PROFESIONALNI UPRAVNICI ZGRADA

Čuvari privatnosti

KONTROLA

Dobar deo javnosti, međutim, izražava zabrinutost da iza svega stoji politička priča i novi talas stranačkog zapošljavanja. Primera radi, ako stanari sami ne izaberu upravitelja, onda im ga postavlja lokalna samouprava pa se uvođenje ove funkcije po zgradama tumači kao želja naprednjaka da preuzme sve poluge vlasti u zemlji, od Vlade do stambenih zgrada.

No, ovo nije jedina kontroverza oko upravnika zgrada jer će vlasnici stanova, ali i zakupci, biti obavezni da upravitelju daju na uvid svoje lične podatke, uključujući i JMBG, iako Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, tačno propisuje ko može da prikuplja lične podatke, za koje potrebe i na koji način.

 Dušan ARITONOVIĆ, načelnik Gradske uprave, odbacuje ovakvu mogućnost.

"Grad Vranje ne utiče na izbor profesionalnih upravnika jer se oni biraju sa liste profesionalnih upravnika sa licencom i ne zna se stranačka pripadnost kandidata. Što se tiče broja zainteresovanih, možete se obratiti Privrednoj komori Srbije, odeljenje u Leskovcu, gde možete dobiti podatke vezane za početak obuke kao i opis poslova budućih upravnika zgrada", kaže Aritonović.

Vranjske su se obratile pomenutoj adresi sa pitanjima o potencijalnim kandidatima iz Vranja koji su zainteresovani za obuku ali i o drugim povezanim temama, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.

Aritonović dalje objašnjava da rad upravnika kontrolišu komunalna i građevinska inspekcija grada Vranja, kao i da je stambena zajednica u obavezi da od skupštine stanara izabere upravnika iz svojih redova.

"Stambena zajednica isplaćuje naknadu za poslove profesionalnog upravljanja, a na stambenoj zajednici je odluka o isplati navedene naknade", dodaje Aritonović.

Jedan od naših sagovornika, advokat koji je insistirao na anonimnosti, pojašnjava da u slučaju kad se stambena zajednica doborovljno odluči za profesionalnog upravnika, njegova naknada se reguliše međusobnim ugovorom. U drugom slučaju, ako stanari ne odluče o njegovoj plati, i tada na scenu stupa lokalna samouprava.

Nije ovo jedina stvar koja je diskutabilna. Jedan od uslova za apliciranje za posao profesionalnog upravnika je "bilo koja" četvorogodišnja srednja škola, a sa druge strane kandidati će morati znati štošta o administrativnom i finansijskom upravljanju, registrima, poreskim zakonima...

Na tome potencira Slobodan STAMENKOVIĆ, predsednik Gradskog odbora Demokratske stranke (DS).

"Kratko je vreme za obuku, a ovlašćenja koja će imati budući upravnici uopšte nisu mala. Na ovaj način, međutim, određenim zakonskim aktima se sve to na brzinu izglasava i donose odluke, određuje institucija koja će vršiti obuku... Maltene će upravnici moći da donose odluke, daju predloge i kažnjavaju stanare", smatra Stamenković.

PROFESIONALAC

Vranje ima relativno mali broj stambenih zgrada. Malo je verovatno da će se od onih koje su funkcionalne a čiji su stanari složni, ijedna odlučiti za profesionalnog upravnika. Ovde kod nas, reklo bi se, neće biti toliko aktuelno jer nema mnogo zgrada. Sa druge strane, ljudi su neretko nezainteresovani ili su u svađi, pa neko hoće ili neće da plaća zajedničke troškove ili uređuje krov i fasadu. To je pitanje mentaliteta i nedostatka volje i ambicije prosečnog Srbina da se malo potrudi kako bi oplemenio prostor u kom živi.

Bila bi mnogo gora situacija da je svuda obavezan profesionalni upravnik. Ovde se ljudima daje mogućnost za dogovor, pa ako su stanari iole "opravni", mogu da izbegnu "profesionalca", te da imaju upravnika iz svojih redova, koji će ih verovatno manje koštati.

Još jedan veliki znak pitanja je uzimanje ličnih podataka od stanara. To mora biti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, u kome je tačno propisano ko može da prikuplja lične podatke, za koje potrebe i na koji način će da čuva te podatke, da ih neko ne bi zloupotrebio. Videćemo kako će se Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić izjasniti, i da li će upravnici imati pravo da prikupljaju lične podatke i pod kojim uslovima. U suprotnom, bez sumnje, imali bismo posao sa debelim zadiranjem u privatnost građana.

 

 

 ŠTA KAŽU STANARI

"Trošak koji nam predviđaju (250-300 dinara mesečno; p.a) ne predstavlja mi ništa posebno, ali da ja ne budem, kojim slučajem, predložen za upravnika. Prema onome što sam čuo te obaveze nisu male. Teško mi je i da zamislim da ubeđujem ljude da izdvoje novac za investicije i popravke u zgradi – rekonstrukcija krova, fasade ili slično tome ", kaže Branislav Stojanović.

"Profesionalni upravnici su potrebni, ali nije neophodan taj dodatni trošak. Sa druge strane, stanari moje zgrade se verovatno nikad sami neće dogovoriti o upravniku, pa će morati da nam ga dodele. U zgradi, primera radi, nemamo čistačicu, koja je neophodna, već svako čisti na svom spratu. Ako bi mi ponudili, verovatno ne bih prihvatio da budem upravnik, prevashodno zbog velike odgovornosti koju ovaj posao nosi", kaže Nikola Ilić.

 

 

 NADLEŽNOSTI UPRAVNIKA

Upravnik, prema slovu nacrta Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, ima sledeće nadležnosti: zastupa i predstavlja stambenu zajednicu, podnosi prijavu za upis stambene zajednice u registar stambenih zajednica, vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova u zgradi, i njihovo označavanje, uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih i samostalnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izneti u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu. Za fizička lica potrebno je ime, prezime i JMBG; za pravna osnovno ime, sedište i matični broj

 

 

ZAKON

Stambena zajednica koja ima Skupštinu stanara, po Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016), ima pravo da bira da li će upravnik biti neko od stanara, što je na dobrovoljnoj bazi, ili će da zaključi ugovor sa profesionalnim upravnikom. U slučaju da stanari, zbog nesloge ili bilo kog drugog razloga, ne mogu da se dogovore i izaberu upravnika, onda im se on dodeljuje, ali na predlog samih stanara. Lokalna samouprava sa liste licenciranih sa teritorije Vranja, u tom slučaju, zgradi dodeljuje upravitelja, a svi stanari su obavezni da mu plaćaju mesečnu naknadu.

 

ZutoCvece