PRIMANjA NARODNIH POSLANIKA PČINjSKOG OKRUGA

Pola miliona za mesec dana

 

TONE GORIVA

Najmanja poslanička plata, inače, iznosi oko 67.000 dinara i može da poraste do gotovo 80.000 na osnovu tzv. minulog rada, dok je paušal fiksan i iznosi 27.000 dinara mesečno.

Podaci su nam dostavljeni na osnovu Odluke Administrativnog odbora o poslaničkoj naknadi (br 120-1105/09) od 27. marta 2009, kojom je utvrđeno pravo narodnog poslanika na naknadu troškova zbog učešća u radu na sednicama Skupštine i njenih radnih tela.

Poslaničke naknade se, dakle, nisu menjale od 2009. i zaista na prvi pogled deluju mizerno. Ako se, međutim, zna da su naši narodni poslanici u protekloj godini imali od 54 do 59 radnih dana, onda stvari deluju drukčije jer prostom računicom ispada da im je mesečna sinekura bar pola miliona dinara.

Najmanje skupštinskog ili, preciznije, novca poreskih obveznika pripalo je Novici Tončevu, poslaniku SPS iz Surdulice, koji jedini od ove četvorice nije na stalnom radu u parlamentu. Tončev zbog toga prima samo poslanički dodatak (paušal), koji zvanično služi za rad poslanika na terenu.

Prema podacima iz Skupštine, Tončev je po ovom osnovu ove godine primio 122.940 dinara, a prošle 327.840, ili ukupno za godinu dana 450.780 dinara.

Tončev je za dolaske svojim kolima u prestonicu tokom prošle i ove godine od Skupštine dobio 367.713 dinara, novac za koji može da se kupe skoro dve i po tone goriva. Sa tim gorivom, ako je prosečna potrošnja 10 litara/ 100 km, može da se pređe 25.000 kilometara, što se uklapa u onih 59 radnih dana ako pretpostavimo da poslanici udaljeni od Beograda, prilikom višednevnih zasedanja, tamo noće i ne vozikaju se svakog dana.

Tončev je u ovu svrhu potrošio manje od ostale trojice naših poslanika. Fatmir Hasani, predstavnik Albanaca u parlamentu iz Bujanovca, koji kao i njegov surdulički kolega ima 59 radnih dana, na ime putovanja naplatio je 592.151 dinara (2016 - 498.497 a 2017 – 93.654), ili gotovo 4.000 litara goriva. Ako se poslužimo istom obračunskom metodom kao u slučaju Tončeva, sa ovom količinom benzina ili dizela (čija je cena identična) može da se prevali 40.000 km, pa ispada je Hasani za svojih 59 radnih dana četrdesetak puta išao relacijom Bujanovac-Beograd-Bujanovac.

RADNI DANI

Ukupna plata jedinog Albanca u Parlamentu je 2016. iznosila 412.963 dinara, dok je ove godine zaradio 314.487, što je u zbiru 727.450 dinara. Ako ovome dodamo i paušal za godinu dana u iznosu od 284.376, dobijamo da je ovaj poslanik inkasirao 11.826 dinara preko miliona. Ako je Hasani, kao uostalom i ostali poslanici, na poslu proveo 59 dana, dolazimo do podatka da je mesečno radio za pola miliona dinara. Hasani je po stupanju na dužnost prijavio poslaničku 105.000 dinara skupštinskih prihoda, a tu je uračunao i platu i paušal.

Slaviša Bulatović, šef vranjskih naprednjaka je Agenciji za borbu protiv korupcije prijavi poslaničku platu od 67.000 dinara, dakle, za razliku od Hasanija, bez mesečnog paušala. Bulatović je 2016. na ime plate dobio 353.906 dinara, a ove godine 273.194, ukupno 627.100 dinara za godinu dana. Od juna prošle godine Bulatović je na ime paušala dobio 270.743 dinara, što sa platom daje 897.843 dinara. Bulatović je u parlamentu proveo 55 radnih dana, pa onom našom prostom aritmetikom ispada da je mesečno zaradio oko 450.000 dinara. Ako zađemo u „sitna crevca“, Bulatović je za svaki dan proveden u Skupštini naplatio 16.325 dinara, a za njim ne zaostaju ni ostali poslanici, ne računajući Tončeva koji radi samo za paušal.

