APELACIONI SUD: GRAD JE VLASNIK BIOSKOPA

Revizija za Slobodu

Bioskop „Sloboda“ je, nakon 15 godina sudskog procesa sa Udruženjem samostalnih zanatlija, ugostitelja i autoprevoznika ''Vranje'', odlukom Apelacionog suda u Nišu u vlasništvu Republike Srbije, a Grad Vranje je nosilac prava korišćenja. Reč je o preinačenoj presudi Višeg suda u Vranju od 19. maja 2016. godine.  Deo presude koji se odnosi na naknadu štete od oko 50 miliona dinara na osnovu iznajmljivanja prostorija, Apelacioni sud je vratio prvostepenom, odnosno Višem sudu u Vranju na ponovno utvrđivanje činjenica.

PRAVO NA REVIZIJU

- Sve pravne mogućnosti su iscrpljene osim prava na reviziju. To je vanredno pravno sredstvo koje se upućuje Vrhovnom sudu Srbije- kaže gradski pravobranilac  Dragan Mihajlović.

To praktično znači da  Udruženje samostalnih zanatlija, ugostitelja i autoprevoznika ima pravo da navede da je drugostepeni sud napravio grešku i da je po njemu neophodna revizija postupka. Po žalbi Grada Vranja, Apelacioni sud u Nišu je imao dve mogućnosti- da ukine prvostepenu presudu i vrati je prvostepenom, odnosno Višem sudu u Vranju na ponovno razmatranje ukoliko neke činjenice iz postupka nisu pravilno razmatrane. Pošto je drugostepeni sud, odnosno Apelacioni, utvrdio da su činjenice pravilno utvrđene, ali da je loše primenjeno pravo, tačnije da je loše presuđeno,  u tom slučaju je imao pravo da preinači odluku što je i uradio.

Gradski pravobranilac  Dragan Mihajlović kaže da je Grad uložio i protivtužbu za izgubljenu dobit, tačnije za naknadu štete, jer je Udruženje iznajmljivalo prostorije decenijama i prihodovalo od imovine Grada:

- Na taj način Grad Vranje je oštećen  za najmanje 50 miliona dinara, prema proceni sudskih veštaka,  zbog čega je Apelacioni sud taj deo protivtužbe vratio Višem sudu u Vranju na ponovno utvrđivanje činjenica i ponovno odlučivanje.

Miodrag Antić, predsednik Udruženja samostalnih zanatlija, ugostitelja i autoprevoznika „Vranje“, kaže da nije dobio nikakavu presudu, i naglašava da sudski spor ne traje 15 već 22 godine:

-Apelacioni sud nam nije dostavio nikakav dokument. Ukoliko je tako, onda je bez sumnje reč o političkoj presudi – kaže Antić.

Prema njegovim rečima, pre 22 godine Opština Vranje je podnela tužbu Osnovnom sudu protiv Udruženja, u kojoj zahteva da zgrada bioskopa pripadne Opštini.

 -Doneta je presuda u korist Udruženja zanatlija, u kojoj se kaže da Opština Vranje nikada nije bila vlasnik pomenute nepokretnosti, odnosno zgrade bioskopa. Opština je nakon toga  uložila žalbu Višem sudu u Vranju, gde je spor trajao 22 godine. Presuda je doneta  takođe u korist Udruženja zanatlija.

POLITIČKA PRESUDA

Antić dodaje da se u dokumentaciji jasno vidi da je 1959. zgrada nacionalizovana a iste godine je poništena nacionalizacija zgrade bioskopa. Dve godine kasnije,  ponovo je vršena nacionalizacija ovog objekta koja je predvidela da  Udruženje zanatlija, ugostitelja i autoprevoznika „Vranje“ bude u tom objektu:

-Premerom iz 1951. godine, što se može videti u Katastru, parcela gde se nalazi zgrada bioskopa „Sloboda“ pripada Udruženju samostalnih zanatlija, ugostitelja i autoprevoznika. Kako je moguće da spor koji traje 22 godine, bude rešen za dva meseca. To samo potvrđuje da je reč o političkoj presudi – tvrdi Antić.

On je najavio da će se obratiti Vrhovnom sudu radi revizije postupka, a ukoliko je potrebno obratiće se i sudu u Strazburu.

 

ZORICA JOVIĆ, VEĆNICA ZA KULTURU

Zorica Jović, gradska većnica za kulturu, obrazovanje, informisanje i verske zajednice povodom presude Apelacionog suda u Nišu kaže da se još uvek ne zna šta će biti u zgradama koje su sada u vlasništvu Grada:

-Netačni su navodi da imamo investitora koji bi tu gradio zgrade za stanovanje- jasna je Jovićeva.

 

 

KINOTEKA ŽELELA DA POMOGNE

Miroslav Djerić, arhitekta i direktor Škole animiranog filma, podseća da je na inicijativu ŠAF-a, 2008. godine  Dinko Tucaković, tadašnji upravnik Jugoslovenske kinoteke,  koji nije među živima, bio voljan da pomogne da grad dobije bioskop. Planirano je da Jugoslovenska kinoteka pokloni Vranju sedišta za bioskopsku salu:

- Kada je video da je unutrašnjost zdanja u jako lošem stanju, kao i da krov prokišnjava, a naročito kada je saznao da pravno-imovinski odnosi nisu rešeni, odustao je od ovog posla.

 

 

ZutoCvece