog od zaposlenih u Gradskoj upravi, nazvavši ga 'fantomom', zbog čega zaposleni na određeno vreme ne žele da daju pristanak za obradu podataka".

Gle čuda, ni ovakvo obrazloženje lokalnih moćnika nije moglo uticati na drugačiju odluku Poverenika Rodoljuba Šabića. Da vidimo, dakle, ko su ova 23 lica?

"Od ovih na spisku, 99 odsto je naprednjaka. Više ne možete ni da se zaposlite ako niste član SNS-a, a iako imate posao, a niste naprednjak, postoji velika šansa da ga izgubite", jasan je Andonov.

 

STOPOSTOTNO ZAPOŠLjAVANjE: U ono demokratsko vreme, od 2008. do 2012, dodaje on, ta partija je primala ljude koji su bili sposobni, iako nisu bili članovi ove stranke.

"Odgovorno tvrdim da su primani ljudi po stručnosti. Naravno da su zapošljavani i politički, ne kažem da nisu. Pojedini ljudi su zapošljavani u ovoj 'naprednjačkoj' Gradskoj upravi čak i bez znanja gradonačelnika", navodi Andonov.

 

Dok je SDS bio deo vladajuće većine sa naprednjacima, kategoričan je, nikakav udeo u zapošljavanju ljudi u Gradskoj upravi nije imao. Nijedan sastanak na nivou koalicije nije održan oko zapošljavanja u vrhu vlasti.

"SNS je apsolutno, stopostotno zapošljavala ljude u upravi. Recimo, Džikićevog sina su zaposlili preko Bulatovića. Ja javno mogu da kažem ko je sve zaposlen od strane socijaldemokrata dok smo bili u vlasti. To je četvoro ili petoro ljudi, sad su skoro svi izdobijali otkaze, potpuno bez ikakvog osnova", čudi se Andonov.

 

Bojan Kostić, naglašava, nije primljen u Gradsku upravu. On je u sklopu Kabineta gradonačelnika, jer ima status zaposlenog na određeno vreme duže od dve godine. Mogao je da bude primljen na zamenu, ako neko, primera radi, ode na porodiljsko bolovanje ili po nekom drugom osnovu.

"Oni su onda našli solomonsko rešenje, pa su ga primili u Kabinet", nedvosmisleno ukazuje Andonov.

 

Nela DIMITRIJEVIĆ, većnica za kulturu u socijalističkoj vlasti i potpredsednica DS-a, ističe da nikog sa ovog spiska ne poznaje.

"Znam samo Bojana Kostića koji je radio i ranije u Gradskoj upravi. Ja sam došla 2014, on je već bio tu", kaže Dimitrijević.

 

Dragana Dimitrijević je pripravnički staž odradila u Kancelariji za mlade, a za rad u Gradskoj upravi, prema rečima sagovornika koji je insistirao na anonimnosti, angažovana je novembra 2016.

"A pošto na tom spisku nema Stefana Filipovića, mogu da pretpostavim da je u jeku zabrane zapošljavanja dobio rešenje za stalno, iako je uslov za to dve godine radnog staža i položen državni ispit. A on nema ništa od toga", kaže naš izvor.

 

On ističe da nije član SPS-a, ali primećuje da se ovako nije radilo u vreme bivšeg gradonačelnika Zorana Antića.

"Tada se znao red. Sadašnja vlast uhvatila se u koštac sa nečim sa čime ne zna da se izbori", smatra naš sagovornik.

 

Miroljub STOJČIĆ, narodni poslanik od 2012. do 2014, rekao je da je Bojan Kostić, u njegovo vreme, primljen na određeno vreme za "čini mi se, rad u lokalnoj poreskoj administraciji".

"On je jedan od perspektivnih ekonomista u lokalnoj samoupravi. Milan Mitić je kod nas bio na početku i obavio je stručnu praksu. Nakon toga nije bio angažovan, pa je radio u 'Alfi', ali je došao 2016. kad je SNS ušao u vlast. Čini mi se da je sad u kancelariji za lokalni ekonomski razvoj (KLER). Nenad Tasić je kadar iz mog vremena, perspektivni ekonomista, položio je i stručni ispit, dugo je tamo, mislim od 2010. I Miodrag Stošić je iz vremena kad sam bio gradonačelnik. Ove ostale ne znam", kaže Stojčić.

 

Perica JANKOVIĆ, potpredsednik vranjskih demokrata i član Gradskog veća za privredu i privatno preduzetništvo u prošloj vlasti, istakao je da ne želi da veruje, ali da mu se čini da ovo ide po partijskoj liniji.

