KOORDINATOR ZA SARADNjU SA DIJASPOROM: FUNKCIJA ILI FIKCIJA

Fantom u gradskoj kući

 

SVE PO PRAVILNIKU

U Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, navode se uslovi i opis poslova koordinatora Kancelarije za saradnju sa dijasporom u Kabinetu gradonačelnika Grada:

„Koordinira rad Kancelarije za dijasporu i organizuje i neposredno obavlja  poslove iz nadležnosti kancelarije, stara se o  blagovremenom, urednom  i zakonitom obavljanju  poslova kancelarije,  prikuplja i objedinjuje podatke  i  prezentuje privredne potencijale Grada potencijalnim investitorima iz inostranstva, obezbeđuje razne vidove zajedničkih ulaganja i donacija  gradu iz dijaspore,  organizuje pružanje pravne i druge pomoći  građanima u dijaspori koji su rođeni  ili imaju prebivalište na teritoriji Grada u vezi sa  pribavljanjem ličnih i drugih dokumenata vezanih za rad Gradske uprave, organizuje saradnju i uzajamnu pomoć  između građana u dijaspori i nadležnih gradskih i drugih institucija u cilju pružanja potrebnih informacija, organizuje povezivanje organizacija dijaspore sa kulturnim, prosvetnim, umetničkim, sportskim i drugim organizacijama i institucijama Grada; vrši i druge poslove po nalogu gradonačelnika“, navodi se do detalja šta će ta osoba radi.

 

Propisuju se i uslovi: stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Sve, sem znanja engleskog ili nekog drugog stranog jezika.

Ili se to podrazumeva jer ne možemo a da se ne prisetimo fijaska koji je doživela Gradska uprava prilikom jedne objave na svom sajtu, u kojoj je ime Slobodana Milenkovića prevedeno sa Free Milenković; prekrstiše 'nakoga čovjeka. Nepobitno je da se tad, makar se takav dojam stekao, među zaposlenima u Gradskoj upravi, nije našao iko ko bi mogao da pripomogne i pruzme ulogu prevodioca. Kako bi taj naš za dijasporu, a pre ili kasnije bi došlo do toga, opštio sa predstavnicima stranih delegacija i ambasada?

Sve je, dakle, jasno i poznato, sem imena i prezimena osobe koja je angažovana na ovim poslovima. 

LOBISTA ZA INVESTICIJE

O scenama koje su pratile to naše probijanje i krčenje puta ka "osobi od interesa" pročitajte više u antrfileu, a jedino do čega smo pouzdano došli je da se dotični zove Bojan Kostić.

Najpre su se najbliži saradnici gradonačelnikovi iznenadiše s prosto našim pitanjem, u neverici da se neko toga setio.

Ispada da pojma nemaju ko im je (ili ko bi trebalo da im je) kompanjon u kabinetu! 

Ipak, za Nenada Antića, zamenika gradonačelnika, nema ničeg spornog.

"Imam ideju za dopunu sistematizacije kako bi pojačali rad Kancelarije za saradnju sa dijasporom. Veliki broj Vranjanaca živi u najvećim gradovima Srbije ali i inostranstvu. To je neiskorišćen potencijal Grada, pa želimo da napravimo bazu podataka o tim ljudima radi bolje komunikacije. Mogu mnogo da pomognu Vranju, kao lobisti za investicije, donatori i promoteri Vranja na polju turizma, kulture i verskog nasleđa. U planu je izrada novog sajta sa aplikacijom za Kancelariju za dijasporu", kaže Antić.

A, ako je zameniku gradonačelnika sve kristalno jasno i čisto, što mi obični smrtnici, moramo baš sve da znamo!?

Jedino što se nadamo je da je na vreme dojavljeno dotičnom Bojanu Kostiću da je baš on taj „koordinatora Kancelarije za saradnju sa dijasporom u Kabinetu gradonačelnika Grada“.

Ostalo će narod pozlatiti.

 

TU FUNKCIJU NISMO IMALI

"Bojana Kostića znam, u naše vreme je radio u službama finansija, a sada na koji način su ga nove vlasti zaposlile, to ne znam. Radi se o kvalitetnom čoveku koji odlično poznaje problem finansija, budžeta i finansijske strukture interne i eksterne revizije. A ovu funkciju koja vas zanima – mi nismo imali", jasan je Zoran Antić, bivši gradonačelnik.

