DUGOVANjA JUMKA PREMA GRADU

Četvrtina budžeta na doradi

BLOKADA
Prema podacima iz Sekretarijata za finansije Grada Vranja, „Jumko“ lokalnoj samoupravi duguje ukupno 92 miliona dinara, a načelnik Ljubiša Stojanović po stavkama razvrstava pomenuto potraživanje prema najvećoj tekstilnoj fabrici na jugu Srbije.
-Na ime poreza na imovinu „Jumko“ duguje Gradu 51.279.739 dinara, za komunalnu taksu 36.028.153,99, a na ime naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine 6.710.282,36 dinara. Napominjem da tokom tekuće godine ništa nisu plaćali, pa smatram da moraju da se ugledaju na one koji redovno izmiruju svoje obaveze– navodi Stojanović.
Svesni ogromnih dugovanja „Jumka“ u gradskoj vlasti su, po rečima većnika za finansije Ivana Stankovića, formirali radnu grupu sa zadatkom da uradi modalitete izmirivanja velikih dubioza ove fabrike prema lokalnoj samoupravi.
-Tražimo način naplate potraživanja, ali ne u novcu, jer su u blokadi, pa bi bilo ugroženo njihovo poslovanje. Zato je predmet dogovora razmena njihovih objekata, stadiona, bazena, zemljišta, stambene zgrade u Čerencu i Biznis inkubator centra – saopštava Stanković.
Većnik za finansije opravdava na prvi pogled bolećiv odnos Grada prema „Jumku“ uprkos velikim dugovanjima ovog preduzeća.
-Dugoročno posmatrano, ne isplati se Gradu da prinudno naplati sva svoja potraživanja od „Jumka“, jer bi to upropastilo ovu fabriku i lišilo lokalnu samoupravu prihoda od poreza na zarade. A na drugoj strani, objekte i zemljište možemo da ponudimo potencijalnim investitorima, kao BIC ili zemljište, zgradu u Čerencu može da proda ili izda pod zakup, dok fudbalskim stadionom treba da upravlja grad – ističe Stanković.
On na kraju napominje da dogovor sa „Jumkom“ još nije okončan, „jer se sređuje papirologija u vezi imovinsko-pravnih odnosa i sudskih odluka za pojedine objekte“.
GORUĆI PROBLEM
Osim prema lokalnoj samoupravi, „Jumko“ ima velika dugovanja i prema gradskim javnim preduzećima. Najpre, Direkciji za izgradnju duguje na ime naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta još od 2013. godine, što potvrđuje direktor ovog javnog preduzeća Saša Sentić.
-„Jumko“ Direkciji po toj osnovi duguje 46 miliona dinara i to je gorući problem u našem poslovanju – otvoren je direktor Sentić.
A prema posrednom saznanju, dug „Jumka“ EPS-u iznosi oko 30 miliona dinara, jer taj stari dug je „zamrznut“, a ova fabrika plaća tekuću potrošnju. Podsećamo, 4. Juna 2014. godine vranjskim tekstilcima je isključena struja baš zbog tog starog duga koji je iznosio 33 miliona evra. Tada je napravljen reprogram, fabrika je dobila struju, uplatila nekoliko rata i nakon toga je sve stalo. Takođe podsećamo, „Jumko“ je za iznošenje smeća u prvim mesecima 2015. godine dugovao JKP „Komrad“ skoro 20 miliona dinara, pa je ovo javno preduzeće prestalo da odnosi otpad iz fabrike, što je prinudilo poslovodstvo da donese odluku da smeće i otpad skladišti u krugu fabrike. Nakon toga usledila je tužba sudu, što potvrđuje i aktuelni direktor ovog javnog preduzeća Momir Stoiljković.
-U pitanju su stare obaveze „Jumka“ prema „Komradu“, to je u nadležnosti suda, postupak je u toku, a ova fabrika, od kako sam direktor, redovno izmiruje svoje obaveze za usluge našeg preduzeća – napominje Stoiljković.
Da zaključimo, promene vlasti uvek nose nešto dobro, kao u Vranju posle aprilskih lokalnih izbora, pa makar to bilo i redovno izmirivanje obaveza prema javnim preduzećima kada se na njihovom čelu nađu „naši“ direktori. A ako kojim slučajem dođu „njihovi“, e tada nećemo ništa da plaćamo!

