GRADSKA VLAST I DALjE UPORNO KRIJE IMENA “UGOVORACA“

Stranačka privatnost

BIOGRAFIJE

Žalbu smo uputili Rodoljubu ŠABIĆU, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i očekujemo odgovor.

Branimir STOJANČIĆ, sekretar Izvršnog odbora Gradskog odbora (IO GrO) SPS, ovakve postupke vlasti naziva "neprihvatljivim i smešnim".

 

"Građani imaju apsolutno pravo da znaju ko su ti 'kadrovi' i koja su njihova zvanja i radna mesta, da znaju da li mogu da im se obrate i da za novac koji izdvajaju za njihove plate dobiju protiv uslugu", nedvosmislen je Stojančić.

Ne bi ga, kaže, iznenadila politička pripadnost kadrova koji su dovedeni u Gradsku upravu, a voleo bi da se ispita politička pozadina zaposlenih u vreme vladavine socijalista i da li su zaposleni u to vreme i angažovani po bilo kom osnovu bili članovi SPS-a.

 

"Zanimljivo je saznati biografije zaposlenih i angažovanih po različitim ugovorima, što je normalno u svim normalnim lokalnim samoupravama i normalnim zemljama. Potpuno je neprihvatljivo i smešno skrivati imena ljudi koji su dovedeni da rade sa građanima i da budu servis građana, i koji su plaćeni novcem tih istih građana kroz prinadležnosti i prihode koje treba da kreiraju ti isti zaposleni", mišljenja je Stojančić.

Ističe da ne zna imena zaposlenih, jer se već duže vreme ne bavi lokalnom samoupravom, "samo se plašim da ćemo doći u situaciju da iz budžeta nećemo moći da izdvojimo sredstva za plate zaposlenih".

Slobodan STAMENKOVIĆ, predsednik GrO DS, kaže da kad radite u državnoj službi i kad dobijete poverenje građana, vi postajete odgovorni prema građanima; sve što se radi mora da se prikaže.

 

"Kad radite u državnoj službi i kad dobijete poverenje građana, vi postajete odgovorni prema građanima. Ne mogu da razumem da uposlite nekog, a da posle pokušate da to sakrijete. Svako skrivanje proizvodi sumnju, a sumnja je potpuno opravdana ako vi ne dobijete imena i prezimena. Ne znam zbog čega je to tajna", kaže Stamenković.

ISPOD ŽITA

Normalna je stvar, kaže predsednik vranjskih demokrata, u nekom delu zadovoljiti i svoje političke saborce, ali morate da otvorite prostor da i drugi ljudi imaju šansu. U njegovo vreme, ističe Stamenković, nisu imali nijedan problem sa ljudima iz medija po tom pitanju.

 

"To su za mene igre ispod žita. A i čim jednog iz stranke zaposlite, onda imate još sto protivnika iz same stranke zašto se baš taj čovek zaposlio. To nije dobra politika. Mislim da to neće dugo da traje, jer nema toliko mesta koliko pojedine stranke mogu da zaposle ljudi", veli  Stamenković.

On apostrofira da ovo ne znači da treba diskvalifikovati članove stranaka, već da samo predstavnici stranaka budu principijelni, a ne da jedno pričaju u kampanji a drugo rade.

 

"U kampanji se svi zalažemo za maksimalnu transparentnost, da ćemo raditi za budućnost Vranja i da svi naši sugrađani imaju šansu na rad i bolji život. Ovo su stvari koje diskredituju politiku i ljude koji se bave politikom. Zato je Srbija u problemu. Uz svo razumevanje obaveza prema stranačkim aktivistima, moramo da budemo hrabri i da kažemo to su ti ljudi, oni su kvalifikovani i ispunjavaju sve moguće norme vezane za određena radna mesta", kaže Stamenković.

Do izlaska ovog broja "Vranjskih" u štampu nismo dobili odgovor na konkretno pitanje upućeno na adresu Dušana Aritonovića, načelnika Gradske uprave:

 

"Da li su ova imena u tajnosti zbog sumnji javnosti da prilikom zapošljavanja prednost imaju kadrovi Srpske napredne stranke? U pitanju je javna funkcija i građani imaju pravo da znaju zašto se ne objavljuju imena ljudi zaposlenih na radnim mestima koja se plaćaju od "javnih" para".