 

 

VUJAKLIJA O DIJASPORI

Milan Vujaklija, u svom "Leksikonu stranih reči i izraza", na strani 219, definiše pojam "dijaspore", navodeći da potiče od grčke reči, te znači "rasipanje, rasutost, rasejanost; u Novom zavetu: Jevreji prognani iz Judeje i rasejani po drugim zemljama; u bratstvima: članovi koji stanuju odvojeno".

U slobodnom prevodu reč je o osobama ili delu naroda koji je bio prisiljen da napusti svoju zemlju, bivajući raspršeni na sve strane sveta, pri čemu ljudi ili delovi naroda zadržavaju svoju kulturu, veru, tradiciju i običaje.

 

 

U POTRAZI ZA KOORDINATOROM

Ko, je l' ja

Tu, desno od ulaza u Gradsku kuću,, u portirnici, sede dvojica likova. Pokretom rukama pozivaju nas da uđemo, nema smisla da krivimo vrat kroz "prozorče"; a deluje da se i njima ne ustaje iz fotelja.

"Nemamo ime, imamo funkciju", uvedosmo u priču ovaj dvojac.

"Za dijasporu?! Malecka jedna?", upitno ka novinaru gleda jedan, očekujući reakciju.

"Ne, ona je 'info' nešto...", replicira mu drugi.

"Uđite u kabinet, pa ćete da vidite tamo", snađoše se, opraviše nas ovi dobri ljudi.

A tamo, u foajeu, zaustavi nas šef Kabineta, reče da odemo do KLER-a. "Oni znaju ko su ti koordinatori".

"Odite u kabinet gradonačelnika i to pitajte, jer, ipak, kabinet zna", još ne otvorismo vrata a već nas ovi iz KLER-a vratiše odakle smo došli.

A vi ne znate, mislimo se. Opet na početno odredište, u okruženje najbliže gradonačelniku Slobodanu MILENKOVIĆU.

"Uđite" – primiše nas učtivo – "Jedino Zoki (šef protokola Zoran SPASIĆ; p.a) ako može da vam pomogne", okrenu se mlađi ka svom iskusnijem kolegi.

"Mislim da koordinatora, u tom smislu, kako ste vi rekli, nemamo".

"Baš to radno mesto nemamo. Ja prvi put čujem za to, a oslanjam se na kolege koje su ovde dugo godina. Pozovite VELINOVIĆA(Zorana, pomoćnika gradonačelnika za lokalni ekonomski razvoj, rad i zapošljavanje; p.a), pa ako ne uspeš, da idemo dalje. Čim u KLER-u (Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj; p.a) to ne znaju...".

"Tražimo...", izustismo da kažemo.

"Nije li to u Velinovićevom domenu?", prekinu nas jedan, prebacuju vruć krompir u tuđe ruke.

Do portirnice, iz portirnice u kabinet, iz kabineta u KLER, iz KLER-a u kabinet... k'o na šalteru. I uvek nam fali baš taj jedan papir. Stigosmo i do Zorana Velinovića, pomoćnika gradonačelnikovog. Valjda on zna?! Potvrdi samo naše sumnje, a i tvrdnje ovih iz kabineta, da je pomenuto radno mesto "fantomsko", da taj savetnik za dijasporu, prema njihovim saznanjima, nema svoju kancelariju, da to radno mesto postoji, ali samo na papiru.

"Ne postoji trenutno Kancelarija za saradnju sa dijasporom. Trebalo je da se otvori, ali, koliko ja znam, nikad nije", reče nam na prvu Velinović.

Mi smo, pojasnismo Zoranu, tražili podatke o radnicima primljenim na određeno i neodređeno vreme, i tu nas on prekinu:

"Šta su vam rekli: idite kod Velinovića, on će da vam kaže?" – kroz osmeh upita i odmah nastavi – "Nemam informacije; bilo je pre sedam-osam meseci razgovora da ćemo da otvorimo napravimo Kancelariju za dijasporu. Po mom mišljenju, ona treba pod hitno da se otvori, da bismo imali lakši pristup privrednicima i ambasadama".

Na kraju, na jedvite jade, dođosmo i do broja telefona Bojana KOSTIĆA, famoznog i "fantomskog" koordinatora Kancelarije za saradnju sa dijasporom u Kabinetu gradonačelnika! Nađosmo ga! Saznadosmo da je trenutno na bračnom putovanju. 

Pozivamo 064 89* ** *1:

„Poštovani korisniče, broj koji ste pozvali nije u funkciji. Bip, bip, bip…“

 

 

ZutoCvece