"I oni koji su sa ovog spiska bili demokrate, sada su sebe našli u SNS-u. Video sam na ovom spisku i neka izmišljena radna mesta. Postoje, doduše, izvanredni ljudi za budžet i finansije koji znaju svoj posao, koji sada rade u dijaspori a nemaju dodirnih tačaka sa tim. Ono što mene brine je kako će nova vlast da otpusti 99 ljudi koji su višak, kako pojedini lokalni mediji prenose, a da zadrže ove koji su zaposleni na određeno. Otpustiti toliki broj ljudi nije ni malo lako, ali kako će to izvesti?", pita se Janković.

 

DUŠEVNE PATNjE: Lokalni političar u izjavi za "Vranjske" naglasio je da je Bojan Kostić, "kako sam čuo, bio član SPS-a i da je radio sa Spirićem (Dragan, iz resora finansije i budžeta; p.a) na budžetu".

"Budući da SNS nije imao nikog ko bi znao da sredi budžet, Spirić ih je uslovio da ostave njega u opštini i da mu zaposle suprugu u Turističkoj organizaciji Vranje, ako žele da im pomogne oko budžeta. Kostić je, inače, dobar ekonomista sa državnog fakulteta. Slična je priča sa Nenadom Tasićem, on je bio aktivan član SPS-a, pa je prešao u SNS da bi zadržao posao. Miloš Džikić je sin dr Džikića, a zaposlili su ga naprednjaci”.

 

I tako. Zapošljavaju se ljudi, a sve se čini da to bude daleko od "znatiželjnih" očiju. Sramota je, zamislite, da građani znaju imena onih za čije se plate izdvaja iz džepova tih istih građana. Onda ćemo opet morati da slušamo o duševnim patnjama i nematerijalnoj šteti nanetoj Upravi. Šta su činjenice? Pa, da se objavljivanje identiteta zaposlenih u Gradskoj kući odlaže i krije. Sve do krajnjih limita, za malo i po cenu plaćanja novčane kazne usled odbijanja da odgovore na zahtev, za koji su po zakonu dužni da odgovore.

A, na pitanje zašto se na spisku dvadeset troje zaposlenih nisu, među ostalima, našla imena sekretarica gradonačelnika i načelnika Aritonovića – Lela Kostov i Milica Stojičić, ostaće za sada nepoznanica.

Kako nam je predočio sagovornik, diskutabilna je i aktivnost pojedinih radnica u toku radnog vremena.

"Dijana Poturica je završila Fakultet zaštite na radu. U slobodno vreme macka noktiće".

 

Jovana Ristić

Dušan Pešić

ŽALBA JE OSNOVANA

U rešenju na žalbu "Vranjskih", koje je potpisala Stanojla MANDIĆ, zamenica Poverenika, nalaže se Gradonačelniku grada Vranja, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema ovog rešenja, našem listu dostavi kopije svih ugovora, odnosno rešenja za lica radno angažovanih na određeno vreme u periodu od 1. januara do 30. aprila 2017, s tim što će pre dostavljanja zaštititi podatke o ličnosti, kao što su: adresni podaci, lični matični broj građana i druge lične podatke koji nisu od značaja za zasnivanje radnog odnosa, odnosno radno angažovanje tih lica, ukoliko su takvi podaci sadržani u tim dokumentima i iste učinio nedostupnim. O izvršenju rešenja Gradonačelnik grada Vranja će obavestiti Poverenika u roku od sedam dana od prijema ovog rešenja.

Kako organ vlasti nije opravdao razloge nepostupanja po zahtevu u navedenom delu, odnosno kako su navedeni razlozi neosnovani, Poverenik je u postupku po žalbi na osnovu člana 23. i člana 24. stav 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i člana 236. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku koji se primenjuje na osnovu odredbe člana 213. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, odlučio da je žalba osnovana, odnosno da je nesporno pravo žalioca na tražene informacije u smislu člana 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, po kome svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti koji poseduje ili mu je dostupna određena informacija od javnog značaja, kao i da mu se informacija, ukoliko je u posedu organa vlasti, učini dostupnom na način kako je to naloženo stavom I dispozitiva ovog rešenja, a što je u skladu sa odredbom člana 12. istog Zakona, koja predviđa mogućnost izdvajanja tražene informacije od javnog značaja od ostalih informacija u dokumentu u koje organ vlasti nije dužan tražiocu da omogući uvid.    