Za korišćenje automobila on je dobio 40.000 manje od Hasanija – 552.444, što je i logično ako se zna da ovaj putuje iz Bujanovca a Bulatović iz Vranjske Banje.

Prema skupštinskim podacima, u ovoj i prošloj godini najviše je prihodovao Bujanovčanin Nenad Mitrović – 1.423.649 dinara od plate i paušala.

Ne, nije njegova plata veća od kolega, već je u ovaj obračun ušao i njegov „minuli rad“: Mitrović je bio poslanik i prošlom sazivu, pa je za razliku od ostale trojice imao prinadležnosti tokom čitave prošle godine a ne od 3. juna 2016.

Analogno tome, on je najviše dobio i za putovanje do Beograda i natrag – 723.261 tokom 2016. i 2017.

Njegova plata u ovom periodu iznosila je ukupno 1.033.287 a paušal 390.362 dinara. Mitrović je Agenciji prijavio 96.000 dinara mesečnih prihoda u parlamentu.

Sve u svemu, 54 radna dana toko ove i prošle godine, i po onoj našoj analogiji spada da je Mitrović najplaćeniji poslanik u okrugu sa preko 700.000 dinara za mesec dana aktivnog rada.

Svi iznosi navedeni u tekstu su u neto iznosu, a ako se još malo poigramo ciframa videćemo da su naši poslanici građane do sad koštali, kad se obračunaju dažbine na te iznose, 8.013.239 dinara.

 

 

ODBORI

Deputati Pčinjskog okruga aktivni su i u skupštinskim odborima i telima, a najzauzetiji je svakako Slaviša Bulatović. Prema podacima sa sajta Narodne Skupštine (http://www.parlament.gov.rs), on je član Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, dok je zamenik člana u tri odbora: Za ustavna pitanja i zakonodavstvo,  za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i onog za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Bulatović ima članstvo i u skupštinskim grupama prijateljstva sa sledećim državama: Azerbejdžan, Belgija, Belorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Bugarska, Grčka, Italija, Kanada, Kina, Kuba, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Norveška, Rumunija, Hrvatska, Crna Gora, Švajcarska, Slovenija, Švedska, Španija, Kazahstan i Austrija.

Fatmir Hasani član je Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, a zamenik člana u Odboru za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova. Član je Grupe prijateljstva sa Turskom.

Novica Tončev član je dva odbora - za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i onog za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

Tončev je u grupama prijateljstva sa sledećim zemljama: Argentina, Bugarska (predsednik), Grčka, Irak, Italija, Kazahstan, Kuba, Makedonija, Rusija, Crna Gora, Slovenija.

Nenad Mitrović je zamenik člana u dva odbora - za dijasporu i Srbe u regionu i onog za Kosovo i Metohiju, a član u grupi prijateljstva sa Belorusijom i Kazahstanom.

 

 

antrfile

POSLANIK               Plata                          paušal                        putni troškovi         radni dani

Novica Tončev            ------                           450.780                          367.713                             59

Nenad Mitrović      1.033.287                       390.362                          723.261                             54

Fatmir Hasani          727.450                        284.367                         592.151                               59

Slaviša Bulatović   627.100                      270.743                         552.444                                55

(Navedeni iznosi se odnose na period od 3. juna 2016. do danas. Ovo ne važi za Mitrovića koji je bio poslanik i u prethodnom sazivu pa je primao platu i ostala sledovanja tokom čitave 2016. godine)     

AluTerm plus