GORAN DjORDjEVIĆ, BIVŠI DIREKTOR „JUMKA“ I DIREKTOR JP „VODOVOD“
DUG JE KOMPLEKSNO PITANjE

Srđan Dekić, bivši zamenik direktora „Vodovoda“ u periodu prošle gradske vlasti, izneo je 4. marta ove godine podatak „da „Jumko“ JP „Vodovod“ duguje 350 miliona dinara. Ne negirajući pomenuti iznos, aktuelni direktor „Vodovoda“ i do 15. juna ove godine direktor „Jumka“ Goran Djorđević objašnjava.
- Najpre, „Jumko“ redovno izmiruje tekuću potrošnju vode, a taj dug koji je izneo Dekić ima svoju istoriju. Znači, problem nije jednostavan kako ga iznosi Dekić, ja sam mnogo kompetentniji jer sam sada direktor „Vodovoda“, a do 15. juna bio sam direktor „Jumka“. Taj dug treba revalorizovati, jer je to kompleksno pitanje – kaže Djorđević.
Kako revalorizovati?
-Grad je na raspolaganju imao fudbalski stadion, bazen i carinski terminal, a cene zakupa tada ugovorene nisu se menjale od 2005. godine, a bile su ugovorene kao da je u pitanju zemljište, a ne objekti. Istovremeno, Grad je „Jumku“ fakturisao cene svojih potraživanja koje su rasle u skladu sa porastom cena na veliko i tu je taj debalans.
Šta to nije bilo revalorizovano?
- Nikada „Jumku“ nije bilo revalorizovano učešće u izgradnji reni bunara, kao i finansiranje brane „Prvonek“, jer za to nema papira. Sada, međutim, kada imamo ozbiljnu Gradsku upravu, verujem da će sve biti rešeno na najbolji način. Jer, od „Jumka“ zavisi sudbina 1500 porodica, pa je čudno da ranije niko nije hteo niti umeo da rešava ovaj težak problem.
Da li je to bio uzrok sporenja „Jumka“ sa čelnicima gradske vlasti u prethodnom sazivu?
- Tačno! Prethodna vlast nije imala sluha za usklađivanje međusobnih potraživanja „Jumka“ i Grada, pa je sadašnja gradska vlast formirala radnu grupu koja radi sa „Jumkovim“ poslovodstvom.
Ima li na vidiku ideja kako da se reši problem „Jumkovih“ dugova prema Gradu?
-Ima više rešenja na osnovu kojih će „Jumko“ nadoknaditi svoje obaveze prema Gradu. Ta varijanta mora biti povoljna i za Grad i za „Jumko“, kao na primer ustupanje stadiona, bazena, zemljišta i carinskog terminala. U igri je i zgrada u Čerencu koju bi Grad kroz svoj socijalni budžet završio, ali se čeka presuda kojom će „Jumko“ biti potvrđen kao vlasnik.
Konačno, plaća li „Jumko“ vodu?
- „Jumko“ redovno izmiruje tekuću potrošnju, a mi ćemo učiniti sve da pomognemo ovoj fabrici, uz poštovanje zakona i sa ciljem da ne oštetimo budžet Grada Vranja.

DRAGOLjUB STEVANOVIĆ, BIVŠI ZAMENIK GRADONAČELNIKA
Čelnici „Jumka“ su kupovali vreme

Na izjavu većnika za sport i omladinu Nenada Djorđevića „da su Grad i Jumko u vezi rešavanja problema dugova ove fabrike prema lokalnoj samoupravi postigli dogovor da se brzo dogovore“, reaguje Dragoljub Stevanović, zamenik gradonačelnika Vranja u prošlom sazivu.
- Čelnici „Jumka“ tada nisu hteli dogovor sa Gradom, kako to ne bi uknjižili kao naš uspeh, već su kupovali vreme. Nudili smo im dogovor za objekte kao što su stadion, bazen i zemljište, čak smo napravili i procenu i utvrdili da to vredi oko 280 miliona dinara, ali nisu pristali iz političkih razloga, govorili su do dogovora će doći kada dođemo na vlast u Vranju – kaže Stevanović.
- Bili su sigurni da Grad neće da im, primera radi, isključi vodu zbog radnika, dok su „sankcije“ „Komrada“ u vezi iznošenja smeća mogli lakše da podnesu. A i znali su da „Jumko“ kao preduzeće u korpusu za unapred pripremljen plan reorganizacije nismo mogli da blokiramo.
Pozivali su se i na nisku cenu zakupa objekata, po 16 dinara po kvadratu, kao da se radi o zemljištu a ne objektima?
- Bili smo spremni da korigujemo tu cenu, da uvažimo njihove ranije zasluge, ali nije vredelo, pa smo zavapili, uračunajte sve, pa kažite koliko dugujete, ali nije bilo ni odgovora ni dogovora.

„JUMKO“ U ILEGALI
U četvrtak 6. oktobra, novinar Vranjskih je na mejl adresu Gordane Savić, PR „Jumka“, uputio pitanja u vezi dugovanja ove fabrike prema Gradu i lokalnim javnim preduzećima i istog dana zamolio sekretaricu generalnog direktora Branislava Trajkovića za kraći razgovor sa njim. Do zaključenja lista odgovori nisu stigli na adresu Vranjskih.

BROJKE
JP „Vodovod“ 350.000.000
Grad Vranje 92.018.215,29
Direkcija za izgradnju 46.000.000
EPS 33.000.000
Komrad 19.500.000
U ukupan dug prema Gradu Vranju nije uračunata obaveza po osnovi poreza na zarade, koji naplaćuje Republička uprava poreza i kao transferna sredstva vraća lokalnim samoupravama.

ZutoCvece