IMENA ZAPOSLENIH

 

Na osnovu Vašeg dopisa br. 037-27/2017 i rešenja kabineta Poverenika br. 071-01-2068/2017-03, dostavljam Vam spisak lica koja su radno angažovana na određeno vreme u Gradskoj upravi, u periodu od 1. januara do 30. aprila 2017. To su:

 

Miodrag Stošić – koordinator kancelarije za saradnju sa dijasporom

Bojan Kostić - koordinator kancelarije za saradnju sa dijasaporom

Nataša Anđelković – naplata administrativnih taksi (poslovi trezora) – na zameni

Marko Stojković – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti – na zameni

Gabrijela Stevanović – inspektor naplate lokalnih javnih prihoda

Dijana Poturica – poslovi procene uticaja na životnu sredinu

Dragana Dimitrijević – poslovi utvrđivanja lokalnih javnih prihoda, odsek za lokalnu poresku administraciju

Marija Zdravković – poslovi izvršenja budžeta (poslovi trezora)

Marina Nastasović – finansijski poslovi direktnih korisnika budžeta

Miloš Džikić - finansijski poslovi direktnih korisnika budžeta

Tatjana Nikolić - poslovi utvrđivanja lokalnih javnih prihoda, odsek za lokalnu poresku administraciju

Milan Mitić - poslovi utvrđivanja lokalnih javnih prihoda, odsek za lokalnu poresku administraciju

Marija Ristić - poslovi utvrđivanja lokalnih javnih prihoda, odsek za lokalnu poresku administraciju

 

Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova potpisani su sa sledećim licima:

 

Maja Dodić – ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti

Tanja Ivanović – Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj

Nenad Tasić – Odeljenje za budžet i finansije, odsek za lokalnu poresku administraciju

Miomir Arsić – kabinet gradonačelnika (upućivanje i prijem stranaka)

Slobodan Ljubić - ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti

Aleksandra Tasić - ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti

Jelena Trajković – poslovi procene ugroženosti i izrade plana zaštite spasavanja (elementarne nepogode)

Milica Stevanović - ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti

Aleksandar Karanfilović - ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti

Biljana Krstić - ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti

DUŠAN ARITONOVIĆ, NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

ZNAM KOGA SAM ZAPOSLIO

Načelnik Gradske uprave Dušan ARITONOVIĆ smatra da je u Gradskoj upravi, u ranijem periodu, vođena "katastrofalno loša kadrovska politika", pa je trenutno stanje takvo da imamo manje od 30 odsto visokoškolaca.

 

VRANjSKE: Po kom su osnovu primljena lica angažovana na određeno vreme, kao i ona koja su angažovana na privremenim i povremenim poslovima u Gradskoj upravi?

ARITONOVIĆ: U vašem pitanju koje ste mi uputili spominjete neki spisak zaposlenih lica. Ja taj spisak nisam dobio, ali smatram da nije ni potrebno, jer znam koga sam zaposlio.

Neka lica su primljena u radni odnos na određeno vreme na šest meseci, zbog povećanog obima posla na nekim stručnim poslovima koja nisu pokrivena u Gradskoj upravi zbog nedostatka stručnih kadrova, visokoškolaca, dok su neka lica primljena po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, opet iz istih razloga.

Naravno, ovo je sve u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

 

Zašto baš ova lica?

Kada me pitate zašto baš ova lica, pa naravno da je moralo da budu neka lica. Da su to neka druga, vaše pitanje bi verovatno isto glasilo.

 

Koji su kriterijumi bili za njihovo zapošljavanje?

Kriterijumi za radno angažovanje tih lica bili su visoko obrazovanje, najmanje tri godine radnog iskustva i položen državni stručni ispit, i to u najvećem broju slučajeva. U Gradskoj upravi je u ranijem periodu vođena katastrofalno loša kadrovska politika, pa je trenutno stanje takvo da imamo manje od 30 odsto visokoškolaca. To je zaista skandalozno. Rukovoditi Gradskom upravom u takvim uslovima, a da svi poslovi Uprave budu zastupljeni i izvršeni blagovremeno i kvalitetno je strahovito teško i na granici mogućeg. Dodaću i to da je trenutna situacija takva da su najstručniji i najsloženiji poslovi Uprave uglavnom pokriveni upravo ovim izvršiocima, koji pritom nisu u stalnom radnom odnosu.

 

Da li je tačno da su svi članovi Srpske napredne stranke?

To ne znam, verovatno nisu svi, mada znam da ih ima poprilično. Smatram da to nije neobično i čudno, jer je Srpska napredna stranka ubedljivo najveća politička partija i  ima puno mladih visokoškolaca, obrazovanih ljudi. To što je neko član Srpske napredne stranke ne znači da ne treba da dobije posao i mogu slobodno da kažem da sam ponosan na većinu ljudi koje sam ja zaposlio u Gradskoj upravi. Gradska uprava čak nema problem i sa tim što je u ranijem periodu vršeno partijsko zapošljavanje, samo da je vođeno računa o tome da to budu obrazovani ljudi, visokoškolci. Mnogo veći problem je to što među tim kadrovima nije vršena nikakva selekcija po stepenu  školske spreme i obrazovanju, već isključivo po partijskim i familijarnim kriterijumima, pa smo sada u situaciji u kakvoj  jesmo.

Komentari

Taj "fantom" o kome pišete i ne zaslužuje da se uopšte pomene. On je zqjwbao ljude s kojima je rqdio u kancelarije 5 godina i priklonio se ovim nazadnima. Sramota...

ZutoCvece