Žalbu smo poslali Povereniku. Ostaje nam da u danima koji slede sačekamo njegovu odluku. A čekaju je, verovatno, i napredni gradski oci. Ono što je i povrh svega neverovatno je da kriju ljude koji obavljaju javnu funkciju, koji se finansiraju od "javnih" para, tačnije novcem građana! Da li je greh znati njihova imena, ako dobro rade, a vlast transparentno posluje? Nije da smo im tražili zubne kartone. Makar da im čestitamo, ako ništa drugo. Jer, ko zna, možda među ovih dvadeset troje postoje još neki sa "fantomskom" funkcijom!

 

 

SAVETNIK 1

Savetnik za poslove procene uticaja i strateške procene uticaja na životnu sredinu u Odeljenju za privredu, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine

SAVETNIK 2

Savetnik za poslove utvrđivanja lokalnih javnih prihoda u Odseku za lokalnu poresku administraciju Odeljenja za budžet i finansije

SAVETNIK 3

Savetnik za posao koordinatora Kancelarije za saradnju sa dijasporom u Kabinetu gradonačelnika grada Vranja

SAVETNIK 4

Savetnik za poslove u oblasti taksi-prevoza u Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti

SAVETNIK 5

Savetnik za poslove izvršenja budžeta indirektnih budžetskih korisnika u Grupi za poslove trezora i računovodstva Odeljenja za budžet i finansije

SAVETNIK 6

Savetnik za finansijske poslove direktnih korisnika budžeta u Grupi za poslove trezora i računovodstva Odeljenja za budžet i finansije

SAMOSTALNI SAVETNIK

Samostalni savetnik za poslove inspektora naplate lokalnih javnih prihoda u Odseku za lokalnu poresku administraciju Odeljenja za budžet i finansije

VIŠI REFERENT

Viši referent za poslove naplate administrativnih taksi i naknade za usluge Gradske uprave u Grupi za poslove trezora i računovodstva u Odeljenju za budžet i finansije

 

PRIVREMENI PO POVREMENI

Ugovorima o obavljanju privremenih i povremenih poslova nagažovana su lica za:

- Poslove procene ugroženosti i izrade plana zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji Grada

- Poslove praćenja i analize kretanja u oblasti prestruktuiranja privrede i razvoj malih i srednjih preduzeća za potrebe Odeljenja za privredu, lokalno-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja

- Poslove donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu pravnih i fizičkih lica za potrebe Odseka za lokalnu poresku administraciju Odeljenja za budžet i finansije Gradske uprave grada Vranja

- Poslove upućivanja stranaka, kontrolu i evidenciju ulaska i izlaska građana u Kabinet gradonačelnika za potrebe Gradske uprave grada Vranja

- Stručne i administrativne poslove na upravnim predmetima ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata u okviru delokruga Odseka za urbanizam Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambene delatnosti Gradske uprave grada Vranja

 

Nemanja Nenadić, „Transparentnost Srbije“

IMENA NE SMEJU DA BUDU TAJNA

Nemanja NENADIĆ iz Transparentnosti Srbije smatra da su iz Gradske uprave Vranje "preterali" i da imena zaposlenih radnika ne smeju biti tajna.

"Postoji zakonska mogućnost, po članu 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama, da organ vlasti, konkretno Gradska uprava Vranje u ovom slučaju, uskrati neke informacije zbog zaštite podataka o ličnosti. Mislim, međutim, da su u tome u ovom primeru preterali, i da je trebalo da zaštite, na primer, njihove kućne adrese i JMBG, a ne i imena zaposlenih, jer nije nikakva tajna ko radi u gradskoj upravi, kao ni visina plata. U svakom slučaju, žalite se Povereniku, pa će njegova odluka biti konačna", kaže za "Vranjske" Nenadić.

 

ZutoCvece